Incasso in Oostenrijk

  • Incasso in Oostenrijk, ter plaatse uitgevoerd.
  • Zonder risico. U betaalt alleen als wij slagen.
  • 9,5 % aan commissie.

  9.4 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Oddcoll’s incassodiensten in Oostenrijk.

Heeft u een vordering te innen in Oostenrijk? Dan is het inschakelen van een incassobureau in Oostenrijk wellicht de beste oplossing voor u. Wanneer u een vordering op een buitenlandse klant probeert te innen, zult u te maken krijgen met onbekende wetten en regels in vergelijking met die waaraan u gewend bent. Dit maakt incasso in Oostenrijk een lastig proces. Ons lokale incassobureau in Oostenrijk heeft de ervaring, kennis en middelen om u te helpen bij het innen van uw vordering in Oostenrijk. Lees verder om te weten te komen hoe.

3 stappen om uw schuld te verhalen op debiteuren in Oostenrijk

h

U uploadt uw achterstallige factuur tegen uw Oostenrijkse klant op ons platform voor Incasso.

Ons Oostenrijkse incassobureau begint onmiddellijk met de maatregelen voor incasso in Oostenrijk.

Wanneer uw geld is geïnd, wordt het direct overgemaakt naar uw geregistreerde bankrekening.

Voordelen van het gebruik van Oddcoll voor incasso in Oostenrijk

N

Incasso expert ter plaatse in Oostenrijk die uw facturen int.

N

Alleen betalen als we succesvol zijn.

N

Specialisten in de Oostenrijkse wetgeving voor incasso.

Een eenvoudige oplossing om betaald te krijgen.

Oddcoll – een platform voor internationale schuldinning met gelokaliseerde incassobureaus en advocatenkantoren over de hele wereld.

Dit betekent dat we Oostenrijkse incassobureaus van topklasse hebben om onze zaken te behandelen en vorderingen te innen tegen bedrijven met schulden in Oostenrijk. Alle Oostenrijkse incassobureaus waarmee we hebben besloten samen te werken zijn lid van de Oostenrijkse Gemeenschap van Incassobureaus, en hebben goede beoordelingen van hun klanten om hun deskundigheid te rechtvaardigen.

Wij hebben in de loop der jaren met een groot aantal verschillende Oostenrijkse incasso-organisaties samengewerkt, maar wij hebben er al geruime tijd voor gekozen om met Demondo GmbH and CO. KG, omdat zij het hoogste succespercentage hebben geleverd en de cliënten buitengewoon tevreden zijn met hun werk.

Ons incassobureau in Oostenrijk.

Wat zijn de voordelen van het laten incasseren van uw vorderingen door een incassobureau in Oostenrijk? Vanwege de nationale Oostenrijkse wetgeving en bedrijfscultuur heeft u een Oostenrijks incassobureau nodig om uw vordering effectief te innen. Zo maximaliseert u uw kansen om betaald te worden en verzekert u zich ervan dat de inning van uw vordering in overeenstemming is met de wet.

Ons Oostenrijkse incassobureau is Demondo GmbH & CO. KG.

Kunt u uw bedrijf kort omschrijven?

De wortels van Demondo liggen in de klassieke incassobranche. Met Straetus Germany (www.straetus.de) hebben wij een groot verschil kunnen maken op de markt en kunnen wij terugkijken op een lange en vruchtbare geschiedenis. Onze kracht is altijd geweest om in te spelen op de speciale eisen van onze klanten en om oplossingen op maat te ontwikkelen. Wij hebben steeds meer individuele projecten uitgevoerd voor ambitieuze klanten uit de meest uiteenlopende bedrijfstakken en hebben een unieke knowhow ontwikkeld.

Hoe ziet uw incassoproces eruit?

Onze oplossingen omvatten debiteurenportalen, innovatieve betalingsmogelijkheden, ultramoderne rapportagetools en zelfs krachtige oplossingen voor grote verenigingen. Een bijzondere focus van ons portfolio ligt op internationale, wereldwijde incasso. Met onze oplossingen kunt u uw bedrijfsactiviteiten over de hele wereld vanaf één werkstation volgen.

Krijgt de klant bij gerechtelijke stappen de kosten terug die hij moet betalen?

In normale gevallen betaalt iedere partij voor zichzelf, maar als de zaak door ons wordt gewonnen, betaalt de debiteur de kosten en vice versa.

Gerechtelijke incasso in Oostenrijk.

Als onze Oostenrijkse partner er niet in slaagt uw geld op vrijwillige basis te innen, kan de volgende stap gerechtelijke stappen zijn.

Welke rechtbank is geschikt om te gebruiken?

In burgerlijke zaken wordt de bevoegdheid in eerste aanleg uitgeoefend door de districtsrechtbanken (Bezirksgerichte) en de regionale rechtbanken (Landesgerichte). Regionale rechtbanken behandelen zaken die onder meer betrekking hebben op werk en door de overheid gesteunde pensioen- of socialezekerheidswetgeving. Alleen Wenen heeft een andere rechtbank voor handelszaken (Bezirksgericht fûr Handelssachen), een andere handelsrechtbank (Handelsgericht) en een andere arbeids- en sociale rechtbank (Arbeits- und Sozialgericht).

De bevoegdheid is in beginsel over de rechtbanken verdeeld op basis van het soort vordering en hangt, voor alle zaken die niet op deze wijze aan de arrondissements- of arrondissementsrechtbanken zijn toegewezen, uitsluitend af van het bedrag in kwestie. De aard van de zaak overschaduwt consequent het criterium van de waarde.

Districtsrechtbanken zijn bevoegd in situaties waarin het betwiste bedrag 15 000 EUR of minder bedraagt, terwijl regionale rechtbanken bevoegd zijn in situaties waarin het betwiste bedrag meer dan 15 000 EUR bedraagt.

In het algemeen worden vorderingen ingediend in de oorspronkelijke plaats waar de procespartij bevoegd is. De oorspronkelijke bevoegde rechtbank van een particulier is doorgaans gebaseerd op het wettelijke adres (Wohnsitz) of de gewone verblijfplaats (gewöhnlicher Aufenthalt); een particulier kan meer dan één conventionele bevoegde rechtbank hebben. De oorspronkelijke bevoegde rechter van een juridisch element is de plaats waar het kantoor is gevestigd.

Hoe begin ik een zaak voor de rechtbank?

De zaken moeten worden toegezonden aan het correspondentieadres van de rechtbank. In het geval dat een van de partijen een zaak bij de rechtbank wil indienen, moeten zij deze naar het administratiekantoor van de rechtbank brengen of per post naar het door de rechtbank opgegeven postvak sturen.

Op de off kans dat er geen verplichting om te worden aangepakt door een advocaat en de partij wordt niet vertegenwoordigd door een juridisch adviseur, de zaak kan ook mondeling worden aangemeld bij de rechtbank bevoegd is voor de situatie of bij de rechtbank in wiens gebied de partij is vanaf nu wonen.

In alle rechtbanken wordt officieel de Duitse taal gebruikt. Enkele rechtbanken staan ook het gebruik van het Burgenlands-Kroatisch, Sloveens of Hongaars toe als officieel te gebruiken taal voor minderheidstaalgroepen.

Moet ik griffierechten betalen?

Gerechtskosten moeten worden betaald wanneer een civiele zaak bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt; de enige bedoeling is om de algemene kosten van de vordering vanaf de eerste aanleg te dekken. De griffierechten worden over het algemeen progressief berekend op basis van het bedrag in kwestie. Zij moeten worden betaald bij de indiening van de zaak (rechtstreeks bij de rechtbank, in echt geld of per debet- of kredietkaart, of op afstand door het bedrag over te maken op de bankrekening van de rechtbank, met de vermelding “gerechtskosten”, samen met de namen van de betrokken partijen). De wijze waarop de kosten van de advocaat worden betaald, is gebaseerd op de individuele overeenkomst.

Verzoek om “Bevel tot betaling” in Oostenrijk

Voor betalingsvorderingen bestaat er in Oostenrijk een speciale juridische procedure die het eenvoudiger, goedkoper en sneller maakt om een vonnis te krijgen dan in een normale gerechtelijke procedure. In feite worden de meeste betalingsvorderingen in Oostenrijk online behandeld in deze vereenvoudigde, snelle betalingsbevelprocedure.

Het betalingsverzoek is sinds 1 juli 2009 beperkt tot bedragen tot 75 000 EUR. Zaken voor bedragen daarboven moeten volgens de “normale” burgerlijke procedure als inleidende memorie worden ingediend.

De betalingsbevelprocedure is in Oostenrijk verplicht voor vorderingen tot het hierboven vermelde maximumbedrag.

Vorderingen tot betaling van 15 000 EUR (sinds 1 januari 2013) moeten worden ingediend bij een arrondissementsrechtbank (Bezirksgericht).

Zaken voor bedragen van meer dan 15 000 EUR moeten bij een rechtbank van eerste aanleg aanhangig worden gemaakt, behalve wanneer zij onder de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank vallen.

Indieners van een verzoek om een betalingsbevel voor een bedrag van meer dan 5 000 euro moeten over een deugdelijke wettelijke vertegenwoordiging beschikken.

De regels voor de inhoud van een verzoek om een “betalingsbevel” verschillen niet wezenlijk van de regels voor het beheer van schuldvorderingen die volgens het “klassieke” systeem worden ingediend. Schuldeisers hoeven in een verzoek om een betalingsbevel echter niet de gegrondheid van de vordering te valideren.

Het betalingsbevelstelsel in Oostenrijk is een methode waarbij geen bewijsstukken behoeven te worden overgelegd. Bijgevolg moeten geen stukken worden overgelegd ter ondersteuning van het verzoek om betaling van een schuldvordering. Hoe het ook zij, schuldeisers die op bedrieglijke wijze een “betalingsbevel” aanvragen, door valse of ontoereikende gegevens voor hun verzoek op te nemen, zullen worden beboet krachtens het Oostenrijkse Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

De rechtbank beoordeelt het verzoek eenvoudigweg uitvoerig. Hij kijkt niet of de inhoud volledig correct is, maar beoordeelt alleen de rechtsgronden van de zaak. Indien het verzoek voldoet aan de vereisten inzake structuur en inhoud, vaardigt de rechtbank een “betalingsbevel” uit.

De termijn om bezwaar aan te tekenen tegen een betalingsbevel bedraagt een maand, te rekenen vanaf de datum van afgifte van een gedocumenteerd afschrift van het betalingsbevel. De rechter kan deze termijn niet verlengen of verkorten.

Gevolgen van een verweerschrift.

Indien de verweerder tijdig verzet aantekent, wordt het betalingsbevel geacht nietig te zijn. De rechtbank schakelt het beroep bijgevolg over naar de “normale” procedure en hoort de tenlasteleggingen in de zaak en de daartegen aangevoerde bezwaren.

Gevolgen van het ontbreken van verzet.

Het verzoek om een “betalingsbevel” in Oostenrijk is een eenvoudige techniek die uit één stap bestaat. Indien de procespartij het betalingsbevel niet betwist of nalaat dit binnen de gestelde termijn te doen, wordt het betalingsbevel uitvoerbaar zonder dat een nieuw verzoek van de verzoeker nodig is.

Hebt u incassodiensten in Oostenrijk nodig? Heeft u een onbetaalde factuur van een Oostenrijkse klant? Onze Oostenrijkse incasso-experts en juridisch adviseurs staan te popelen om u te helpen uw betalingsproblemen aan te pakken. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie. Wenst u niet te blijven wachten op uw betaling? Draag dan direct uw factuur aan ons over. Onze experts gaan direct aan de slag. Vul het formulier hiernaast in en wij nemen binnen 24 uur contact met u op. Of lees hoe de service werkt of wat de kosten zijn.

Zie hoe gemakkelijk het is om te beginnen met het innen van uw facturen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin