Incasso in Denemarken

  • Incasso in Denemarken, ter plaatse uitgevoerd.
  • Zonder risico. U betaalt alleen als wij slagen.
  • 9,5 % aan commissie.

  9.4 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Incasso in Denemarken van vorderingen op uw Deense klanten

Heeft u behoefte aan incasso van vorderingen in Denemarken? Heeft u een Deense klant die nog niet heeft betaald, hoewel zijn factuur opeisbaar is geworden? Dan is het inschakelen van een incassobureau in Denemarken wellicht de beste oplossing voor u. Lees verder om te zien hoe Oddcoll u kan helpen!

3 stappen om uw schuld te verhalen op debiteuren in Denemarken

h

U uploadt uw achterstallige factuur tegen uw in Denemarken gevestigde klant op ons speciale webplatform voor Incasso.

Ons lokale Deense incassobureau begint meteen met de maatregelen voor incasso in Denemarken.

Na succesvolle inning wordt het bedrag direct op uw rekening gestort.

Uw grootste kansen om betaald te worden!

N

Incassospecialist ter plaatse in Denemarken.

N

Toegankelijke lokale expertise, gewoon door uw factuur te uploaden.

N

“No win no fee”. U betaalt alleen als wij succesvol zijn.

N

Effectief tegen debiteuren, ongeacht waar in Denemarken ze zich bevinden.

Hoe Oddcoll u helpt betaald te krijgen van uw in Denemarken gevestigde debiteuren.

Oddcoll biedt incassodiensten voor Nederlandse bedrijven met verkoop aan bedrijven in andere landen.

Wij hebben wereldwijd incassobureaus en professionele advocatenkantoren geselecteerd en wij maken incasso in Denemarken zeer effectief door onze aanwezigheid & inheemse expertise.

Dit betekent dat wanneer u een zaak aan ons overdraagt, ons nationale Deense incassobureau de incassoprocedure start tegen uw Deense klant.

Deze lokale aanpak voor internationale incasso is de reden waarom talloze organisaties met zaken in het buitenland graag Oddcoll gebruiken voor hun buitenlandse verwaarloosde facturen.

Ons incassobureau in Denemarken.

De sleutel tot een succesvolle invordering wanneer uw Deense factuur opeisbaar is, is het inschakelen van een Deens incassobureau. De reden hiervoor is dat de Deense wetgeving inzake incassoactiviteiten uniek is ten opzichte van andere landen.

Oddcoll incassodiensten in Denemarken kunnen u helpen uw debiteuren die weigeren te betalen, op de meest efficiënte manier aan te pakken. Het enige wat u hoeft te doen, is uw vordering naar ons portaal uploaden.

Onze partner in Denemarken is “Dansk Inkasso Service“, gevestigd in Kopenhagen Denemarken.

Een partner waar we erg trots en tevreden op zijn vanwege hun hoge terugvorderingspercentage in hun zaken evenals hun hoge klanttevredenheid.

Stelt u uw bedrijf eens voor in een paar zinnen?

Dansk Inkasso Service is gespecialiseerd in incasso en debiteurenbeheer. Wij hebben de beste incasso-oplossing op de markt ontwikkeld, wat betekent dat wij zaken zowel sneller als flexibeler kunnen afhandelen. Dit heeft een grote invloed op het thuiskrijgen van het geld.

Dansk Inkasso Service is een erkend incassobureau, (cf. de incassowet) en wij zijn gemachtigd door de nationale commissaris van politie in Denemarken. Wij hebben een vergunning om alle soorten geldvorderingen te behandelen, ongeacht de omvang, en wij hebben vandaag klanten in vele verschillende bedrijfstakken.

Beschrijf het incassoproces (buiten de rechtbank om). Wat doet u stap voor stap om een debiteur tot betaling te bewegen?

  • Controle en correctie van uw vordering
  • Naam en adres van de debiteur worden geverifieerd via het Centraal Personenregister / Ondernemingsregister
  • Incassobrieven opleggen van incassokosten en vergoedingen
  • Persoonlijke telefoongesprekken met de debiteur
  • Debiteur wordt geregistreerd als wanbetaler in RKI
  • Opstellen van promesse / vrijwillige schikking en beheer van afbetalingsplan.

Wat kost een gerechtelijke procedure?

Als de hoofdsom in de incassozaak maximaal 100.000 DKK bedraagt, is de prijs een uitbetaling van incassokosten binnen de rechtbank en gerechtskosten die worden berekend op basis van de omvang van de hoofdsom volgens de indicatieve tarieven van de rechtbank.

De kosten voor de rechtbank van tenuitvoerlegging komen altijd ten laste van de schuldenaar, tenzij deze betwist en de zaak dus voor de burgerlijke rechter moet worden gebracht.

Het incassoproces in Denemarken.

“De minnelijke fase” van incasso in Denemarken.

Wanneer uw factuur aan een bedrijf in Denemarken opeisbaar is, is de eerste stap het sturen van een formele aanmaningsbrief aan de debiteur. Er moet een nieuwe betalingstermijn van ten minste 10 dagen worden vastgesteld voordat verdere stappen kunnen worden ondernomen.

De aanmaningsbrief moet naar de debiteur worden gestuurd voordat de zaak naar een incassobureau wordt gestuurd.

Wanneer de termijn voor de aanmaning is verstreken, kan het incassotraject beginnen. Incassobureaus in Denemarken hebben toestemming nodig van de Deense autoriteiten om hun bedrijf uit te oefenen.

Er worden incasso-aanmaningen opgesteld en de debiteur wordt meegedeeld dat de volgende stap in het proces gerechtelijke stappen zijn.

Gerechtelijke incasso in Denemarken.

Soms kan het nodig zijn om met uw incassozaak in Denemarken naar de rechter te stappen.

Civiele zaken kunnen door particulieren en organisaties aan de arrondissementsrechtbank worden voorgelegd om hun geschillen met een andere partij te beslechten. De partij die overgaat tot een civiele procedure staat bekend als de eiser. De partij die gedagvaard wordt, is de gedaagde.

Er zijn 24 districtsrechtbanken in Denemarken. In geval van twijfel beginnen alle juridische geschillen bij een van de districtsrechtbanken. In uitzonderlijke gevallen kan de districtsrechtbank een civiele zaak naar het hooggerechtshof verwijzen als de zaak te maken heeft met rechtsnormen van algemeen belang.

“Bevel tot betaling”.

Dit is een alternatieve procedure die een schuldeiser kan volgen en die veel vlotter en sneller verloopt dan de gebruikelijke gerechtelijke procedure bij de arrondissementsrechtbank.

Met een “betalingspåkrav” (eis tot betaling) krijgt u de hulp van de deurwaarder om schulden tot 100.000 DKK te innen.

Als iemand u geld schuldig is, kunt u de hulp van de rechtbank inroepen om het bedrag te innen door uw betalingsverzoek over te brengen naar de arrondissementsrechtbank in uw buurt. Het is de gerechtsdeurwaardersrechtbank die de zaak behandelt.

U kunt van deze alternatieve weg (betalningspåkrav) gebruik maken wanneer u er redelijkerwijs van uit kunt gaan dat de debiteur zal beamen dat hij u het bedrag verschuldigd is. Hoe dan ook, de schuld mag niet hoger zijn dan 100.000 DKK excl. proceskosten en rente.

Welke verplichte informatie moet ik verstrekken? Het verzoek tot betaling moet onder andere gegevens bevatten over de namen en adressen van de partijen, uw zaak en informatie over hoe de zaak tot stand is gekomen.

Als u dit op het verzoekschrift “betalingsbevel” heeft aangegeven, kan de deurwaardersrechter:
– Ervoor zorgen dat het vonnis dat u van de “betalningspåkrav” krijgt, dezelfde rechtsgevolgen heeft als een gewoon vonnis van de rechtbank.
– Uw Deense incassoprocedure overdragen aan de gewone burgerlijke rechter in Denemarken als uw cliënt (de debiteur) de schuld betwist.

Wat zijn de kosten? Op het moment dat u de vordering tot betaling bij de deurwaardersrechter indient, dient u eveneens griffierecht te betalen. De gerechtskosten zijn afhankelijk van de hoogte van het bedrag van de vordering, uw keuzes in het verzoekschrift tot betaling, en het tijdsverloop van de zaak.

De tenuitvoerlegging van schuldvorderingen in Denemarken.

Als een particulier of een organisatie iemand iets verschuldigd is, kan de persoon aan wie de schuld verschuldigd is (de schuldeiser) de zaak aanhangig maken bij de tenuitvoerleggingsrechtbank – als de andere partij (de schuldenaar) weigert zijn verplichting na te komen.

Om een vordering in een incassoprocedure in Denemarken aanhangig te kunnen maken bij de tenuitvoerleggingsrechter, heeft u een zogenoemde executoriale titel nodig. In een Deense incassocontext betekent dit een vonnis van de rechtbank. Hetzij via de gewone gerechtelijke procedure, hetzij via een bevel tot betaling.

Een tenuitvoerleggingsprocedure houdt in dat het vermogen van de schuldenaar door de tenuitvoerleggingsrechtbank aan de schuldeiser wordt uitgekeerd.

Insolventieprocedures in Denemarken

Wanneer een organisatie in financiële moeilijkheden komt, kan een liquidatieprocedure garanderen dat geen enkele schuldeiser oneerlijk wordt behandeld.

De rechtbank kan een liquidatieprocedure tegen een schuldenaar inleiden wanneer deze insolvent is (en niet aan zijn verplichtingen kan voldoen zoals overeengekomen) en een van de schuldeisers een faillissementsaanvraag indient.

De rechtbank start niet zelf een insolventieprocedure, en faillissementen moeten alleen worden aangevraagd als de schuldenaar niet kan betalen.

Indien er andere redenen zijn waarom de organisatie niet betaalt, moet de zaak in Denemarken als een incasso-zaak worden behandeld en het proces van “betalningspåkrav” doorlopen, of als een gewoon civiel geschil voor de districtsrechtbank.

Wanneer een onderneming zich in een faillissementsprocedure bevindt, verliest de onderneming de mogelijkheid om het geld en de activa van de onderneming zelf te beheren. Er wordt officieel een raadsman aangesteld als curator, die moet proberen een overzicht te maken van de totale schuld van de organisatie. De bewindvoerder dient eveneens de middelen en activa van de organisatie te becijferen en te verkopen. De som geld die de curator kan opbrengen, wordt overgemaakt aan de schuldeisers.

Hoe dient u een faillissementsaanvraag in?

U kunt uw gegevens invullen op een formulier, dat u moet opsturen naar de probate court in het gebied waar de schuldenaar zich bevindt.

Een faillissementsaanvraag moet op papier worden gesteld en moet de naam, het adres en het CVR-nummer van de schuldenaar bevatten. Ook dient u te vermelden hoeveel de organisatie verschuldigd is en waarvoor. Verder dient u uw eigen naam, telefoonnummer en adres te vermelden.

Indien een organisatie financieel onvermogend verklaart, moet een document met activa, middelen en passiva (waarden en schulden) en een lijst van schuldeisers worden bijgevoegd.

Heeft u een achterstallige factuur met een Deense klant die nog niet betaald is? Onze Deense incasso-experts helpen u graag om uw betalingsconflict op te lossen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie. Wij zorgen ervoor dat u een snelle en efficiënte ervaring krijgt met incasso in Denemarken.

Zie hoe gemakkelijk het is om te beginnen met het innen van uw facturen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin