Incasso in Roemenië

  • Incasso in Roemenië, ter plaatse uitgevoerd.
  • Zonder risico. U betaalt alleen als wij slagen.
  • 9,5 % aan commissie.

  9.4 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Incasso in Roemenië voor schuldeisers uit andere landen.

Incasso in Roemenië die ter plaatse wordt uitgevoerd door een professioneel Roemeens incassobureau. Lees verder om te zien hoe gemakkelijk u voor uw Roemeense vorderingen betaald kunt krijgen.

Slechts 3 stappen om betaald te krijgen.

h

Creëer een zaak tegen uw Roemeense klant op ons incasso platform.

Ons Roemeense incassobureau komt in actie om de debiteur te laten betalen.

Het geïnde geld wordt naar u overgemaakt.

Enkele van de voordelen van het gebruik van Oddcoll voor incasso in Roemenië.

N

Een Roemeens incassobureau dat gespecialiseerd is in de omstandigheden die in Roemenië gelden.

N

Volledig risicovrije incasso, wat betekent dat u geen risico loopt iets te betalen als er geen geld wordt teruggevorderd.

N

Ons Roemeense incassobureau spreekt Roemeens met uw debiteuren.

Onze manier om ervoor te zorgen dat u betaald wordt voor uw vorderingen in het buitenland.

U bent gevestigd in een ander land dan Roemenië, en u weet hoe ingewikkeld het kan zijn om betaald te worden door uw klanten in het buitenland. Dit probleem hebben wij bij Oddcoll opgelost door een internationaal incassoplatform te creëren met directe toegang tot de beste nationale incassobureaus en advocatenkantoren over de hele wereld.

Het resultaat is dat ons speciaal geselecteerde incassobureau in Roemenië uw incassozaken tegen uw Roemeense klanten behandelt. Het enige wat u hoeft te doen is een account aanmaken op ons platform en de onbetaalde vordering uploaden.

Ons incassobureau in Roemenië.

De Roemeense cultuur, taal en wetten maken het moeilijk om uw Roemeense vorderingen te innen. Maximaliseer uw kansen om betaald te worden door een incassobureau uit Roemenië uw vordering te laten incasseren. Zij kennen de cultuur, spreken de taal en kennen alle toepasselijke wetten in het incassoproces waardoor de kans om betaald te worden aanzienlijk toeneemt.

Wij zijn zeer verheugd om samen te werken met het lokale incassobureau IBS Credit Control SRL in Roemenië.

Met een oplossingspercentage van 80% van hun gevallen in de “vriendelijke” fase van incasso, waar ze hard werken om ervoor te zorgen dat de debiteur betaalt door middel van incasso-aanmaningen, telefoontjes, onderhandelingen, het opzetten van afbetalingsregelingen, enz.

Daarnaast hebben zij ook de expertise om zaken voor de rechter te brengen, tenuitvoerlegging aan te vragen of vorderingen in faillissement op te volgen. Simpel gezegd, zij zijn specialisten in het gehele Roemeense incassoproces.

“Gerechtelijke” invordering van schulden in Roemenië.

Een Roemeense incassozaak voor de rechter brengen.

Wanneer een schuldeiser die door zijn Roemeense schuldenaar niet is betaald, in Roemenië tot incasso wil overgaan, moet hij de schuldenaar voor de rechter dagen. Er wordt dan een dagvaarding gestuurd naar de arrondissementsrechtbank waar de debiteur woonachtig is. Een verzoekschrift moet schriftelijk en in het Roemeens worden ingediend.

Voor rechtszaken waarbij het bedrag van de vordering minder dan 200 000 leu is, zijn de districtsrechtbanken bevoegd, terwijl de tribunaal-rechtbanken bevoegd zijn voor zaken van meer dan 200 000 leu.

Kost het iets om mijn Roemeense incassoprocedure voor de rechter te brengen? Ja, in Roemeense rechtszaken moeten kosten worden betaald. Deze bestaan uit de werkelijke kosten, zoals reiskosten voor getuigen, kosten voor deskundigen, enz. In civiele geschillen is de verliezer verantwoordelijk voor de gerechtskosten als de winnaar daarom vraagt.

 

“Bevel tot betaling” in Roemenië.

Normaal gesproken is er in rechtszaken sprake van een geschil en onenigheid tussen twee civiele partijen.

In het geval van incasso in Roemenië is dit echter niet altijd het geval. Soms heeft de debiteur de geldigheid van de vordering helemaal niet betwist, maar blijft betaling toch uit.

In dergelijke gevallen bestaat er een speciale vereenvoudigde procedure, de zogenaamde betalingsbevelprocedure. Deze procedure bestaat in de meeste landen en is bedoeld om de gerechtelijke procedures te vergemakkelijken en te versnellen wanneer er geen betwisting is.

De betalingsbevelprocedure kan alleen worden gebruikt als aan de volgende voorwaarden is voldaan

– De vordering moet onbetwist zijn.
– de vordering moet betrekking hebben op een vast geldbedrag
– de vordering moet voortvloeien uit een contractuele verbintenis.

De procedure kan voor elk bedrag worden gebruikt. Er is dus geen bovengrens. Het is echter een facultatieve procedure voor de schuldeiser, die er in plaats daarvan voor kan kiezen de schuldenaar te dagvaarden volgens de gewone regels van het procesrecht.

De bevoegde instantie is dezelfde rechtbank die bevoegd is om van een gewoon geschil kennis te nemen.

In het verzoek om een betalingsbevel moeten de schuldeiser en de schuldenaar, het bedrag van de vordering en de vervaldatum worden vermeld, alsook de feiten waarop de vordering is gebaseerd. Bovendien moeten bij het verzoek bepaalde bewijsstukken (zoals het contract) worden overgelegd.

Het betalingsbevel moet worden betekend aan de schuldenaar, die vervolgens over een bepaalde termijn beschikt om de vordering te onderzoeken. Indien er geen bezwaar is, kan een executoriale titel worden uitgevaardigd. Deze kan dan worden gebruikt als basis voor een tenuitvoerleggingsprocedure in Roemenië.

Indien de vordering wordt betwist en het betwisting gegrond is, wordt het verzoek afgewezen en moet de schuldeiser in plaats daarvan een gewone rechtszaak beginnen.

Tenuitvoerleggingsprocedures in Roemenië.

Welke rol speelt “tenuitvoerlegging” in het proces van schuldinning in Roemenië? Tenuitvoerlegging betekent dat een schuldeiser de Roemeense autoriteiten gebruikt om de schuldenaar tot betaling te dwingen. Dit betekent dat de Roemeense autoriteiten dwangmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat activa van een schuldenaar met activa in Roemenië aan een schuldeiser worden overgedragen.

Daartoe moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. De belangrijkste daarvan is dat de schuldeiser een executoriale titel heeft waaruit blijkt dat de schuldenaar geld schuldig is. Eenvoudig gezegd is een executoriale titel een wettelijk bewijs dat de vordering daadwerkelijk bestaat. Zonder executoriale titel kunnen geen executiemaatregelen worden genomen.

In het kader van de invordering van schuldvorderingen in Roemenië is een executoriale titel een uitspraak die is gedaan in een eerder stadium, toen de schuldeiser gerechtelijke stappen heeft ondernomen.

Insolventieprocedures in Roemenië.

Voor die situaties in het incassoproces in Roemenië waarin een debiteur niet noodzakelijkerwijs niet betaalt, maar niet in staat is te betalen, kan het relevant zijn in Roemenië een insolventieprocedure in te leiden. Het onvermogen om te betalen moet permanent zijn en het mag uiteraard geen kwestie zijn van een tijdelijke slechte cashflow.

Een bedrijf kan zelf het faillissement aanvragen. Een andere mogelijkheid is dat een schuldeiser die voor zijn uitstaande vorderingen niet is betaald, het faillissement van een schuldenaar aanvraagt als de vordering meer dan 60 dagen achterstallig is en de vordering meer dan 40 000 leu bedraagt.

Voor een failliete boedel wordt een speciale bewindvoerder (administrator special) aangesteld. Dit is iemand die door de schuldenaar is aangesteld om hem gedurende de gehele faillissementsprocedure te vertegenwoordigen en die soms ook enkele eenvoudige werkzaamheden voor de schuldenaar kan verrichten indien het bedrijf van de schuldenaar tijdens de faillissementsadministratie wordt voortgezet.

Daarnaast wordt ook een door de rechtbank benoemde bewindvoerder (administrator judiciar) aangesteld. Dit is iemand die door de overheid wordt aangesteld om de failliete boedel te beheren en lijsten van activa, schulden en schuldeisers op te stellen.

In gevallen waarin het bedrijf niet kan worden gered, benoemt de rechtbank ook een door de rechtbank benoemde vereffenaar (lichidator judiciar), die dan verantwoordelijk is voor het beheer en de liquidatie van het bedrijf.

Wij kunnen u helpen met incasso in Roemenië. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft. Anders kunt u eenvoudig uw Roemeense zaak starten door uw onbetaalde factuur te uploaden.

Zie hoe gemakkelijk het is om te beginnen met het innen van uw facturen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin