Incasso in Italië

Oddcoll is een platform met speciaal geselecteerde Incassobureaus en Advocatenkantoren in 44 Europese landen, dat internationaal georiënteerde bedrijven op eenvoudige wijze helpt om vorderingen te incasseren.

 

  Incassoprocedure wordt lokaal uitgevoerd in Italië
  Experts op het gebied van Italiaanse voorwaarden, wetten en bedrijfscultuur
  Betaal alleen voor succesvolle incasso’s, 9,5% commissie.

LEER MEER!

Wij helpen je aan een succesvolle incasso in Italië!

Wanneer je goederen of diensten verkoopt aan Italiaanse bedrijven, houd er dan rekening mee dat ze de langste betalingstermijnen hebben voor B2B-facturen in Europa. Maar wanneer de betalingstermijn is verstreken en je krijgt de Italiaanse schuldenaar niet zover te betalen, zul je een professioneel Italiaans incassobureau nodig hebben om je vordering te innen.

Onze meest gewaardeerde partner, het incassobureau Serfin 97 S.r.l., gevestigd in Rome, Italië, is gekwalificeerd in het samenstellen van je vorderingsaanvragen en ons online platform waarmee je je vorderingen kunt uploaden maakt het ons mogelijk om je via e-mail te informeren over alle voortgang van je vorderingen. We bieden de beste commissietarieven die je alleen hoeft te betalen als je schulden betaald worden.

Oddcoll incassodiensten in Italië werkt met bedrijven om geld te innen in Italië dat betaalbaar zou moeten zijn door klanten van onze cliënten. Wat ons waardig maakt om gekozen te worden is onze oprechte “Geen succesvolle incasso – geen kosten”, wat betekent dat we, elke keer dat je een vordering uploadt naar ons gebruikersvriendelijke online platform, zeker zijn van succes.

De eerste stap in het Italiaanse incassoproces:

Er worden aanmaningsbrieven gestuurd en de schuldeiser start een conversatie met de schuldenaar om hem te laten betalen. Als er geen oplossing gevonden wordt in de minnelijke fase, zullen er misschien gerechtelijke acties nodig zijn tegen de schuldenaar.

Gerechtelijke incasso in Italië:

Er is een speciale procedure voor een betalingsopdracht in Italië voor vorderingen van een exact bedrag. De crediteur moet schriftelijk bewijs tonen voor zijn vordering. Er is geen bovengrens voor de grootte van de schuld voor het gebruik van dit proces. Als de aanvraag voldoet aan alle juridische criteria voor de procedure, zal de rechtbank de schuldenaar de betalingsopdracht opleggen. Daarna heeft de schuldenaar 40 dagen om bezwaar te maken. In het geval van een geschil, zal een normale gerechtelijke procedure gestart worden. Als er geen geschil is, zal de rechter de betalingsopdracht afdwingbaar maken.

Tenuitvoerlegging van vorderingen:

Een verzoek tot tenuitvoerlegging wordt gedaan bij de normale rechtbank in Italië, die verantwoordelijk is voor de tenuitvoerlegging. Een executoriale titel is vereist voor tenuitvoerlegging. Dit kan bijvoorbeeld een betalingsopdracht zijn of een vonnis van het normale civielrechtelijke proces.

Meer informatie over hoe de dienst in zijn werk gaat en hoe u ermee aan de slag kunt.

Van toepassing op al onze partners:

- Wettelijke gemachtigd om incasso's in eigen land te innen
- Specialisten op het gebied van B2B-inningen
- Communiceren in het Engels
- Experts op het gebied van hun nationale wetgeving voor schuldinvordering.

WordPress Image Lightbox Plugin