Incasso in Canada

  • Incasso in Canada, ter plaatse uitgevoerd.
  • Zonder risico. U betaalt alleen als wij slagen.
  • 19,5 % aan commissie.

  9.4 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Incasso van onbetaalde Canadese facturen.

Krijg betaald voor uw vorderingen wanneer u debiteuren in Canada hebt. Snel en gemakkelijk. Lees verder om te zien hoe.

Incasso in Canada in drie eenvoudige stappen.

h

1, Maak uw Canadese incasso zaak op ons platform. (2 min)

2. Ons incassobureau in Canada begint direct met incassomaatregelen in Canada.

3, Wanneer de debiteur betaalt, wordt het geld direct naar u overgemaakt.

Waarom Oddcoll gebruiken om uw Canadese vorderingen te innen?

N

Lokale incasso in Canada waar uw debiteuren zich bevinden.

N

Specialisten in lokale regels en voorschriften.

N

U betaalt niets als wij er niet in slagen bij de debiteur te innen.

Hoe wij internationale bedrijven helpen slagen in incasso.

Voor bedrijven met een internationaal klantenbestand kan het beheer van vorderingen een moeilijk onderdeel van het bedrijf zijn. De reden hiervoor is dat de wet- en regelgeving van het land van de debiteur de voorwaarden voor incasso bepaalt. Het is ook meestal in het land van de debiteur dat juridische stappen moeten worden ondernomen, mocht dat nodig zijn.

Om internationale bedrijven te helpen dit probleem op te lossen, heeft Oddcoll een incassoplatform gecreëerd met de beste nationale incassobureaus en advocatenkantoren over de hele wereld. Dit betekent dat u altijd kunt beschikken over lokale incassobureaus waar uw debiteuren zich bevinden.

Dus als u hulp nodig heeft bij incasso in Canada, hoeft u alleen maar uw zaak te uploaden naar ons incassoplatform en ons Canadese incassobureau aan uw zaak te laten werken.

Ons incassobureau in Canada.

Met een hoog niveau van klanttevredenheid en met het beste incassotarief van de incassobureaus waarmee we in Canada hebben samengewerkt, zijn we verheugd en trots om Advanced Collection Services Ltd. te introduceren. Zij zullen uw incassozaken in Canada behandelen.

– Kunt u uw bedrijf beschrijven?

Mijn bedrijf bestaat al 29 jaar, we hebben een nationale licentie in Canada. Hebben een staf van zeven. Alle telefoontjes vanuit het kantoor in Victoria BC. Hebben lokale, regionale en nationale klanten.

– Kunt u ons een overzicht geven van het incassoproces in Canada?

Alle debiteuren in alle dossiers moeten een brief krijgen voordat er gebeld wordt, elke provincie heeft zijn eigen wetten. Over het algemeen beginnen we met het belproces op dag 6. Wij proberen de klant aan de lijn te krijgen en zullen altijd beginnen voor volledige betaling.

– Welke acties onderneemt u in de minnelijke fase van incasso acties in Canada?

Brieven, e-mails en telefoongesprekken. We melden de incasso’s ook aan de Canadese meldpunten. Juridische stappen indien nodig via provinciale advocaten.

– Hoe succesvol zijn jullie in de minnelijke fase van incasso in Canada?

We werken samen met de klant om de zaak op te lossen. De meeste mensen zullen betalen als ze werk hebben. Als het om een bedrijfsschuld gaat, geldt hetzelfde, als het om een bedrijf gaat en als de zaak niet wordt betwist. Ik denk dat we een vrij goede kans van slagen hebben.

– Hoe werkt het in Canada als u juridische stappen moet ondernemen?

In Canada moet de debiteur schriftelijk op de hoogte worden gebracht van uw juridische intentie. De cliënt moet dan toestemming geven om verder te gaan. Wij zullen er eerst voor zorgen dat gerechtelijke stappen zinvol zijn door de financiële situatie van de debiteur te evalueren.

– Als u gerechtelijke stappen onderneemt in een zaak en u wint in de rechtbank, kunnen de kosten voor gerechtelijke stappen die de cliënt heeft betaald dan bij de schuld worden opgeteld?

Het voeren van een rechtszaak is in elke provincie anders. Sommige kosten zijn belastbaar als u het vonnis in de rechtbank krijgt. Deze kunnen bij de schuld worden opgeteld.

Over incasso in Canada.

Buitengerechtelijke incasso in Canada.

Het proces van schuldinvordering in Canada begint buitengerechtelijk.

Dat wil zeggen dat de Canadese incassant actie onderneemt tegen een debiteur met de bedoeling de debiteur ertoe te brengen de schuld vrijwillig te betalen, zonder dat er gerechtelijke stappen hoeven te worden ondernomen.

Incassomaatregelen tegen een Canadese schuldenaar in dit stadium omvatten incassovorderingen, contact en onderhandelingen met de schuldenaar per telefoon en e-mail.

Het belangrijke gevolg van het feit dat een Canadees incassobureau de eis stelt, is dat een Canadese debiteur weet dat het menens is. De stap naar gerechtelijke stappen is dan niet ver meer. Dit effect, in combinatie met de ervaring en de specialistische kennis van het incassobureau in Canada, betekent dat de meeste zaken in dit stadium worden opgelost.

Als de maatregelen in de “minnelijke” fase van de incasso in Canada niet voldoende zijn, dan is het mogelijk om naar de rechter te stappen en de debiteur voor het bedrag van de schuld te vervolgen.

Hieronder volgt een kort overzicht van het Canadese rechtssysteem inzake incasso in Canada.

Het Canadese rechtssysteem.

Hoe zit het Canadese rechtssysteem in elkaar?

Net als de Verenigde Staten en Australië is Canada een federale staat. Dit betekent dat het een unie is van verschillende provincies en territoria met een centrale regering. De regering zetelt in Ottawa en maakt van daaruit wetten en regels die voor alle mensen in Canada gelden. Maar daarnaast zijn er tien provincies en drie territoria, die allemaal een zekere mate van autonomie hebben en het recht om wetten te maken over bepaalde onderwerpen waar de wetgevende macht bij de provincies ligt.

Het federale parlement heeft dus wetgevende macht voor de hele bevolking over bepaalde juridische onderwerpen, terwijl de provincies wetgevende macht hebben voor hun specifieke provincie over andere rechtsgebieden.

Wat wordt er op federaal niveau beslist? Dat zijn onderwerpen waarover zij volgens de Canadese grondwet wetgevende macht hebben. Dit zijn vooral zaken waar alle Canadezen belang bij hebben. B.v. strafrecht, patenten, postdiensten, enz.

Op provinciaal niveau worden zaken geregeld die specifiek de inwoners van een bepaalde provincie aangaan.

Hoe verhoudt zich dit tot de Canadese bepalingen inzake incasso.

De regels voor incasso worden in Canada hoofdzakelijk op provinciaal niveau geregeld. Dit betekent dat elke provincie zelf regels opstelt die bepalen hoe debiteuren moeten worden behandeld door incassobureaus in Canada. Daarnaast zijn er ook regels met betrekking tot het verlenen van een vergunning voor incasso-activiteiten in een bepaalde provincie of bepaalde organisatorische vereisten, zoals de vereisten inzake een klantenrekening.

Wie mag vorderingen in Canada innen?

Degenen die wettelijk gerechtigd zijn om in Canada incassomaatregelen te nemen tegen debiteuren zijn: kredietverstrekkers, debiteureninkopers, advocaten en incassobureaus met een vergunning. Vergunningen worden voor elke provincie afzonderlijk afgegeven, en zoals hierboven vermeld, moeten de exploitanten voldoen aan de provinciale voorschriften inzake incasso. De regels kunnen van provincie tot provincie aanzienlijk verschillen.

 

Het gerechtelijk vervolgen van een incassozaak in Canada:

Voor incassozaken in Canada die een schuldeiser voor de rechter wil brengen, is een provinciale/territoriale rechtbank de aangewezen instantie. (Er zijn ook federale rechtbanken die zich meer bezighouden met juridische zaken zoals intellectuele eigendom, terrorisme, enz.)

Elke provincie heeft twee verschillende soorten rechtbanken:

– “gewone” provinciale rechtbanken, en
– “hogere” rechtbanken.

Het Superior Court is het hoogste gerechtshof in elke provincie en behandelt ernstige strafrechtelijke of burgerlijke zaken (vaak gaat het om grote sommen geld). De rechters van deze rechtbanken worden benoemd en betaald door de federale regering.

De “gewone” provinciale rechtbanken behandelen het merendeel van alle rechtszaken in Canada, zoals “kleine” zware misdrijven en geschillen over kleine geldvorderingen.

Tot welke rechtbank een schuldeiser zich met een Canadese incassovordering moet wenden, hangt dus af van het bedrag van de vordering:

Voor grotere bedragen -> “Superior” provinciale rechtbanken.
Voor kleinere bedragen -> de gewone provinciale rechtbanken.

(De limieten voor de bedragen verschillen per provincie, maar de limiet is ruwweg $30.000)

In beroep gaan tegen een vonnis: Provinciale en territoriale hoven van beroep zijn beschikbaar voor beroep tegen vonnissen, en het Hooggerechtshof van Canada is het laatste gerechtshof voor bepaalde zaken van federaal belang.

Tenuitvoerlegging van een vonnis in Canada.

Van deze stap kan worden gezegd dat hij komt na de rechtszitting bij de gerechtelijke inning van schuldvorderingen in Canada.

De tenuitvoerlegging van vonnissen heeft betrekking op de wijze waarop een schuldeiser juridische stappen heeft ondernomen om een vonnis te verkrijgen dat de schuldenaar geld verschuldigd is. Wanneer de schuldenaar in gebreke blijft, kan een schuldeiser echter om tenuitvoerlegging van een vonnis verzoeken om bijstand te krijgen van het overheidssysteem in Canada bij de overdracht van activa van de schuldenaar. De tenuitvoerlegging moet worden gevraagd wanneer de schuldenaar activa heeft.

Net als bij het dagvaarden van een schuldenaar voor de rechter, zijn de regels inzake tenuitvoerlegging in Canada versnipperd en provinciaal. Er is dus geen uniforme beschrijving van de tenuitvoerleggingsprocedure in Canada; deze verschilt van provincie tot provincie.

Insolventieprocedures in Canada.

Af en toe doen zich situaties voor waarin een Canadees bedrijf gewoonweg niet over de financiële middelen beschikt om zijn schulden af te lossen. In dergelijke gevallen kan een insolventieprocedure worden ingeleid, waarvan kan worden gezegd dat het een eigen tak is van de “gerechtelijke” schuldinning in Canada.

In tegenstelling tot de hierboven besproken onderwerpen, is de insolventieprocedure iets waarover de federale overheid het exclusieve recht heeft wetgeving uit te vaardigen. De insolventieregels zijn dan ook in heel Canada uitgebreid. Het meest relevant zijn de Bankruptcy and Insolvency Act (“BIA”), alsmede de Companies’ Creditors Arrangements Act (“CCAA”). De regelgeving heeft betrekking op zowel faillissements- als reorganisatieprocedures in Canada.

De Superintendent of Bankruptcy is een toezichthoudende instantie van de overheid met een wettelijke verantwoordelijkheid voor het toezicht op het beheer van insolventieprocedures in Canada om ervoor te zorgen dat alles correct en consequent gebeurt.

Heeft u hulp nodig met incasso in Canada? Oddcoll kan uw problemen oplossen! Start een zaak of neem vandaag nog contact met ons op.

Zie hoe gemakkelijk het is om te beginnen met het innen van uw facturen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin