Internationale incassowetten

Welke wetten en regels zijn van toepassing op grensoverschrijdende schuldinvordering?

Dat wil zeggen, wanneer een schuldeiser en een schuldenaar zich in twee verschillende landen bevinden.

Het snelle antwoord is… Er zijn geen internationale incassowetten.

Welke regels gelden er dan voor internationale incasso?

Wetten met betrekking tot incasso’s worden altijd op nationaal niveau geregeld.

Elk land heeft dus zijn eigen regels voor de manier waarop incasso’s binnen de landsgrenzen moeten worden uitgevoerd.

Het is eigenlijk hetzelfde idee als met andere procedureregels. Als u bijvoorbeeld iemand in een bepaald land voor de rechter wilt dagen. Dan gelden de procedureregels van dat land.

Dus als u incasso wilt gebruiken om betaald te worden door een Spaanse schuldenaar, dan gelden de Spaanse wetten en regels. Zelfs als de schuldeiser zich elders bevindt.

 

 

Dit gezegd zijnde, is het toch de moeite waard om de belangrijkste kenmerken van de nationale regels inzake incasso te vermelden. Zij hebben immers een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Gemeenschappelijke noemers zijn:

1, Er is toestemming nodig van de autoriteiten in het land waar u een schuld probeert te innen. Dit is om schuldenaren te beschermen tegen malafide incassobureaus.

2. Er zijn regels over hoe debiteuren moeten worden behandeld en hoe het incassoproces mag verlopen.

 

Dus om de situatie inzake internationale incassowetten samen te vatten:

– Er zijn er geen.

– De nationale regels van het land van de debiteur zijn van toepassing.

– In het land van de schuldenaar is toestemming vereist om als incassant geld te innen.

– Er zijn nationale wetten over hoe de schuldenaar moet worden behandeld en wat een incassant mag doen.

 

 

Lees meer over hoe grensoverschrijdende incasso werkt.

Oddcoll is een platform met incassobureaus wereldwijd, waarmee internationaal georiënteerde bedrijven hun achterstallige facturen gemakkelijk kunnen innen.

Lees meer!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

RELATED ARTICLE  Betalingsherinneringen voor te late betalingen
WordPress Image Lightbox Plugin