Incasso in Duitsland

  • Incasso in Duitsland, ter plaatse uitgevoerd.
  • Zonder risico. U betaalt alleen als wij slagen.
  • 9,5 % aan commissie.

  9.4 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Effectieve schuldinning in Duitsland

Heeft u behoefte aan incassodiensten in Duitsland? Dan kunt u het beste een incassobureau in Duitsland inschakelen. Wij beschikken over expertise en inzicht in de Duitse incassowetgeving met centrale incasso-experts in Duitsland. Communicatie is voor ons geen belemmering wanneer wij met uw debiteur in zijn moedertaal spreken, wat ons helpt om uw incasso in Duitsland effectief te regelen. Lees verder om te zien hoe snel Oddcoll u kan helpen.

Krijg betaald voor uw Duitse facturen in drie eenvoudige stappen

h

Breng uw Duitse factuur over naar ons webportaal.

Ons incassobureau in Duitsland begint met het innen van de vordering.

Na succesvolle incasso wordt het geld aan u overgemaakt.

De voordelen van het gebruik van Oddcoll voor incasso in Duitsland.

N

Een native Duits team voor incasso.

N

Kent de Duitse bedrijfscultuur en regelgeving zeer goed.

N

24/7 toegang tot ons online portaal.

Hoe wij u kunnen helpen!

Oddcoll biedt incassodiensten voor bedrijven die naar het buitenland verkopen. Wij hebben wereldwijd incassobureaus en advocatenkantoren geselecteerd en wij maken incasso’s in Duitsland effectief door onze inheemse expertise.

Om onze incassozaken tegen debiteuren in Duitsland te beheren, hebben wij Duitse incassobureaus uitgekozen. Wij werken nu alleen met Straetus Deutschland GmbH & Co. KG, omdat zij de hoogste uitvoeringsgraad bieden en onze klanten zeer tevreden zijn over hun werk.

Ons incassobureau in Duitsland.

Wanneer een factuur in Duitsland opeisbaar is, bevindt u zich als schuldeiser in een moeilijke positie.

Het innen van een Duitse vordering vanuit een ander land is complex. Verschillende wetten, gewoonten en culturen maken het een zeer moeilijke en tijdrovende taak.

Via Oddcoll maakt u gebruik van een Duits incassobureau dat uw factuur vanaf de eerste dag incasseert.

Onze partner in Duitsland, Straetus Deutschland GmbH & Co. KG, gevestigd in Keulen, Duitsland, begint met de inning wanneer u uw factuur uploadt. En uw vordering wordt behandeld als een binnenlandse incassozaak in Duitsland, wat betekent dat de factuur effectiever wordt geïnd.

Stel uw bedrijf in een paar zinnen voor:

STRAETUS Inkasso Deutschland GmbH & Co. KG biedt de modernste oplossingen voor incasso. Met meer dan 70 eigen vestigingen wereldwijd en een fijnmazig netwerk van geselecteerde internationale partners ondersteunt Straetus haar klanten bij alle internationale aangelegenheden. Naast incasso biedt Straetus haar klanten ook diensten als facturering, factoring, aanmaning of het initiëren van een gerechtelijk bevel tot aanmaning en tenuitvoerlegging.

Beschrijf het incassoproces (buiten de rechtbank om). Wat doet u stap voor stap om een debiteur tot betaling te bewegen.

  1. We zetten de zaak in ons systeem en sturen de eerste aanmaning,
  2. We bellen de debiteur na 7 dagen,
  3. Sturen de tweede herinnering na het gesprek (als het niet lukt),
  4. Bel de debiteur 5 dagen na de tweede herinnering.

Wat kost een gerechtelijke procedure?

Dat hangt helemaal af van het te innen bedrag.

Als u juridische stappen onderneemt in een zaak en u wint in de rechtbank, kunt u dan altijd de juridische kosten die de klant heeft betaald toevoegen aan de vordering en zal deze worden betaald door de debiteur?

Juridische kosten worden altijd toegevoegd aan de debiteur als we een rechtszaak winnen, maar de crediteur moet ze altijd vooraf betalen.

Gerechtelijke incasso in Duitsland.

Helaas kan het soms nodig zijn om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen een Duitse schuldenaar omdat hij niet betaalt ondanks druk in de minnelijke fase van de schuldinvordering in Duitsland. Onze Duitse vertegenwoordiger kan u hierbij gemakkelijk helpen.ur German representative can easily help you with this.

Tot welke rechtbank in Duitsland moet u zich wenden voor uw onbetaalde incassovorderingen?

1. Als het bedrag van de Duitse incassozaak niet hoger is dan 5 000 euro en de regionale rechtbank geen speciale bevoegdheid heeft, hebben de lokale rechtbanken meestal het recht om de zaken in burgerlijke zaken te behandelen.

2. Met het oog op alle rechtszaken die niet bij de lokale rechtbanken aanhangig zijn gemaakt, zijn de regionale rechtbanken in eerste instantie bevoegd. Het gaat vooral om situaties waarin het betwiste bedrag hoger is dan 5 000 euro.

In Duitsland is in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Zivilprozessordnung, ZPO) (art. 12-18) de basisregel dat de plaatselijke bevoegdheid wordt bepaald door de plaats waar de verweerder zijn woonplaats heeft. In het geval van een juridische organisatie bepaalt het registratiekantoor de territoriale bevoegdheid (artikel 17 ZPO).

Een advocaat is nodig om een zaak voor te leggen aan de regionale rechtbanken (Landgerichten) en hogere regionale rechtbanken “Oberlandesgerichten”.

Tot wie moet ik mij precies wenden om het geschil aanhangig te maken?

Een pleidooi moet meestal schriftelijk worden ingediend bij de bevoegde rechtbank. Als de plaatselijke rechtbank echter bevoegd is, kan het geding mondeling worden gemeld bij het kantoor van de rechtbank (Geschäftsstelle des Amtsgerichts). Het geding kan bij elk plaatselijk gerechtshof worden ingediend. Het kantoor draagt het geding onverwijld over aan het bevoegde gerecht. Duits is de taal van de rechtbanken. Het is dus aangewezen de aanklacht in het Duits in te dienen.

Moet ik griffierechten betalen?

Voor zaken voor de rechtbanken die betrekking hebben op burgerlijke en economische zaken, worden gerechtskosten betaald. Het gaat om de honoraria en de kosten van het gerecht. Na de indiening van het geding brengt de rechtbank een voorschot op de gerechtskosten (Gerichtskostenvorschuss) in rekening dat overeenkomt met de som van de wettelijke griffierechten. Zodra de procespartij het voorschot op de gerechtskosten heeft betaald, wordt de vordering in het algemeen aan de tegenpartij betekend. Hetzelfde geldt voor de procedure voor een betalingsbevel.

Het bestaan van een “bevel tot betaling” in Duitsland.

Voor incassozaken tegen Duitse debiteuren waartegen geen verzet is aangetekend, bestaat een speciale methode. In het algemeen kan deze methode worden gebruikt wanneer de vordering de betaling van een vast geldbedrag in euro’s betreft.

Zij kan echter niet worden gebruikt in de volgende gevallen:
– Vorderingen die voortvloeien uit een consumentenkrediet met een rentevoet van meer dan 12% boven de basisrentevoet,
– vorderingen die gebaseerd zijn op de resultaten van verbintenissen die nog moeten worden nagekomen,
– wanneer het betalingsverzoek moet worden bekendgemaakt en het adres van de verweerder niet bekend is.

Er is geen bovengrens die op het bedrag kan worden gesteld. Het gebruik van het betalingsbevel door de schuldeiser is vrijwillig. De eiser kan kiezen tussen dit proces of een gewoon proces.

De lokale rechtbank (Amtsgericht) met gewone bevoegdheid voor de eiser is exclusief bevoegd voor de betalingsbevelprocedure. Dit wordt bepaald door de woonplaats van de persoon of, in het geval van een rechtspersoon, door de statutaire zetel van die persoon. Veel Duitse deelstaten hebben echter centrale rechtbanken opgericht voor zaken betreffende betalingsbevelen (Mahngerichte) (zoals de lokale rechtbank van “Wedding” in Berlijn).

Indien de eiser geen gewone bevoegdheid in Duitsland heeft, is de uitsluitende bevoegdheid van de centrale rechtbank “Wedding” in Berlijn van toepassing. Indien de verweerder geen gewone bevoegdheidspositie in Duitsland heeft, is de lokale rechtbank, ongeacht het verschil in bevoegdheid naar onderwerp, bevoegd voor de zaak (over het algemeen zijn lokale rechtbanken slechts bevoegd tot een bedrag van 5 000 EUR). Ook centrale betalingsbevelrechtbanken van bepaalde federale staten kunnen hier aanwezig zijn.

De rechtbank moet op verzoek een bevel tot nakoming geven. Het verzoek kan pas worden ingediend na het verstrijken van de verzettermijn; het moet een verduidelijking bevatten van de eventuele betalingen die in het kader van het betalingsbevel zijn verricht. Indien er gedeeltelijke betalingen zijn verricht, mag de eiser het gevorderde bedrag dienovereenkomstig verlagen.

Indien de verweerder de vordering tijdig betwist, kan geen executoriale titel worden gegeven. De zaak zal echter niet automatisch nadien via een gewone procedure worden behandeld, aangezien dit een uitdrukkelijk verzoek om een gewone hoorzitting omvat, dat zowel door de eiser als door de verweerder kan worden gedaan in het kader van een betalingsbevelprocedure. Zodra de eiser op de hoogte is van het verzet, kan hij ervoor kiezen een dergelijk verzoek in te dienen, en kan hij dit zelfs als voorzorgsmaatregel toepassen op het betalingsbevel zelf.

Tenuitvoerleggingsprocedure in Duitsland.

Als de schuldenaar niet heeft betaald, moet de schuldeiser als laatste stap overgaan tot tenuitvoerlegging. De schuldeiser moet beschikken over een vonnis uit de gewone gerechtelijke procedure of een executoriale titel uit de aanmaningsprocedure.

De schuldenaar of de schuldeiser kan het verzoek tot tenuitvoerlegging indienen.

Heeft u een situatie in Duitsland over schuldinvordering? Onze Duitse incasso-experts helpen u graag om de kwestie op te lossen. Neemt u voor meer informatie gerust contact met ons op. Wilt u niet langer wachten tot uw Duitse debiteur u betaalt? Upload dan snel uw factuur naar ons portaal. Onze experts gaan dan direct aan de slag.

Zie hoe gemakkelijk het is om te beginnen met het innen van uw facturen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin