Incasso in Moldavië

Laat u gemakkelijk en snel betalen door uw debiteuren in het buitenland!

  9.3 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Wij hebben meer dan 1816 bedrijven geholpen om door hun klanten uit het buitenland betaald te worden.

Betalingen van klanten in het buitenland najagen kan ongelooflijk frustrerend zijn.

Maar met het internationale incassoplatform van Oddcoll kunt u snel en gemakkelijk hulp krijgen.

Krijg met één druk op de knop toegang tot de beste lokale incassobureaus en advocatenkantoren over de hele wereld.

Upload uw zaak in 1 minuut en onze binnenlandse incassospecialist in het land van uw debiteur zal onmiddellijk beginnen met incasseren.

 

Over incasso in Moldavië.

Incasso in Moldavië kan een ingewikkeld proces zijn, maar inzicht in het rechtsstelsel en de verschillende opties voor schuldeisers kan bijdragen tot een succesvol resultaat.

De eerste stap in het incassoproces in Moldavië is de buitengerechtelijke fase, waarin de schuldeiser probeert te onderhandelen met de schuldenaar over een betalingsplan of een regeling. Als deze pogingen niet slagen, kan de schuldeiser overgaan tot gerechtelijke stappen.

Er zij op gewezen dat er geen vergunning nodig is om in Moldavië incassoactiviteiten te verrichten. Het is echter belangrijk dat schuldeisers bekend zijn met het rechtsstelsel en de relevante wet- en regelgeving om ervoor te zorgen dat deze worden nageleefd.

Het rechtsstelsel van Moldavië is gebaseerd op het burgerlijk recht, wat betekent dat geschillen worden beslecht door de interpretatie van wetten en voorschriften. Schuldeisers moeten bekend zijn met het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, waarin de juridische procedure voor het oplossen van geschillen wordt beschreven.

Wanneer een schuldeiser een onbetaalde, maar niet-betwiste vordering heeft, kan hij juridisch te werk gaan door een vordering in te dienen bij de bevoegde rechtbank. Voor niet-betwiste vorderingen is de kortgedingprocedure beschikbaar, waardoor het geschil sneller kan worden opgelost. Dit proces omvat de indiening van schriftelijke documenten en vereist geen rechtszitting.

Als de vordering wordt betwist, zal de gerechtelijke procedure een hoorzitting en de presentatie van bewijsmateriaal omvatten. Het is belangrijk dat schuldeisers voorbereid zijn en een duidelijk inzicht hebben in de toepasselijke wet- en regelgeving.

De verjaringstermijn voor vorderingen in Moldavië is 3 jaar vanaf de datum waarop de vordering is ontstaan. Het is belangrijk dat schuldeisers zich bewust zijn van deze termijn en binnen deze termijn actie ondernemen.

In Moldavië zijn ook alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen beschikbaar, zoals bemiddeling en arbitrage. Deze methoden kunnen sneller en goedkoper zijn dan de traditionele rechtsgang, en kunnen een goede optie zijn om geschillen op te lossen.

Zodra een vordering in het voordeel van de schuldeiser is opgelost, is de volgende stap de tenuitvoerlegging van de vordering. Dit kan gebeuren door het verkrijgen van een executoriale titel, waardoor de schuldeiser beslag kan leggen op de activa van de schuldenaar om de schuld te voldoen.

Wanneer de schuldenaar insolvent is, kunnen schuldeisers verhaal halen via een insolventieprocedure. Dit proces omvat de liquidatie van de activa van de schuldenaar en de verdeling van de opbrengst onder de schuldeisers. Het is belangrijk dat schuldeisers bekend zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving en het advies inwinnen van een jurist.

In het algemeen kan incasso in Moldavië een ingewikkeld proces zijn, maar door het rechtsstelsel en de verschillende beschikbare opties te begrijpen, kunnen schuldeisers hun kansen op succes vergroten. Het is belangrijk om bekend te zijn met de toepasselijke wet- en regelgeving en zo nodig het advies in te winnen van een jurist.

Dit is hoe internationale schuldinning werkt! (60 sec.)

Kijk hoe gemakkelijk het is om met uw zaak te beginnen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin