Betalingsherinneringen voor te late betalingen

Wanneer een klant een verschuldigde factuur niet heeft betaald, is de volgende stap in de terugvorderingsprocedure vaak om de klant een betalingsherinnering te versturen.

Wanneer verstuurt u een betalingsherinnering?

Een betalingsherinnering moet enkele werkdagen na het verstrijken van de vervaldatum worden verstuurd. Als u de herinnering onmiddellijk na de vervaldatum verstuurt, kan dit onnodige irritatie en administratief werk veroorzaken als de betaling al onderweg is.

Als u echter te lang wacht, kan dit de indruk wekken dat u tot op zekere hoogte laattijdige betalingen toestaat en dat u geen goed functionerende routines hebt voor uw kredietbeheer.

Hoeveel betalingsherinneringen moet u versturen?

Normaal gesproken moeten schuldeisers niet meer dan één betalingsherinnering versturen voor elke late betaling. Meer dan één, maximaal twee, ondermijnt de ernst van de herinneringen.

Sommige schuldeisers kiezen er ook voor om twee herinneringen te versturen. De eerste kan zacht en vriendelijk zijn, terwijl de tweede de schuldenaar strikt informeert over de gevolgen in geval van niet-betaling.

Wat kan / moet een betalingsherinnering bevatten?

  • Informatie dat de factuur verschuldigd is en dat de betaling niet is ontvangen (verwijzend naar factuurnummer en factuurdatum).
  • Een nieuwe en definitieve vervaldag.
  • Interest voor te late betaling
  • Herinneringskosten
  • Gevolgen van niet-betaling (bijvoorbeeld schulinning of juridische stappen)

Wat als de klant nog steeds niet betaalt?

In deze gevallen moet u de acties tegen de schuldenaar verhevigen door de zaak naar schuldinning te sturen of juridische stappen te ondernemen.

Meer herinneringen helpen in dit stadium niet en toenemende acties tonen de klant dat men de zaak serieus neemt. Dit zorgt ervoor dat de klant prioriteit geeft aan de factuur en dat de kans op betaling aanzienlijk toeneemt. Daarnaast is een professioneel schuldinningsbureau expert in hoe de schuldenaar moet betalen.

Van toepassing op al onze partners:

- Wettelijke gemachtigd om incasso's in eigen land te innen
- Specialisten op het gebied van B2B-inningen
- Communiceren in het Engels
- Experts op het gebied van hun nationale wetgeving voor schuldinvordering.

WordPress Image Lightbox Plugin