Incasso in Noord-Ierland

  • Incasso in Noord-Ierland, ter plaatse uitgevoerd.
  • Zonder risico. U betaalt alleen als wij slagen.
  • 9,5 % aan commissie.

  9.4 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Wij helpen u met het incasseren van vorderingen op debiteuren in Noord-Ierland.

Ga snel en gemakkelijk aan de slag met incasso in Noord-Ierland. Lees verder om te zien hoe!

Een proces in drie stappen.

h

Upload uw Noord-Ierse onbetaalde factuur naar ons.

Ons incassobureau in het Verenigd Koninkrijk begint een invorderingsactie tegen uw Noord-Ierse debiteur.

Krijg betaald voor uw schuld.

Enkele redenen om ons in te schakelen voor incasso in Noord-Ierland.

N

Jarenlange ervaring in het behandelen van vorderingen in het Verenigd Koninkrijk.

N

Specialisten in incasso in Noord-Ierland.

N

Risicovrije incasso. U betaalt alleen als wij resultaten leveren!

Hoe wij u kunnen helpen!

Wij helpen schuldeisers met internationale klanten om betaald te krijgen wanneer de vervaldatum van hun vorderingen is verstreken. Wij doen dit via een incassoplatform met de beste incassobureaus en advocatenkantoren over de hele wereld. Dus wanneer u een zaak bij ons uploadt, wordt deze altijd lokaal afgehandeld waar uw debiteur zich bevindt. Dat betekent snel, efficiënt en gemakkelijk incasso in Noord-Ierland.

Het proces van schuldinning in Noord-Ierland.

Een zaak begint altijd met een buitengerechtelijke behandeling. Dit betekent dat ons incassobureau in het Verenigd Koninkrijk zijn ervaring en specialistische kennis gebruikt om de debiteur tot betaling te bewegen zonder dat er gerechtelijke stappen hoeven te worden ondernomen. Dit omvat brieven, telefonisch contact, onderhandelingen en overredingstechnieken.

In de meeste gevallen is het einde van het Noord-Ierse incassoproces in dit stadium bereikt doordat de debiteur betaalt. (Het feit dat een plaatselijk incassobureau de eis stelt, heeft een zeer grote invloed op de bereidheid van de debiteur om te betalen).

Indien betaling uitblijft, wordt de financiële situatie van de debiteur geëvalueerd om te bepalen of het aangewezen is over te gaan tot gerechtelijke invordering in Noord-Ierland.

“Gerechtelijke” incasso in Noord-Ierland.

Naar welke rechtbank in Noord-Ierland moet u gaan met incasso?

In civiele zaken in Noord-Ierland is de County Court of het Hooggerechtshof van Noord-Ierland de bevoegde rechtbank. In sommige gevallen ook Magistrates’ courts (bijv. kleine incassozaken in Noord-Ierland).

Voor incassovorderingen in Noord-Ierland van minder dan 30.000 pond is de algemene regel dat een County Court de bevoegde rechtbank is voor uw zaak. Voor vorderingen hoger dan dat is normaal gesproken het High Court bevoegd. Bovendien bestaat er voor vorderingen onder de £3,000 een speciale vereenvoudigde procedure. Een “small claims procedure” is een eenvoudiger en informeler proces, dat bedoeld is om goedkoper, sneller en gemakkelijker voor schuldeisers te zijn dan het gewone gerechtelijke proces. De arrondissementsrechtbanken zijn verantwoordelijk voor de procedure voor geringe vorderingen.

Een zaak beginnen: om in Noord-Ierland een rechtszaak voor het innen van schulden te beginnen, moet een schuldeiser het verzoek schriftelijk indienen bij het bevoegde gerechtsbureau, samen met de toepasselijke gerechtskosten. Normaal gesproken is de bevoegde rechtbank de rechtbank waar de schuldenaar woont of zaken doet. De documenten moeten in het Engels worden ingediend.

Moet ik griffierechten betalen? Ja. De gerechtelijke invordering van schulden in Noord-Ierland brengt bepaalde kosten met zich mee die op het moment van de dagvaarding en op bepaalde momenten in de gerechtelijke procedure moeten worden betaald. In de County Courts is er een schaal van kosten afhankelijk van de omvang van de vordering in het exploot. In de High Court worden de kosten vastgesteld op basis van het verrichte werk. Het algemene beginsel is dat de verliezende partij verantwoordelijk is voor haar eigen kosten en die van de andere partij in het geschil.

Vonnis bij verstek.

Wanneer een schuldenaar een dagvaarding onbeantwoord laat en de schuldenaar de vordering in de dagvaarding niet betwist, bestaat in gerechtelijke procedures in Noord-Ierland de mogelijkheid om een vonnis bij verstek te vragen. Dit is een vonnis dat door de rechter ten gunste van de schuldeiser wordt uitgesproken, louter omdat de schuldenaar geen verweer voert en de betalingsverplichting betwist.

Deze mogelijkheid voor de schuldeiser om een vonnis bij verstek te vragen, maakt normaal deel uit van alle civiele procedures in Noord-Ierland.

Het werkt als volgt:

High Court: een schuldenaar heeft 14 dagen om zijn standpunt over de vordering kenbaar te maken.

In de County Court: voor civiele zaken hier heeft de schuldenaar 21 dagen om de rechtbank van zijn standpunt in kennis te stellen.

Wat moeten schuldeisers doen om een vonnis bij verstek te verkrijgen? Indien een schuldenaar niet binnen de bovengenoemde termijn een verweerschrift indient, heeft de schuldeiser de mogelijkheid de rechtbank te verzoeken een vonnis bij verstek te wijzen.

Welk gerecht? Een schuldeiser moet zich wenden tot hetzelfde gerecht als waar de procedure is ingeleid.

Wat gebeurt er als de schuldenaar binnen de termijn een verweerschrift indient? Dan wordt de gerechtelijke procedure voortgezet en wordt de zaak behandeld als een geschil.

Procedure voor geringe vorderingen.

Zoals gezegd, bestaat er in Noord-Ierland een speciale procedure voor geringe vorderingen, voor vorderingen van minder dan 3.000 pond. Het is een eenvoudige procedure met standaardformulieren voor verzoeken en antwoorden. Deze procedure is ideaal voor kleine incassovorderingen in Noord-Ierland.

De procedure is zeer informeel en er zijn geen strikte regels voor bewijsvoering. Hierdoor kan de rechter het proces gemakkelijk controleren en vergemakkelijken. Het idee is dat de partijen het proces gemakkelijk kunnen volgen en eraan kunnen deelnemen zonder dat veel juridische voorbereiding nodig is.

Tenuitvoerlegging van vonnissen in Noord-Ierland.

In Noord-Ierland kan worden gezegd dat tenuitvoerlegging de laatste stap is voor de wettelijke inning van schuldvorderingen. Het gaat om situaties waarin een schuldeiser een gerechtelijke procedure heeft doorlopen en een exequatur tegen de schuldenaar heeft verkregen waaruit blijkt dat de schuldenaar een schuld heeft die moet worden betaald, maar waarin de schuldenaar desondanks blijft verzuimen te betalen wat hij verschuldigd is. De schuldeiser heeft dan de mogelijkheid om de Noord-Ierse rechter om tenuitvoerlegging te verzoeken teneinde van de autoriteiten bijstand te verkrijgen bij het innen van zijn schuldvordering.

In Noord-Ierland is de tenuitvoerlegging niet de verantwoordelijkheid van de rechtbanken, maar van een centrale autoriteit, het Enforcement of Judgments Office (Bureau voor de tenuitvoerlegging van vonnissen).

De procedure voor het verzoek om tenuitvoerlegging is als volgt: voordat een verzoek om tenuitvoerlegging bij het Enforcement of Judgments Office kan worden ingediend, moet de schuldeiser de schuldenaar in kennis stellen van zijn voornemen om om tenuitvoerlegging te verzoeken. Deze kennisgeving wordt gevolgd door een termijn van 10 dagen waarin de schuldenaar in de gelegenheid wordt gesteld de schuld te betalen. Indien de schuld niet binnen deze termijn wordt betaald, kan de schuldeiser overgaan tot het verzoek om tenuitvoerlegging.

De procedure wordt dan ingeleid door de autoriteit die de schuldenaar een beslagbevel toezendt dat de vervreemding van de goederen van de schuldenaar verbiedt. Een ambtenaar van het Bureau voor tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen begint vervolgens met de identificatie van de goederen van de schuldenaar.

Op basis van dit verslag beslist een hoge ambtenaar van het Bureau, of anders een ambtenaar die bekend staat als een “master” of een “chief enforcement officer”, wat er verder in de zaak moet gebeuren en of er beslag kan worden gelegd op en beschikt over de goederen van de schuldenaar.

Voor schuldinvorderingszaken in Noord-Ierland gaat het vooral om de volgende tenuitvoerleggingsmaatregelen

“Instalment Order” = Een bevel dat de schuldenaar de schuld in termijnen betaalt. Er wordt dus een betalingsplan met de schuldenaar opgesteld.

“Attachment of Earnings Order” = Dit is een maatregel waarbij permanent geld wordt ingehouden op het salaris van de schuldenaar.

“Inbeslagneming” = Inbeslagneming en verkoop van goederen van de schuldenaar ten voordele van de schuldeiser.

“Order Charging Land” = Deze titel wordt meestal gebruikt voor grote schulden en wordt meestal gebruikt in combinatie met een andere tenuitvoerleggingsmethode. De schuldeiser heeft recht op een deel van een goed en kan bij verkoop voor de vordering worden betaald.

“Order Appointing Receiver and Order Under the Crown Proceedings Act” = Een “Chief Enforcement Officer” wordt aangesteld om alle betalingen aan de schuldenaar in ontvangst te nemen. Dit kan erfenissen, huurincasso’s, enz. omvatten.

“Attachment of Debts (Garnishee) Order” = Betekent dat indien de schuldenaar op zijn beurt eigen schuldenaren heeft die hem geld schuldig zijn, deze schuldenaren worden bevolen de schuld rechtstreeks te betalen ten gunste van de oorspronkelijke schuldeiser.

Insolventieprocedures in Noord-Ierland.

Als zijspoor in het proces van schuldinning in Noord-Ierland moet ook kort worden vermeld dat soms een insolventieprocedure kan worden ingeroepen. Dit zijn situaties waarin een Noord-Ierse schuldenaar niet in staat is zijn schulden te betalen. Een faillissementsprocedure kan dan nodig zijn om de onderneming te liquideren. In dergelijke gevallen wordt het bestuur van de onderneming overgenomen door een insolventiepracticus. Deze procedure bestaat om ervoor te zorgen dat alle schuldeisers met een vordering op de schuldenaar eerlijk worden behandeld.

Wij helpen u met snelle en efficiënte incasso’s in Noord-Ierland. Begin vandaag nog!

Zie hoe gemakkelijk het is om te beginnen met het innen van uw facturen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin