Incasso in Kroatië

Laat u gemakkelijk en snel betalen door uw debiteuren in het buitenland!

  Rated 9,3 out of 10 based on 91 reviews on Kiyoh!  international debt collection in Finland

Wij hebben meer dan 1816 bedrijven geholpen om door hun klanten uit het buitenland betaald te worden.

Betalingen van klanten in het buitenland najagen kan ongelooflijk frustrerend zijn.

Maar met het internationale incassoplatform van Oddcoll kunt u snel en gemakkelijk hulp krijgen.

Krijg met één druk op de knop toegang tot de beste lokale incassobureaus en advocatenkantoren over de hele wereld.

Upload uw zaak in 1 minuut en onze binnenlandse incassospecialist in het land van uw debiteur zal onmiddellijk beginnen met incasseren.

 

Over incasso in Kroatië.

Incasso in Kroatië kan een complex proces zijn, met zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke mogelijkheden voor schuldeisers. In dit artikel geven we een overzicht van het incassoproces in Kroatië, inclusief de benodigde vergunningen, het rechtssysteem en alternatieve geschillenbeslechtingsmechanismen.

De eerste stap in het incassoproces in Kroatië is de buitengerechtelijke fase. In deze fase worden schuldeisers aangemoedigd om te proberen een regeling met de schuldenaar te treffen door middel van onderhandelingen of bemiddeling. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, kunnen schuldeisers overgaan tot gerechtelijke stappen.

Voor het uitvoeren van incassoactiviteiten in Kroatië is een vergunning nodig. Deze vergunning wordt afgegeven door het ministerie van Justitie en is vijf jaar geldig. Het is belangrijk op te merken dat alleen rechtspersonen, zoals bedrijven en advocatenkantoren, deze vergunning kunnen aanvragen.

Kroatië heeft een civielrechtelijk systeem, wat betekent dat geschillen via de rechter worden opgelost. Schuldeisers kunnen een vordering indienen bij de rechtbank als de schuld onbetaald en onbetwist is. De rechtsgang in Kroatië kan lang duren, met verschillende beroepsmogelijkheden voor beide partijen.

Wanneer u als schuldeiser met een onbetaalde vordering juridisch optreedt, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de verjaringstermijnen voor vorderingen in Kroatië. Deze termijnen variëren afhankelijk van het soort vordering, maar variëren over het algemeen van 3 tot 15 jaar.

Alternatieve mechanismen voor geschillenbeslechting, zoals arbitrage en bemiddeling, zijn ook beschikbaar in Kroatië. Deze opties kunnen een snellere en goedkopere manier zijn om geschillen op te lossen dan een gang naar de rechter.

Wanneer een vordering succesvol is, is tenuitvoerlegging van de beslissing noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de schuldenaar de schuld betaalt. Als er een executoriale titel bestaat, kan de schuldeiser stappen ondernemen om beslag te leggen op de activa van de schuldenaar, zoals zijn bankrekening of eigendom.

Als een schuldenaar insolvent is, kan in Kroatië een insolventieprocedure worden gestart. Tijdens deze procedure worden de activa van de schuldenaar geliquideerd om de schuldeisers te betalen. Het is belangrijk op te merken dat de voorrang van vorderingen tijdens insolventieprocedures wordt bepaald door de Kroatische wet.

Kortom, het innen van schulden in Kroatië kan een ingewikkeld proces zijn dat een grondig begrip vereist van het rechtssysteem en de beschikbare opties voor het oplossen van geschillen. Schuldeisers moeten op de hoogte zijn van de vereiste vergunningen, de verjaringstermijnen voor vorderingen en de beschikbare alternatieve mechanismen voor geschillenbeslechting. Er kan ook een insolventieprocedure worden gestart als een schuldenaar niet in staat is zijn schulden te betalen.

Dit is hoe internationale schuldinning werkt! (60 sec.)

Kijk hoe gemakkelijk het is om met uw zaak te beginnen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin