Incasso in Noord-Macedonië

Laat u gemakkelijk en snel betalen door uw debiteuren in het buitenland!

  9.3 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Wij hebben meer dan 1816 bedrijven geholpen om door hun klanten uit het buitenland betaald te worden.

Betalingen van klanten in het buitenland najagen kan ongelooflijk frustrerend zijn.

Maar met het internationale incassoplatform van Oddcoll kunt u snel en gemakkelijk hulp krijgen.

Krijg met één druk op de knop toegang tot de beste lokale incassobureaus en advocatenkantoren over de hele wereld.

Upload uw zaak in 1 minuut en onze binnenlandse incassospecialist in het land van uw debiteur zal onmiddellijk beginnen met incasseren.

 

Over incasso in Noord-Macedonië

Incasso is een belangrijk aspect van elke economie, en Noord-Macedonië vormt daarop geen uitzondering. De incasso van onbetaalde schulden kan complex zijn en het is belangrijk om het rechtsstelsel en de verschillende opties voor schuldeisers te begrijpen. In dit artikel geven we een uitgebreid overzicht van incasso in Noord-Macedonië, inclusief de buitengerechtelijke incassofase, de wettelijke vereisten voor het uitvoeren van incassoactiviteiten en de gerechtelijke procedure voor betwiste en niet-betwiste vorderingen.

De eerste stap in het incassoproces in Noord-Macedonië is de buitengerechtelijke fase. Tijdens deze fase kunnen schuldeisers proberen de schuld te innen door middel van onderhandelingen en bemiddeling. Dit is vaak de meest efficiënte en kosteneffectieve methode van incasso. Als onderhandelingen echter niet succesvol zijn, kunnen schuldeisers overgaan tot de gerechtelijke fase.

Voor het uitvoeren van incassoactiviteiten in Noord-Macedonië is geen vergunning vereist. Schuldeisers moeten echter wel alle relevante wet- en regelgeving naleven. Hieronder vallen de wet inzake verplichtingen en contracten, de wet inzake handhaving en veiligheid en de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Het rechtsstelsel in Noord-Macedonië is gebaseerd op de beginselen van het burgerlijk recht. Dit betekent dat geschillen via de rechter worden opgelost en dat schuldeisers het recht hebben juridische stappen te ondernemen om onbetaalde schulden te innen. De rechtsgang in Noord-Macedonië is relatief eenvoudig, maar kan tijdrovend en kostbaar zijn.

Voor schuldeisers met een onbetaalde, maar onbetwiste vordering is de rechtsgang iets anders. In dit geval kan de schuldeiser een verzoek om een kort geding indienen. Dit is een vereenvoudigde procedure waarmee de rechtbank een beslissing kan nemen op basis van het voorgelegde bewijsmateriaal. Het is echter belangrijk op te merken dat dit proces alleen beschikbaar is voor niet-betwiste vorderingen.

Wat de verjaringstermijnen voor vorderingen in Noord-Macedonië betreft, bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen die voortvloeien uit een overeenkomst drie jaar, terwijl de verjaringstermijn voor vorderingen die voortvloeien uit een niet-contractuele verbintenis één jaar bedraagt. Deze verjaringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum waarop de vordering opeisbaar is geworden.

Naast de gerechtelijke procedure zijn er in Noord-Macedonië alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen beschikbaar. Deze omvatten bemiddeling, arbitrage en verzoening. Deze methoden zijn vaak sneller en goedkoper dan de gerechtelijke procedure en kunnen een goede optie zijn voor het oplossen van geschillen.

De tenuitvoerlegging van een vordering is het proces van het innen van een schuld die wettelijk is vastgesteld. In Noord-Macedonië wordt de tenuitvoerlegging uitgevoerd door handhavingsambtenaren. Wanneer er een executoriale titel bestaat, kunnen schuldeisers de executoriale ambtenaar verzoeken specifieke acties te ondernemen om de schuld te innen, zoals beslaglegging op activa of loonbeslag.

Ten slotte is het belangrijk op te merken dat wanneer een schuldenaar insolvent is, een insolventieprocedure een optie kan zijn. Een insolventieprocedure is een juridische procedure waarmee een schuldenaar zijn vermogen kan reorganiseren of liquideren om zijn schuldeisers te betalen. In Noord-Macedonië biedt de wet op insolventieprocedures het kader voor insolventieprocedures.

Kortom, incasso in Noord-Macedonië is een complex proces dat een grondig begrip vereist van het rechtsstelsel en de verschillende opties die schuldeisers ter beschikking staan. Of u nu een schuldeiser bent met een onbetaalde, maar onbetwiste vordering of te maken hebt met een insolvente schuldenaar, het is belangrijk professioneel advies in te winnen en u bewust te zijn van uw rechten en plichten. Met de juiste aanpak en de juiste juridische ondersteuning is het mogelijk om met succes onbetaalde schulden te innen en uw belangen als schuldeiser te beschermen.

Dit is hoe internationale schuldinning werkt! (60 sec.)

Kijk hoe gemakkelijk het is om met uw zaak te beginnen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin