Incasso in de Tsjechische Republiek

  • Incasso in de Tsjechische Republiek, ter plaatse uitgevoerd.
  • Zonder risico. U betaalt alleen als wij slagen.
  • 9,5 % aan commissie.

  9.4 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Heeft u hulp nodig bij incasso in Tsjechië?

Bij het innen van een Tsjechische factuur zijn de Tsjechische wetten en regels van toepassing. Een Tsjechische incasso-expert ter plaatse in Tsjechië zal u dus moeten bijstaan voor maximaal succes. Lees verder om te zien hoe Oddcoll u kan helpen.

Krijg betaald voor uw Tsjechische claims in drie stappen.

h

Maak incassozaken aan tegen uw Tsjechische klanten op ons incassoplatform.

Ons lokale incassobureau in Tsjechië zal onmiddellijk met uw zaken aan de slag gaan.

Een paar redenen om Oddcoll te gebruiken voor incasso in Tsjechië.

Een paar redenen om Oddcoll te gebruiken voor incasso in Tsjechië.

N

Ons incassobureau spreekt Tsjechisch met de debiteuren.

N

Wij zijn ter plaatse in Tsjechië en effectieve incasso moet ter plaatse in het land van de debiteur gebeuren.

N

Onze incasso in Tsjechië is volledig risicovrij en u betaalt alleen als de debiteur de vordering betaalt.

Snel en gemakkelijk betaald krijgen zonder gedoe.

Betaald krijgen van Tsjechische klanten kan een heel gedoe zijn als u in een ander land bent. Het probleem met internationale incasso’s is dat het over het algemeen moeilijk is om debiteuren in andere landen te laten betalen. Dat komt omdat er nationale regels gelden voor incasso en gerechtelijke procedures.

Om het u gemakkelijk te maken betaald te worden door uw klanten in het buitenland, hebben wij een incassoplatform gecreëerd dat speciaal is ontworpen voor bedrijven die aan een internationaal klantenbestand verkopen. Wij hebben de beste lokale incassobureaus en advocatenkantoren over de hele wereld bij elkaar gebracht.

Dit betekent dat als u ervoor kiest om ons te gebruiken voor incasso in Tsjechië, ons Tsjechische incassobureau onmiddellijk zal beginnen met incasso-inspanningen in Tsjechië om uw debiteur tot betalen te bewegen.

Ons incassobureau in de Tsjechische Republiek.

Op basis van het feit dat zij een zeer hoog incassopercentage leveren in hun incassozaken, alsmede de klanttevredenheid van eerdere cliënten, werken wij in Tsjechië samen met het incassobedrijf Crediteform S.R.O.

” Justitiële” incasso in de Tsjechische Republiek.

Tot welke rechtbank moet ik mij wenden voor mijn Tsjechische incassozaken?

Wanneer een schuldeiser een vordering heeft op een schuldenaar in Tsjechië, is de basisregel dat de schuldeiser zich moet wenden tot de arrondissementsrechtbank waar de schuldenaar zijn woonplaats heeft. Indien de schuldenaar een natuurlijke persoon is, is “woonplaats” de plaats waar de schuldenaar zijn of haar verblijfplaats heeft. Indien de schuldenaar een natuurlijke persoon is die een bedrijf uitoefent, is de “woonplaats” de plaats waar het bedrijf wordt uitgeoefend. En ten slotte, als de schuldenaar een rechtspersoon (organisatie/vennootschap) is, is de “woonplaats” de plaats waar de rechtspersoon zijn statutaire zetel heeft.

De hoofdregel voor civiele geschillen is dat de arrondissementsrechtbank de eerste instantie is waartoe een schuldeiser zich moet wenden. Er zijn enkele uitzonderingen voor specifieke soorten geschillen waarvoor enige specialistische kennis van de rechtbanken nodig is.

In Tsjechië is het niet nodig zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen wanneer een zaak voor de rechter wordt gebracht.

Een rechtszaak moet worden aangespannen bij de rechtbank die het recht heeft de zaak te behandelen. Het verzoekschrift hoeft niet in het Tsjechisch te zijn gesteld; een schuldeiser uit een ander land kan zijn of haar eigen taal gebruiken. Om deze zaken echter geen vertraging te laten oplopen, is het aan te bevelen voor deze situaties een vertaling in het Tsjechisch bij te voegen.

Aan het voor de rechter brengen van uw incassoprocedure in Tsjechië zijn bepaalde kosten verbonden. Meer informatie over deze kosten is te vinden in Wet nr. 549/1991 inzake gerechtskosten. Indien deze kosten niet worden betaald, zal de zaak nooit worden behandeld.

Procedure voor “betalingsbevel” in de Tsjechische Republiek

In de Tsjechische Republiek zijn er twee betalingsbevelprocedures die geschikt zijn voor gerechtelijke invordering van schulden. Deze zijn

  • de betalingsbevelprocedure en
  • de elektronische betalingsbevelprocedure.

De gewone betalingsbevelprocedure is een procedure die de rechter beslist in te leiden. Het is niet de schuldeiser zelf die er actief om verzoekt. Indien de rechter het niet opportuun acht om in het individuele geval een betalingsbevel uit te vaardigen, besluit hij in plaats daarvan tot een gewone burgerrechtelijke procedure met een terechtzitting, waarin beide partijen worden gehoord.

Opdat de rechter ervoor zou kiezen om in een bepaalde zaak over te gaan tot een betalingsbevel in plaats van een hoorzitting te houden, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan; De vordering moet een bepaald geldbedrag betreffen. Daarnaast moet het verzoek voldoen aan de andere algemene vereisten voor een dagvaarding. Zo moet het verzoekschrift informatie bevatten over de partijen en over de rechtsgrond van de vordering. Schriftelijke bewijsstukken waaruit de rechtsverhouding blijkt, moeten ook met het verzoekschrift worden meegezonden.

Indien de rechter het niet opportuun acht een betalingsbevel uit te vaardigen, wordt de zaak verder behandeld volgens de regels van de gewone burgerlijke procedure.

Een elektronische betalingsbevelprocedure is een procedure waarvoor een schuldeiser actief moet kiezen om een verzoek in te dienen.

Er geldt een bovengrens van 1 000 000 CZK voor het gebruik van deze procedure.

Het verzoek wordt elektronisch ingediend en elektronisch ondertekend. Samen met de aanvraag wordt ook elektronisch bewijsmateriaal ingediend.

De vereiste informatie is dezelfde als in een gewone dagvaarding. Als de rechtbank vaststelt dat het verzoek onvolledig is, wordt het afgewezen en komt de zaak niet voor behandeling in aanmerking.

Wat gebeurt er in het proces van gerechtelijke incasso in Tsjechië als de debiteur zijn betalingsverplichting wil betwisten nadat een betalingsbevel is gegeven? De schuldenaar heeft 15 dagen de tijd om de vordering in overweging te nemen. Indien er inhoudelijk bezwaar wordt aangetekend, eindigt de betalingsbevelprocedure en wordt de zaak in plaats daarvan overgeheveld naar de gewone gerechtelijke procedure.

Indien binnen 15 dagen geen verzet wordt aangetekend, krijgt het betalingsbevel dezelfde juridische status als een vonnis, d.w.z. het kan tegen de schuldenaar ten uitvoer worden gelegd in een tenuitvoerleggingsprocedure.

Tenuitvoerlegging van schuldvorderingen in de Tsjechische Republiek.

Wanneer een schuldeiser in de Tsjechische Republiek een punt in het incassoproces bereikt waar via de gewone burgerlijke procedure een vonnis is verkregen of via een betalingsbevelprocedure een dwangbevel is uitgevaardigd, leidt dit er gewoonlijk toe dat de schuldenaar hieraan gehoor geeft en zijn schuld betaalt.

Dit is echter niet altijd het geval. Er zijn dus situaties waarin schuldenaars in gebreke blijven met hun betalingen.

In deze gevallen is de volgende stap bij de invordering van schulden in Tsjechië het verzoeken om tenuitvoerlegging van de schuld. Dit betekent dat een schuldeiser zich tot de Tsjechische overheid wendt voor hulp bij het innen van de betaling. De autoriteiten helpen de schuldeiser vervolgens bij het verkrijgen van betaling door middel van dwang.

Deze procedure wordt geregeld in §§ 251-351a van Wet nr. 99/1963, de Wet op de burgerlijke rechtsvordering.

De procedure begint wanneer de schuldeiser om tenuitvoerlegging verzoekt omdat de schuldenaar blijft verzuimen te betalen.

Insolventieprocedures in de Tsjechische Republiek.

Tenslotte zullen wij nog een laatste onderdeel van het Tsjechische incassoproces behandelen dat zich soms kan voordoen wanneer de debiteur niet in staat is al zijn schulden te betalen. Ik heb het over Tsjechische insolventieprocedures. Deze kunnen zowel op particulieren als op bedrijven worden toegepast, maar er zijn verschillende procedures die enigszins verschillende doeleinden kunnen hebben en voor deze groepen enigszins verschillende gevolgen hebben.

Een insolventieprocedure kan worden ingeleid indien;

  1. Er meerdere schuldeisers zijn,
  2. Als er vorderingen zijn met vervaldata die meer dan 30 dagen in het verleden liggen, en,
  3. Als de schuldenaar niet over de financiële middelen beschikt om deze vorderingen te betalen.

De insolventieprocedures die in aanmerking komen zijn;

Faillissement: Deze procedure wordt toegepast op zowel particulieren als bedrijven. Dit is het laatste redmiddel en wordt alleen gebruikt wanneer reconstructie of schuldsanering zinloos wordt geacht. De activa van de schuldenaar worden geconsolideerd en verdeeld onder de schuldeisers. De onderneming houdt dan op te bestaan.

Herstructurering (reorganizace): Deze procedure wordt alleen toegepast tegen handelaren en wordt gebruikt als een instrument om te proberen de wanbetalingssituatie op te lossen op een manier die de handelaar in staat stelt zijn activiteiten voort te zetten. Concreet betekent dit dat in overleg met de schuldeisers een herstructureringsplan wordt opgesteld, waarin de vorderingen van de schuldenaar worden afgeschreven, zodat hij in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen.

Schuldsanering (oddlužení): Wordt alleen gebruikt tegen particulieren. Het is bedoeld om mensen met hoge schulden een kans op een nieuwe start te geven door een betalingsplan voor de bestaande schulden op te stellen op basis van de financiële omstandigheden van de schuldenaar.

Wij zijn er als u hulp nodig heeft bij incasso in Tsjechië. Neem contact met ons op als u vragen heeft of start eenvoudig uw Tsjechische incassozaak door een account aan te maken en uw onbetaalde vorderingen te uploaden.

Zie hoe gemakkelijk het is om te beginnen met het innen van uw facturen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin