Klausuler for “lovvalg” og “kompetent jurisdiksjon” i internasjonale salgskontrakter.

I internasjonale kommersielle kontrakter befinner avtalepartene seg i land med forskjellige jurisdiksjoner og lovgivning. Ved en mulig tvist kommer derfor spørsmålet opp – hvor skal jeg henvende meg for å løse tvisten? Hvilken lovgivning skal benyttes for å avgjøre saken?

Dette temaet kan reguleres i kontrakten mellom partene. Med andre ord, i en kommersiell kontrakt kan partene på forhånd bestemme hvor tvisten skal avgjøres og hvilken lovgivning som skal legges til grunn.

Det er noen negative konsekvenser om du ikke avtaler dette.

Tid og penger brukes på;

  1. Å finne den riktige rettsinstansen,
  2. Å få en dommer til å avgjøre anvendbar lovgivning (basert på de involverte partene og sakens omstendigheter)

Videre, ved manglende valg av lovgivning og kompetent jurisdiksjon, kan det være umulig å vurdere på forhånd hvorvidt du i det hele tatt har en sak, og om det er en sak som er sannsynlig å vinne i retten.

 

Ting å vurdere ved bestemmelse av “lovvalg”.

Which country’s law meets your interests best?

One’s own law is of course often preferable as one is familiar with it.

It may be advisable to take legal assistance to look at potential consequences of the contract if you choose to apply another country’s law.

 

Ting å vurdere ved valg av jurisdiksjon.

Hvor er motpartens eiendeler lokalisert dersom en dom skal håndheves. DESSUTEN – kan en dom fra den valgte jurisdiksjon anvendes i forhold til å håndheve prosessen i landet hvor eiendelene er lokalisert?

Involverer en juridisk prosess i et annet land implikasjoner og ekstra kostnader?

Som et alternative til å avgjøre tvisten i en nasjonal rett, står partene fritt til å velge en voldgiftsprosess. Fordelen er en rask og konfidensiell prosess som kan tilpasses partenes behov. Ulempen er de høye kostnadene forbundet med voldgift.

Har du internasjonalt salg og trenger effektiv pengeinnkreving?

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

RELATED ARTICLE  Inkassolovgivning – fellestrekk i europeiske land!
WordPress Image Lightbox Plugin