Incasso op de Filippijnen

  • Incasso in de Filippijnen door een lokaal incassobureau.
  • Zonder risico. U betaalt alleen als wij slagen.
  • 19,5 % aan commissie.

  9.4 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Effectieve incasso tegen Filippijnse debiteuren.

Heeft u hulp nodig bij incasso in de Filippijnen? Wij kunnen u snel, gemakkelijk en efficiënt helpen om betaald te worden door bedrijven in de Filippijnen. Lees verder om te zien hoe!

Drie eenvoudige stappen!

h

Maak een account aan en upload uw vordering op uw Filippijnse debiteur op ons incasso platform.

De actie wordt direct in de Filippijnen uitgevoerd door ons lokale Filippijnse incassobureau.

Wanneer de debiteur de schuld betaalt, wordt het geld direct naar u overgemaakt.

Enkele redenen om Oddcoll te gebruiken voor incasso in de Filippijnen.

N

Uw schulden worden ter plaatse direct in de Filippijnen geïncasseerd door een nationale incasso expert.

N

Die de lokale cultuur en regels kent en die dezelfde taal spreekt als uw debiteuren.

N

U handelt uw zaken snel en gemakkelijk af op ons incassoplatform.

Hoe kan oddcoll mij effectief helpen met mijn Filippijnse debiteuren?

Wij helpen bedrijven met een internationaal klantenbestand om betaald te krijgen, ongeacht waar hun klanten zich bevinden.

Dat doen we via ons internationale incassoplatform, waar we de beste nationale incassobureaus en advocatenkantoren over de hele wereld hebben samengebracht.

Dit betekent dat er altijd een lokale expert aan uw vorderingen werkt. Door simpelweg een account aan te maken en uw vordering te uploaden, zet u ons geselecteerde Filippijnse incassobureau aan het werk.

Ons lokale incassobureau in de Filippijnen, dat onmiddellijk incasso-acties ter plaatse zal starten:

Wij zijn verheugd om Upper Class Collections aan te kondigen als onze incassopartner in de Filippijnen. Zij zullen onmiddellijk beginnen met incasso acties in de Filippijnen wanneer u een zaak start.

Het incassoproces op de Filippijnen.

Het incassoproces in de Filippijnen begint wanneer een Filippijnse debiteur een rekening verschuldigd is. De incassopogingen beginnen met aanmaningen en overreding. In sommige gevallen kan gerechtelijke incasso in de Filippijnen noodzakelijk worden wanneer een debiteur zich tegen betaling verze

Buitengerechtelijke incasso in de Filippijnen.

Wanneer een incassobureau de zaak behandelt, is het de bedoeling de debiteur te laten betalen zonder dat de zaak verder hoeft te escaleren naar de rechter in de Filippijnen.

Dit gebeurt in de zogenaamde buitengerechtelijke incassofase in de Filippijnen.

Wil een incassopoging in dit stadium effectief zijn, dan moet gebruik worden gemaakt van een incassobureau dat gevestigd is in de Filippijnen waar de debiteur woonachtig is. In deze fase wordt de debiteur immers duidelijk gemaakt dat de zaak kan escaleren tot gerechtelijke stappen indien betaling uitblijft. Een debiteur wordt dan geïntimideerd en wil het risico vermijden om extra hoge kosten te betalen. Maar om doeltreffend te zijn, moet deze druk komen van iemand in hetzelfde land als de debiteur. Dan weet de debiteur dat het echt is.

Overtuiging in deze fase van het incassoproces gebeurt per brief, telefoongesprek, elektronisch en soms fysiek. Naast de bovengenoemde dreiging van juridische stappen door een lokaal incassobureau in de Filippijnen, zijn ook andere factoren belangrijk voor succes in deze fase. Zoals onderhandelingsvaardigheden, kennis van de lokale gebruiken, enz.

Gerechtelijke incasso op de Filippijnen.

Het rechtssysteem.

Het Filippijnse rechtssysteem is een mix van verschillende rechtssystemen, zoals gewoonterecht, Romeins burgerlijk recht en Anglo-Amerikaans gewoonterecht. Het burgerlijk recht is van toepassing op gebieden als familiebetrekkingen, eigendom, erfenis, contracten en strafrecht. Wetten en beginselen die hun oorsprong vinden in het gewoonterecht zijn daarentegen duidelijk aanwezig op gebieden zoals procesrecht, vennootschapsrecht, belastingen, verzekeringen, arbeidsverhoudingen, bankwezen en deviezen. In sommige zuidelijke delen van de eilanden wordt het islamitisch recht toegepast. Het gemengde rechtssysteem van de Filippijnen is een gevolg van de immigratie van islamitische Maleisiërs in de veertiende eeuw en de daaropvolgende kolonisatie van de eilanden door Spanje en de Verenigde Staten.

 

De gerechtelijke structuur.

Het rechtssysteem van de Filippijnen bestaat uit een hiërarchie van rechtbanken met het Hooggerechtshof als hoogste rechterlijke instantie.

Het Hooggerechtshof heeft vergaande bevoegdheden, kan politieke en administratieve besluiten nietig verklaren en heeft de mogelijkheid om regels en wetten zonder precedent te maken. Het stelt ook procedureregels vast voor lagere rechtbanken en zijn leden hebben zitting in verkiezingstribunalen. Het Hooggerechtshof heeft beroepsrecht over vonnissen van het Hof van Beroep en het Hof van Beroep voor belastingzaken.

Onder het Hooggerechtshof zijn er drie niveaus van rechtbanken:

– Hof van Beroep (CA).
– Regionale rechtbanken.
– Metropolitan en Municipal Trial Courts.

Het Hof van Beroep behandelt beroepen van de regionale rechtbanken. Het is de op één na hoogste rechtbank, en tegen beslissingen van dit hof kan alleen beroep worden aangetekend bij het Hooggerechtshof. En dan nog alleen over rechtsvragen die het Hooggerechtshof wenst te behandelen.

De regionale rechtbanken zijn verspreid over de juridisch verdeelde regio’s van de Filippijnen. Sommige van deze rechtbanken zijn gespecialiseerd om bepaalde soorten zaken te behandelen. Voor bepaalde soorten zaken hebben deze rechtbanken exclusieve bevoegdheid. Dit betekent dat mensen rechtstreeks naar deze rechtbank gaan om hun zaak te laten behandelen.

Onder de regionale rechtbanken bevindt zich het eerste niveau, dat van de Metropolitan en Municipal Trial Courts. Deze bevinden zich in steden en dorpen in het hele land.

Naast de gewone rechtbanken zijn er speciale rechtbanken opgericht om specifieke zaken te behandelen. Bijv. het Hof van Beroep voor Belastingen en de Sandiganbayan. In sommige delen van het land zijn sharia-rechtbanken opgericht. Bovendien hebben de Filippijnen een collegiale rechtbank voor fraudebestrijding, de Sandiganbayan.

 

Welke rechtbank is bevoegd voor een civiele incassoprocedure?

Als u een civiele vordering heeft tegen een schuldenaar in de Filippijnen… naar welke rechtbank kunt u dan het beste gaan?

Het hangt een beetje van de details van de zaak af om de eerste instantie van wettelijke schuldvordering in de Filippijnen te bepalen.

Voor die gevallen waarin een buitenlandse onderneming een commerciële vordering heeft op een schuldenaar in de Filippijnen:

De regionale rechtbank is het juiste forum om te beginnen:
– Wanneer het onduidelijk is wat het bedrag van de vordering in geschil is.
– Wanneer het totale bedrag van de vordering hoger is dan 200.000 P of, indien de zaak wordt behandeld in de Metropolitan Region van Manila, wanneer de vordering hoger is dan 400.000 P.

Metropolitan en Municipal Trial Courts zijn dan het juiste forum om te beginnen:
– Wanneer het totale bedrag van de vordering minder is dan 200.000 peseta’s (400.000 peseta’s in grootstedelijk Manilla).

Een beroep van de Metropolitan en Municipal Trial Courts wordt behandeld door de regionale rechtbank als de volgende instantie.

 

De rechtsgang.

Een schuldeiser stelt een civiele vordering in door bij de bevoegde rechtbank een dagvaarding in te dienen en de griffierechten te betalen.

Het gerecht vaardigt vervolgens een dagvaarding uit waarin de verweerder in kennis wordt gesteld van de vordering die tegen hem of haar is ingesteld. Wanneer de gedaagde een onderneming is, kan de betekening geschieden aan de voorzitter, de managing partner, de chief executive, de secretaris van de onderneming, de penningmeester of de advocaat van de onderneming.

De Filippijnse rechterlijke macht bevordert actief minnelijke schikkingen om civiele geschillen op te lossen. Alvorens naar de rechter te stappen, worden civiele zaken daarom doorverwezen naar bemiddeling, die wordt uitgevoerd door geaccrediteerde bemiddelaars van het Filippijnse bemiddelingscentrum.

Als de bemiddeling mislukt, is er een tweede kans om tot een minnelijke schikking te komen via gerechtelijke geschillenbeslechting onder leiding van een rechter. Als de bemiddeling opnieuw mislukt en het proces wordt voortgezet totdat de civiele zaak volledig is opgelost, kan een derde poging tot bemiddeling worden ondernomen op het volgende niveau als de zaak in hoger beroep wordt behandeld.

 

Hoe worden de kosten van een proces tussen de partijen verdeeld?

De rechter kan beslissen dat één partij de kosten moet betalen of dat ze moeten worden verdeeld. De kosten worden berekend volgens de richtlijnen van de Hoge Raad. De kosten worden meestal toegewezen aan de partij die de zaak wint. De rechter kan echter elke partij veroordelen tot betaling van de kosten of tot verdeling van de kosten, mits de opgegeven redenen geldig en redelijk zijn.

 

Tenuitvoerlegging van vorderingen in de Filippijnen.

Als laatste stap in het wettelijke incassoproces in de Filippijnen kan het nodig zijn dat u de hulp van de rechter inroept om uw vordering ten uitvoer te leggen.

In het kort betekent dit dat u de juridische procedure in de Filippijnen hebt doorlopen en een vonnis of een soortgelijk tenuitvoerleggingsdocument hebt dat bewijst dat de debiteur u geld verschuldigd is. Als de schuldenaar echter nog steeds niet betaalt, zelfs nadat het vonnis is uitgesproken. U kunt zich dan tot de rechter in de Filippijnen wenden voor hulp bij de overdracht van de schuld van de schuldenaar aan uzelf.

Wij kunnen u effectief helpen met incasso in de Filippijnen. Begin vandaag nog!

Zie hoe gemakkelijk het is om te beginnen met het innen van uw facturen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin