Incasso in Bangladesh

  • Incasso in Bangladesh wordt uitgevoerd door een lokaal incassobureau.
  • Zonder risico. U betaalt alleen als wij slagen.
  • 19,5 % aan commissie.

  9.4 / 10. Lees beoordelingen van derden op Kiyoh!  international debt collection in Finland

Invordering van schulden van bedrijven in Bangladesh.

Heeft u onbetaalde schulden van bedrijven in Bangladesh? Wij kunnen u helpen met een snelle en efficiënte incasso in Bangladesh. Lees verder om te zien hoe.

Een paar eenvoudige stappen voor incasso in Bangladesh.

h

Stap 1. Maak een account aan en upload uw vordering op uw debiteur in Bangladesh op ons incassoplatform.

Stap 2. Ons lokale incassobureau in Bangladesh gaat lokaal aan de slag waar uw debiteur zich bevindt.

Stap 3. Zodra de debiteur heeft betaald, wordt het geld naar u overgemaakt.

Enkele redenen om Oddcoll te gebruiken om uw vorderingen in Bangladesh te innen.

N

Nationale incasso experts ter plaatse in Bangladesh om het werk uit te voeren.

N

Die dezelfde taal spreken als uw debiteur.

N

Die specialisten zijn in de regels en het incassoproces specifiek voor Bangladesh.

Onze aanpak om het u gemakkelijk te maken om betaald te worden van uw debiteuren in Bangladesh.

Incasso’s van debiteuren in andere landen kunnen frustrerend zijn. U kent het gevoel van hopeloosheid wanneer een buitenlandse klant niet betaalt. Oddcolls platform voor internationale schuldinning werd speciaal opgericht om internationale schuldeisers te helpen met hun behoeften aan schuldinning.

Alle incasso en procedurele rechtsgebieden zijn nationaal geregeld in elk land en het is het land waar de debiteur zich bevindt wiens regels van toepassing zijn. Dit betekent dat u in elk individueel geval ook de hulp moet inroepen van een deskundige in het land waar uw schuldenaar zich bevindt.

Wij zijn een internationaal incassoplatform dat de beste nationale advocatenkantoren en incassobureaus van over de hele wereld samenbrengt. Dus, wanneer u een zaak start, zal ons incassobureau in Bangladesh onmiddellijk voor u aan de slag gaan.

Ons incassobureau in Bangladesh zal direct incasso acties ter plaatse starten.

Wij zijn verheugd om Maxim Credit Management Services als onze incassopartner in Bangladesh te introduceren. Zij zullen onmiddellijk incasso acties starten in Bangladesh wanneer u een zaak start.

Incassoproces in Bangladesh.

Het incassoproces in Bangladesh begint wanneer een factuur aan een Bengalese debiteur opeisbaar en onbetaald is. Er worden pogingen ondernomen om de schuld te innen door contact op te nemen en aanmaningen te sturen. Soms zijn gerechtelijke stappen nodig om betaling af te dwingen. Het komt ook voor dat een insolventieprocedure wordt ingeleid omdat de debiteur niet in staat is te betalen. Als de debiteur gewoonweg insolvent is met te veel schulden.

Buitengerechtelijke incasso in Bangladesh.

Zoals hierboven vermeld, wordt het incassoproces ingeleid door een incassobureau dat druk uitoefent op de debiteur door middel van harde onderhandelingen en overreding. Het doel is om de schuldenaar “vrijwillig” te laten betalen zonder naar de rechter te hoeven stappen.

Een plaatselijk incassobureau in Bangadesh kan de debiteur met gerechtelijke stappen “dreigen” indien hij niet aan zijn betalingsverzoeken voldoet. Wanneer dit “dreigement” wordt geuit door een in Bangadesh gevestigde incassobureau, wordt het terecht opgevat als een veel tastbaarder dreigement dat kan worden afgedwongen. Dit heeft een enorm positief effect op de bereidheid van de debiteur om te betalen.

Ons incassobureau in Bangladesh heeft vele jaren ervaring in het omgaan met debiteuren in Bangladesh en zij weten precies op welke overredingsknoppen zij moeten drukken om de debiteur tot betaling te bewegen.

Gerechtelijke incasso in Bangladesh.

Het rechtssysteem.

Bangladesh is een rechtsgebied dat sedert de tijd van het koloniale Britse bewind gebaseerd is op het gewoonterecht. Sedert de onafhankelijkheid in 1971 is de door het Bengalese Parlement goedgekeurde wettelijke wetgeving de belangrijkste vorm van wetgeving. Veel van de basiswetten in Bangladesh, zoals het burgerlijk en strafprocesrecht, het verbintenissenrecht en het vennootschapsrecht, zijn echter beïnvloed door het Engelse gewoonterecht.

 

Rechterlijke structuur in Bangladesh.

Aan de top van de gerechtelijke hiërarchie in Bangladesh staat het Hooggerechtshof van Bangladesh. Dit bestaat uit twee verschillende divisies, de High Court Division en de Appellate Division. De Appellate Division is het laatste hof van beroep in Bangladesh. Zij behandelt beroepen tegen vonnissen van de High Court Division. De Afdeling van het Hooggerechtshof is bevoegd om beroepen en herzieningen van lagere rechtbanken te horen en ook om de grondrechten te handhaven.

Onder de High Court bevinden zich een aantal civiele rechtbanken met de volgende hiërarchie in afnemende volgorde:

– Districtsrechtbank: deze is bevoegd om beroepen van lagere rechtbanken te horen als de waarde van het geschil minder dan 5.000.000 bedraagt. Voor hogere bedragen wordt hoger beroep ingesteld bij de High Court Division.

– Aanvullende arrondissementsrechtbank: deze heeft dezelfde bevoegdheden als de arrondissementsrechtbank, maar kan haar bevoegdheden alleen uitoefenen als de arrondissementsrechtbank een zaak naar haar verwijst.

– Joint District Judge Court: de eerste instantie van gerechtelijke inning in Bangladesh indien het bedrag in kwestie 25 00 001 of meer bedraagt.

– Senior Assistant Judge Court: de eerste instantie van gerechtelijke inning in Bangladesh indien het twijfelbedrag 15 00 001 BDT tot 25 00 000 BDT bedraagt.

– Assistent-rechterlijke rechtbank: De eerste instantie voor gerechtelijke invordering in Bangladesh als het bedrag in twijfel minder dan BDT 15 00 000,00 is.

Naast deze “algemene” civiele rechtbanken zijn er ook een paar speciale rechtbanken die zaken behandelen die betrekking hebben op specifieke juridische kwesties. Zo is er bijvoorbeeld een speciale insolventierechtbank.

 

Het proces voor de rechtbank.

Een civiele procedure wordt meestal ingeleid doordat de schuldeiser een dagvaarding indient bij de rechtbank.

Tijdens het proces presenteren de eiser en de gedaagde hun standpunten en bewijzen ter ondersteuning van hun standpunt.

De gedaagde moet op of vóór de eerste zitting, of binnen de maximumtermijn van twee maanden, een schriftelijk verweerschrift indienen.

Kunnen civiele rechtbanken in Bangladesh summiere vonnissen wijzen?

Er zijn een aantal omstandigheden waarin burgerlijke rechtbanken een summier vonnis kunnen wijzen zonder een proces te beginnen.

– Indien een verweerder nalaat binnen de voorgeschreven termijn een verweerschrift in te dienen, kan de rechtbank een vonnis wijzen.
– De rechter kan ook een vonnis wijzen zonder een proces indien de partijen niet in geschil zijn.
– Indien een verweerder niet voor de rechter verschijnt nadat hem een dagvaarding is betekend, kan de rechter ook een vonnis ex parte wijzen.

 

Gerechtskosten.

Het griffierecht voor het indienen van een dagvaarding moet door de eiser worden betaald bij de indiening van de dagvaarding en het bedrag varieert naar gelang van de aard van de zaak en het bedrag van de vordering. Deze kosten worden betaald door de partij die de vordering instelt.

De rechter heeft dan het recht om de kosten ten voordele van de winnende partij te beslissen. In de praktijk komt dit echter uiterst zelden voor en dragen de partijen gewoonlijk een deel van hun eigen kosten.

 

Verjaring.

In het algemeen varieert de verjaringstermijn voor het instellen van een civiele vordering van 6 maanden tot 12 jaar, afhankelijk van de aard van de vordering en het voorwerp van de vordering.

Heeft u hulp nodig met incasso in Bangladesh?

Wij kunnen u helpen! Start een case of neem vandaag nog contact met ons op.

Zie hoe gemakkelijk het is om te beginnen met het innen van uw facturen!

ODDCOLL

Oddcoll is een dienst voor internationale incasso’s.
Wij maken het bedrijven gemakkelijk om door hun klanten in het buitenland betaald te worden.

WordPress Image Lightbox Plugin