Internationale jurisdictie – wanneer een buitenlandse klant niet betaalt!

Wanneer een factuur verschuldigd is en een klant niet betaalt, worden incasso-acties tegen de debiteur gestart om hem ertoe te bewegen de vordering aan de crediteur te betalen.

In sommige gevallen kan de schuldenaar zich in een ander land bevinden dan de schuldeiser, waardoor de vraag rijst in welk land de rechtbank bevoegd is om de rechtszaak te behandelen.

Dit is waar de kwestie van internationale jurisdictie om de hoek komt kijken.

Bevoegdheid bij overeenkomst:

Bevoegdheid bij overeenkomst is de eenvoudigste manier om de bevoegdheid in internationale incassozaken vast te stellen.

De partijen kunnen vooraf overeenkomen welk gerecht bevoegd zal zijn in geval van een geschil door middel van een rechtskeuze- of bevoegdheidsclausule in het contract.

Deze clausule bepaalt van welk land het recht van toepassing is en welke rechter bevoegd is in geval van een geschil.

Bevoegdheid naar plaats van vestiging van de schuldenaar

Indien de partijen geen overeenstemming hebben bereikt over de toepasselijke jurisdictie, zijn de rechtbanken van het land van de schuldenaar over het algemeen bevoegd.

Dit staat bekend als rechtsmacht op basis van de locatie van de schuldenaar.

Het kan echter een uitdaging zijn om op deze manier de bevoegdheid vast te stellen, omdat de schuldeiser zich dan een weg moet banen door het rechtsstelsel en de regelgeving in het land van de schuldenaar.

Bevoegdheid op basis van de locatie van de schuldeiser

In sommige gevallen zijn de rechtbanken in het land van de schuldeiser bevoegd.

Dit staat bekend als rechtsmacht op basis van de locatie van de schuldeiser.

Het kan echter ook lastig zijn om op deze manier de bevoegdheid vast te stellen, omdat de schuldeiser moet aantonen dat er een verband bestaat tussen de vordering en zijn land.

Juridisch advies inwinnen

Bij internationale incassozaken is het inwinnen van juridisch advies van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de incassohandelingen binnen de grenzen van de wet blijven.

Incassowetten kunnen sterk verschillen tussen landen, en het is essentieel om een goed begrip te hebben van het rechtssysteem en de regelgeving in beide betrokken landen.

Effectieve inning van de vordering.

Internationale schuldinning kan tijd kosten en meerdere pogingen vereisen voordat de schuld wordt betaald.

Het is essentieel om rekening te houden met culturele verschillen en de debiteur op een respectvolle manier te benaderen.

Het is ook cruciaal om uw onderzoek te doen, het rechtssysteem en de regelgeving in het land van de debiteur te begrijpen en volhardend te zijn in uw incassoacties.

Kortom, het bepalen van de internationale jurisdictie in grensoverschrijdende incassozaken is van cruciaal belang voor een eerlijke en efficiënte oplossing van het geschil.

Hoewel het bepalen van de bevoegdheid een uitdaging kan zijn, kunnen de partijen vooraf overeenstemming bereiken over de bevoegdheid door middel van een rechtskeuze- of bevoegdheidsclausule.

Het inwinnen van juridisch advies is ook cruciaal in internationale incassozaken om ervoor te zorgen dat de incassohandelingen binnen de grenzen van de wet blijven.

Meer informatie over internationale incasso!

Internationale incasso
RELATED ARTICLE  Betalingsherinneringen voor te late betalingen
WordPress Image Lightbox Plugin