Incasso in Nederland

  • Incasso in Nederland, ter plaatse uitgevoerd.
  • Zonder risico. U betaalt alleen als wij slagen.
  • 9,5 % aan commissie.

  9.4 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Schuldinvorderingsdiensten in Nederland

Bent u op zoek naar incasso in Nederland? Dan is Oddcoll er voor u. Onze lokale incassospecialisten ter plaatse in Nederland staan klaar om u te helpen. Lees verder om te zien hoe.

Laat u betalen door uw Nederlandse klant. Snel en gemakkelijk.

h

Dien uw Nederlandse schuld in.

In Nederland begint onze incasso-afdeling met de incasso.

After successful collection, the amount collected is transferred to you.

Je grootste kans om betaald te worden!

N

Incasso-experts ter plaatse in heel Nederland.

N

Toegankelijke nationale Nederlandse expertise gewoon door uw zaak in te dienen.

N

“No win no fee”. U betaalt alleen als we succes hebben.

Onze aanpak voor effectieve schuldinvordering in Nederland.

Oddcoll biedt diensten voor internationale incasso aan bedrijven die moeite hebben hun klanten in het buitenland te laten betalen en hun vorderingen prioriteit te geven.

Onze strategie is dat effectieve incasso moet worden uitgevoerd in hetzelfde land waar de debiteur zich bevindt. In dit geval Nederland. Daarnaast vinden wij dat incasso niet tijdrovend mag zijn.

Om hieraan tegemoet te komen, hebben wij een selectie gemaakt van nationale incassobureaus van over de hele wereld en deze verzameld op ons gebruiksvriendelijke platform.

Dus wanneer u uw factuur uploadt, zal ons Nederlandse incassobedrijf, met speciale expertise over de voorwaarden in Nederland, direct beginnen met het innen van uw factuur.

Ons Incassobureau in Nederland.

Nederland heeft een lange traditie van internationale handel en is voor veel bedrijven een aantrekkelijk land om hun goederen/diensten aan te verkopen.

Maar als u als bedrijf te maken krijgt met een situatie waarin uw Nederlandse klant zijn factuur niet op tijd betaalt, wat doet u dan?

Na het versturen van betalingsherinneringen kunt u het beste de hulp inroepen van een Nederlands incassobedrijf. Een expert op het gebied van de voorwaarden voor het innen van vorderingen in Nederland.

Onze geaccrediteerde partner is CollectMasters B.V. en zij beginnen met het incasseren van uw B2B vordering zodra u de onbetaalde factuur uploadt bij uw Nederlandse debiteur.

Stelt u uw bedrijf eens voor in een paar zinnen?

Wij zijn een snel groeiend Incassobedrijf precies in het midden van ons land. Wij hebben inmiddels zo’n 40 mensen in dienst en hebben enkele grote opdrachtgevers. Bijna al ons personeel is universitair geschoold, jong en werklustig. Wij gaan veel verder met het benaderen van debiteuren dan de 5 grote incassobedrijven hier, en daarom is ons slagingspercentage veel hoger.

Wat is uw succespercentage?

Voor onze grote klanten innen wij ongeveer 80% van hun openstaande vorderingen (terwijl de 5 grootste incassobedrijven in Nederland misschien 15% innen)

Wat kost een gerechtelijke procedure?

U moet de deurwaarder ongeveer € 100,- betalen om de debiteur te laten dagvaarden voor de rechtbank. Het griffierecht is ongeveer € 500 – € 1.250. Onze juridische kosten bedragen € 125,- per uur.

Als u procedeert in een zaak en u wint in de rechtbank, kunt u dan altijd de proceskosten die de cliënt heeft betaald toevoegen aan de vordering en worden deze door de debiteur betaald?

Ja, bijna alle kosten staan vermeld in het vonnis dat de debiteur moet betalen. Alleen de (onze) proceskosten zijn vaak gemaximeerd op zo’n € 600,-

Incasso in Nederland via gerechtelijke weg.

Indien geen actie in de vrijwillige incassofase tegen de debiteur in Nederland helpt, kan het nodig zijn de incasso in Nederland verder te escaleren door gerechtelijke stappen te ondernemen.

Op het gebied van het privaatrecht kent het Nederlandse rechtssysteem drie soorten rechtspraak: kantongerechten, gerechtshoven en de Hoge Raad der Nederlanden (Hoge Raad Nederlanden). De burgerlijke rechter behandelt geschillen tussen twee partijen (particulieren of rechtspersonen).

Sinds 1 april 2013 is Nederland opgesplitst in tien gerechtelijke afdelingen met elk een eigen rechtbank: elf rechtbanken met rechtsmacht over vier regio’s. Daarnaast kent Nederland vier gerechtshoven in hoger beroep en één Hoge Raad.

De rechtbank is de eerste instantie voor een nieuwe zaak en hier begint een rechtszaak meestal. Wie het niet eens is met een rechterlijke beslissing, stapt naar de beroepsrechtbanken. Het Hooggerechtshof is de laatste instantie.

Tenzij in de wet anders is bepaald, wordt een rechtszaak aangespannen bij de arrondissementsrechtbank waar de gedaagde zich bevindt.

De formele taal van rechtszaken in Nederland is het Nederlands. Dit houdt in dat de dagvaarding of het (gedrukte) verzoekschrift voor de aanvang van het proces in het Nederlands moet zijn gesteld.

Als u een rechtszaak aanspant, moet u in Nederland proceskosten betalen aan de autoriteiten. De kosten worden bepaald door de vorm van het conflict en het bedrag dat op het spel staat.

“Betalingsbevel” in Nederland.

In Nederland bestaat er, net als in veel andere landen, een vereenvoudigde rechtsgang.

Bedoeld voor eenvoudiger soorten zaken. (Zoals incassozaken in Nederland.) Waar de ene partij een onbetaalde vordering heeft op de andere partij. Een vordering die simpelweg niet betaald wordt, maar waar nog geen soort geschil / onenigheid tussen de partijen is.

De gestroomlijnde gerechtelijke incassoprocedure in Nederland is bedoeld om deze “eenvoudiger” zaken eenvoudiger en goedkoper te kunnen afhandelen dan in reguliere gerechtelijke procedures.

Het is een situatie waar alle partijen baat bij hebben.

Wat zijn nu de voorwaarden om van de vereenvoudigde procedure gebruik te maken?

Het gaat gewoon om het bedrag van de vordering. Het bedrag mag niet hoger zijn dan 25.000 euro.

De partijen hebben in deze situaties de vrijheid om hun eigen argumenten aan te voeren. (Met andere woorden – er is geen wettelijke vertegenwoordiger vereist)

Bovendien worden de beroepen behandeld door een alleensprekende rechter, d.w.z. een rechter die alleen zit.

Tenuitvoerlegging van een vordering in Nederland.

Wanneer is dit relevant? Wanneer u in Nederland een incassoprocedure heeft lopen waarin u niet betaald bent en u de zaak vervolgens juridisch heeft doorgezet.

Aan het einde van de rechtszaak doet de rechter uitspraak. Een partij (de schuldenaar) kan in dit vonnis worden gesommeerd zijn verplichtingen jegens de andere partij (de schuldeiser) na te komen.

Als de schuldenaar weigert vrijwillig te voldoen, kan de schuldeiser nakoming afdwingen door gebruik te maken van tenuitvoerleggingswetten.

De naleving (uitvoering) van een beslissing waarbij de rechter de uitvoering heeft gelast, wordt door dit rechtsgebied beheerst.

Gerechtsdeurwaarders, ook wel deurwaarders genoemd, mogen vonnissen en arresten ten uitvoer leggen en krijgen daartoe opdracht van schuldeisers die hun betaling vorderen door het indienen van verzoeken tot tenuitvoerlegging.

Als u gebruik wilt maken van de bij wet toegestane tactiek, moet u aan twee voorwaarden voldoen:

1. U moet beschikken over een uitvoerbaar stuk (executoriale titel), zoals een vonnis of arrest uit de civielrechtelijke procedure.

2. U moet, voorafgaand aan de tenuitvoerlegging, het vonnis of arrest betekenen aan de tegenpartij (de schuldenaar)

De appellant en de eiser die voor de rechtbank zijn verschenen, ontvangen van de griffier van de rechtbank een afschrift van het vonnis. De groep die gemachtigd is het vonnis ten uitvoer te leggen, krijgt een afschrift in uitvoerbare vorm, aangezien het gaat om een definitief vonnis dat een gerechtelijk bevel inhoudt. Aan de partijen wordt een gratis gerechtsdeurwaardersexemplaar (grosse) van het vonnis overhandigd. Dit is een echt afschrift van de beslissing. Dat is een gerechtelijke beslissing die uitvoerbaar is verklaard. Pas nadat dit deurwaardersexemplaar is vrijgegeven, kunnen executiemaatregelen worden genomen. Een notariële akte kan ook worden voorzien van een deurwaardersexemplaar, of eerste gewaarmerkt afschrift. Door overhandiging van dit papier machtigt u de deurwaarder tot het nemen van executiemaatregelen.

De deurwaarder betekent het deurwaardersexemplaar aan de schuldenaar voordat er executiemaatregelen kunnen worden genomen. Op die manier wordt de schuldenaar nogmaals gewezen op de vordering en krijgt hij enige tijd om aan zijn betalingsverplichting te voldoen voordat er executiemaatregelen worden genomen.

 

Faillissementsprocedures in Nederland.

Indien een onderneming in economische moeilijkheden verkeert of niet aan haar verplichtingen kan voldoen, beschikt elk land over duidelijke procedures om dit soort problemen op te lossen.

Faillissementsprocedures verschillen wat hun doel betreft:

Als de onderneming kan worden gered of winstgevend is, kunnen de vorderingen worden geherstructureerd (meestal in overleg met de schuldeisers). Dit is om de onderneming en haar werknemers te beschermen.
Als de onderneming niet kan worden gespaard, moet zij worden stilgelegd (zij gaat dan “failliet”).

Schuldeisers mogen geen individuele stappen meer ondernemen om hun vorderingen te innen aangezien de insolventieprocedure is ingeleid. Dit is om te garanderen dat alle vorderingen van alle schuldeisers gelijk worden behandeld.

Een schuldeiser moet zijn vordering tegenover de curator in de failliete boedel kunnen bewijzen.

Wanneer u incassodiensten nodig heeft omdat een klant in Nederland zijn factuur niet betaalt. Wanhoop dan niet. Oddcoll is er om u te helpen. Neem contact op met onze incassospecialisten voor uw vragen over incasso in Nederland, of upload uw vordering op ons platform om vandaag nog met de incasso te beginnen.

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin