Incasso in Zwitserland

  • Incasso in Zwitserland, ter plaatse uitgevoerd.
  • Zonder risico. U betaalt alleen als wij slagen.
  • 9,5 % aan commissie.

  9.4 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Incasso in Zwitserland, uitgevoerd door een nationale expert.

Wacht u op betaling van een Zwitserse factuur? Wij kunnen u snel en gemakkelijk helpen. Door de vordering naar ons te uploaden, gaat een Zwitsers incassobureau direct met uw zaak aan de slag. Lees verder om te zien hoe.

Drie stappen om betaald te krijgen

h

Start uw Zwitserse incassozaak door uw onbetaalde factuur naar ons incassoplatform te uploaden.

Ons lokale incassobureau in Zwitserland zal onmiddellijk met uw zaak aan de slag gaan.

Zodra de debiteur betaalt, wordt het geld naar u overgemaakt.

We maximaliseren uw kansen om betaald te worden! En minimaliseren uw tijdsbesteding.

N

Lokale incasso-expertise ter plaatse in Zwitserland die weet hoe specifiek in Zwitserland te werk te gaan.

N

Volledig risicovrije incasso. U betaalt niets tenzij wij ervoor zorgen dat uw debiteur betaalt.

N

Behandel uw zaken eenvoudig en snel via ons webportaal.

Onbetaalde facturen hebben van klanten in het buitenland kan frustrerend zijn.

U kunt zich machteloos voelen wanneer uw klanten in het buitenland uw facturen niet betalen. Er is geen enkele manier om druk uit te oefenen op de debiteur. Maar wanhoop niet. Oddcoll heeft dit probleem voor internationale bedrijven opgelost. Wij hebben een incassoplatform gecreëerd dat de beste incassobureaus en advocatenkantoren in landen over de hele wereld samenbrengt. Dat betekent dat u kunt beschikken over lokale expertise, ongeacht waar uw klanten zich bevinden. Concreet betekent dit dat ons Zwitserse incassobureau met kwaliteitsgarantie uw dossiers tegen uw Zwitserse cliënten behandelt. Het enige wat u hoeft te doen is een account aanmaken en uw onbetaalde factuur uploaden.

Ons incassobureau in Zwitserland.

Wij zijn verheugd u “LUCIANI GmbH – Büro für Inkassodienste” voor te stellen, onze incassopartner in Zwitserland. Een klein incassobureau, waarvan de kracht ligt in het met toewijding en vastberadenheid behandelen van elke klant en elk dossier.

Beschrijf kort uw bedrijf.

Wij zijn een klein incassobureau dat alle soorten incassozaken behandelt, meestal op krediet van particulieren en bedrijven.

Wat is het slagingspercentage bij uw incassozaken in Zwitserland?

Ons slagingspercentage ligt tussen de 50 en 100%. Het hangt af van de openstaande vordering.

Hoe behandelt u uw zaken?

Wij schrijven de debiteur brieven en volgen deze op met telefoongesprekken om een betalingsovereenkomst met de debiteur te bereiken als hij het gevraagde bedrag dan nog niet heeft betaald.

Als u gerechtelijke stappen onderneemt in een zaak en u wint in de rechtbank, kunnen de kosten voor gerechtelijke stappen die de cliënt heeft betaald dan bij de schuld worden opgeteld?

De kosten zijn afhankelijk van het bedrag in geschil en worden bepaald door de Zwitserse wet. De kosten die door de rechtbank zijn vastgesteld en die zijn betaald, kunnen bij de schuld worden opgeteld. Het bedrag hangt altijd af van de uitkomst van de procedure. Als we 100% winnen, krijgen we 100%, als we 50% winnen krijgen we 50%, enz.

“Gerechtelijke” incasso in Zwitserland.

Onze lokale partner is een expert op het gebied van incasso in Zwitserland en weet welke maatregelen en tactieken nodig zijn om een debiteur tot betalen te bewegen. Helaas kan het soms nodig zijn om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen een debiteur. Hieronder vindt u een kort overzicht van hoe het rechtssysteem in Zwitserland in elkaar zit.

Overzicht van het rechtssysteem in Zwitserland wanneer u uw Zwitserse incassozaak voor de rechter moet brengen.

Zwitserland is een confederatie van 26 kantons en halve kantons. Het land is gestructureerd in drie niveaus:

  • De Federatie (de federale staat),
  • de kantons, en
  • de gemeenten (lokale overheden).

De burgerlijke rechtsvordering wordt voornamelijk geregeld door het Zwitserse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. (WCC). Deze wet is in 2011 in werking getreden. Dit was een wetgevende inspanning met het oog op de harmonisering van het procesrecht in Zwitserland, dat voordien in elk kanton verschillend en individueel was. Een groot deel van de organisatie van het rechtssysteem wordt echter nog steeds aan de kantons overgelaten. Het zijn de kantons die verantwoordelijk zijn voor de eerste twee instanties voor civiele geschillen en dus voor de wettelijke inning van schulden in Zwitserland.

De rechtbanken van eerste aanleg in een kanton worden arrondissementsrechtbanken genoemd. Elk kanton heeft een rechtbank van tweede aanleg waar een partij in beroep kan gaan tegen het vonnis van eerste aanleg als zij er niet tevreden mee is. Bovendien kunnen deze rechtbanken als eerste aanleg optreden voor civiele geschillen waarbij het bedrag van de vordering hoger is dan 100.000 CHF. De toestemming van de verweerder is echter vereist om de eerste aanleg “over te slaan”.

Er is ook een speciale rechtbank (Handelsgericht). Een bijzondere handelsrechtbank die alle kantons desgewenst kunnen instellen. In veel handelszaken met een internationaal karakter is dit de bevoegde rechtbank (indien deze in het betrokken kanton is gevestigd). Het bedrag van het geschil moet echter ten minste CHF 30.000 bedragen.

Naar de rechter gaan met uw Zwitserse incassozaak.

Stap 1. Bemiddelingsprocedure.

Om te proberen tot een akkoord tussen de partijen te komen voordat de zaak voor de rechter komt, zijn er volgens de Zwitserse wet specifieke vereisten voor bemiddelingspogingen. Daarom is er in elk kanton ten minste één bemiddelingsinstantie. Er zijn uitzonderingen waarbij de partijen het verplichte bemiddelingsproces niet behoeven te doorlopen. Voor incassozaken in Zwitserland gaat het om zaken in de kortgedingprocedure, alsook om zaken voor de handelsrechtbank.

De partijen ontmoeten elkaar op de bemiddelingszitting en proberen met elkaar tot een akkoord te komen. Als een van de partijen uit het buitenland komt, kan hij of zij zich op de zitting door zijn of haar advocaat laten vertegenwoordigen.

Wanneer het bedrag van het geschil lager is dan 2.000 CHF, kan de autoriteit er daadwerkelijk voor kiezen een beslissing over de zaak te nemen (indien de verzoeker daarom verzoekt). Voor zaken waarmee bedragen tussen 2.000 CHF en 5.000 CHF zijn gemoeid, kan de autoriteit de partijen een voorstel doen als constructieve oplossing. Het voorstel zal worden omgezet in een vonnis indien geen van de partijen binnen 20 dagen bezwaar maakt tegen het voorstel.

Indien de partijen tijdens de onderhandelingen tot overeenstemming komen, wordt de overeenkomst even bindend als een rechterlijke beslissing. Als de partijen het niet eens kunnen worden, kan de schuldeiser de zaak voor de rechter brengen.

Stap 2. Gerechtelijke procedure.

De volgende stap is om de Zwitserse incassozaak voor de rechter te brengen. Er zijn dan in wezen drie verschillende gerechtelijke procedures beschikbaar voor de schuldeiser.

Gewone gerechtelijke procedure:

De gewone gerechtelijke procedure wordt gebruikt voor geldelijke geschillen waarbij de vordering hoger is dan CHF 30 000. De procedure wordt ingeleid door een dagvaarding die door de schuldeiser wordt ingediend en waarin de partijen, de feiten, de vordering en het bewijsmateriaal zijn opgenomen. De gedaagde krijgt vervolgens de gelegenheid een memorie van antwoord in te dienen op het verzoek om dagvaarding. Daarna volgt een mondelinge hoofdzitting tussen de partijen, waar zij hun argumenten mondeling mogen toelichten.

Vereenvoudigde gerechtelijke procedure:

Er is een vereenvoudigde procedure voor geschillen onder de 30 000 CHF. Deze procedures zijn minder formeel dan de gewone procedures en bieden de rechter de mogelijkheid een actievere rol te spelen bij het begeleiden van de onderhandelingen.

De summiere gerechtelijke procedure in Zwitserland.

Deze procedure is in sommige gevallen als alternatief beschikbaar en is bedoeld om nog sneller, eenvoudiger en goedkoper te zijn dan alternatieve procedures. De procedure is vooral bedoeld voor zaken die niet worden betwist of die zeer “eenvoudig” van aard zijn. Dat wil zeggen, wanneer de rechtspositie zeer duidelijk is of wanneer de feiten gemakkelijk met documenten kunnen worden bewezen.

Andere kwesties wanneer een zaak voor de rechter wordt gebracht.

Wanneer verjaart een vordering in Zwitserland? De basisregel is dat een vordering in Zwitserland na 10 jaar verjaart. Daarna kan de vordering niet meer voor de rechter worden gebracht. (Er zijn uitzonderingen op deze verjaringstermijn).

Moet een schuldeiser zich laten vertegenwoordigen door een advocaat? Nee, dat is niet verplicht volgens de Zwitserse wet.

Welke taal kan in de rechtbank worden gebruikt? Dat hangt af van de taal die in het kanton in kwestie wordt gebruikt. In geschillen waarbij de eiser uit een ander land afkomstig is, accepteert de rechtbank meestal stukken in het Engels.

De tenuitvoerlegging van een schuldvordering in Zwitserland.

Kort gezegd komt de tenuitvoerlegging van een schuldvordering erop neer dat de autoriteiten worden ingeschakeld om goederen van een schuldenaar gedwongen over te dragen aan een schuldeiser.

De inning van geldvorderingen wordt geregeld door de DCBA. De wet regelt een procedure waarbij de vordering van een schuldeiser wordt voldaan door de goederen van de schuldenaar te gelde te maken en over te dragen aan de schuldeiser, of door de schuldenaar failliet te laten gaan en alle goederen van de schuldenaar te gelde te maken voor verdeling onder de schuldeisers.

De procedure wordt ingeleid doordat een schuldeiser formeel een verzoek om tenuitvoerlegging bij de schulduitvoeringsinstanties indient. Gewoonlijk in de plaats waar de schuldenaar zijn statutaire zetel heeft.

De schuldenaar wordt in kennis gesteld van het verzoek en krijgt twintig dagen de tijd om de vordering te betalen of om de vordering binnen tien dagen te betwisten. Indien geen van beide wordt gedaan, gaat de autoriteit over tot tenuitvoerlegging van de schuldvordering.

Indien de schuldeiser over een executoriale titel beschikt (zoals een vonnis in een gerechtelijke procedure), kan de schuldeiser de autoriteiten vragen de betwisting van de schuldvordering naast zich neer te leggen. Dit doet de schuldeiser in de kortgedingprocedure voor de rechtbank.

Wij helpen u graag met incasso in Zwitserland. Wij hebben de lokale expertise om u snel en efficiënt te helpen!

Zie hoe gemakkelijk het is om te beginnen met het innen van uw facturen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin