Incasso in Luxemburg

Laat u gemakkelijk en snel betalen door uw debiteuren in het buitenland!

  9.3 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Wij hebben meer dan 1816 bedrijven geholpen om door hun klanten uit het buitenland betaald te worden.

Betalingen van klanten in het buitenland najagen kan ongelooflijk frustrerend zijn.

Maar met het internationale incassoplatform van Oddcoll kunt u snel en gemakkelijk hulp krijgen.

Krijg met één druk op de knop toegang tot de beste lokale incassobureaus en advocatenkantoren over de hele wereld.

Upload uw zaak in 1 minuut en onze binnenlandse incassospecialist in het land van uw debiteur zal onmiddellijk beginnen met incasseren.

 

Over incasso in Luxemburg.

Incasso in Luxemburg kan een ingewikkeld proces zijn, maar inzicht in het rechtssysteem en de beschikbare opties kan schuldeisers helpen het proces met succes te doorlopen.

De eerste stap in het incassoproces in Luxemburg is de buitengerechtelijke fase. Tijdens deze fase worden schuldeisers aangemoedigd om te proberen een betalingsovereenkomst met de schuldenaar te bereiken alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen. Indien geen betalingsovereenkomst kan worden bereikt, kan de schuldeiser overgaan tot gerechtelijke stappen.

Er is geen vergunning nodig om in Luxemburg incassoactiviteiten te verrichten. Het is echter belangrijk dat schuldeisers zich vertrouwd maken met het rechtsstelsel om ervoor te zorgen dat hun acties in overeenstemming zijn met de wet.

Het rechtsstelsel in Luxemburg is gebaseerd op het burgerlijk recht. Dit betekent dat geschillen via de rechter worden beslecht en niet via administratieve instanties. Schuldeisers met onbetaalde, maar niet-betwiste vorderingen kunnen wettelijk optreden door een vordering in te dienen bij de bevoegde rechtbank.

In Luxemburg bestaat er een summiere gerechtelijke procedure voor niet-betwiste vorderingen. Deze procedure heet de “procédure de référé” en is bedoeld als een sneller en goedkoper alternatief voor de traditionele rechtsgang. Het wordt gewoonlijk gebruikt voor vorderingen van minder dan 10.000 euro.

De traditionele gerechtelijke procedure in Luxemburg omvat verschillende stappen, waaronder het indienen van een vordering, de betekening van de vordering aan de schuldenaar en een hoorzitting voor een rechter. De duur van het proces kan variëren afhankelijk van de complexiteit van de zaak.

In Luxemburg is de verjaringstermijn voor vorderingen vijf jaar. Dit betekent dat een schuldeiser een vordering moet indienen binnen vijf jaar na de datum waarop de schuld opeisbaar is geworden.

In Luxemburg zijn alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen beschikbaar, zoals bemiddeling en arbitrage. Deze opties kunnen minder duur en tijdrovend zijn dan een rechtszaak.

De tenuitvoerlegging van een schuldvordering in Luxemburg kan een ingewikkeld proces zijn. Als er een executoriale titel bestaat, kan de schuldeiser deze gebruiken om beslag te leggen op de activa van de schuldenaar en de schuld te innen. Als de schuldenaar insolvent is, kan een insolventieprocedure worden gestart.

Kortom, incasso in Luxemburg kan een ingewikkeld proces zijn, maar inzicht in het rechtsstelsel en de beschikbare opties kan schuldeisers helpen het proces met succes te doorlopen. Het is belangrijk dat schuldeisers zich vertrouwd maken met het rechtsstelsel om ervoor te zorgen dat hun acties in overeenstemming zijn met de wet, en zich ook bewust zijn van de verjaringstermijn voor vorderingen, die vijf jaar bedraagt. In Luxemburg bestaan alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen zoals bemiddeling en arbitrage, die minder duur en tijdrovend kunnen zijn dan een rechtszaak. Indien de schuldenaar insolvent is, kan bovendien een insolventieprocedure worden ingeleid.

Dit is hoe internationale schuldinning werkt! (60 sec.)

Kijk hoe gemakkelijk het is om met uw zaak te beginnen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin