Inkasso på Malta

Få betalt enkelt og raskt fra dine debitorer i utlandet!

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Vi har hjulpet over 2 030 kunder med å få betalt av sine skyldnere i utlandet!

Å jakte på forfalte fakturaer fra kunder i utlandet kan være utrolig frustrerende!

Men med Oddcolls internasjonale inkassoplattform kan du få hjelp raskt og enkelt.

Med ett tastetrykk får du tilgang til de beste lokale inkassobyråene og advokatfirmaene over hele verden.

Last opp saken din på 1 minutt, og vår innenlandske inkassospesialist i debitors land vil begynne å inndrive saken din umiddelbart.

 

Om inkasso på Malta.

Inkasso på Malta er en prosess som kan gjennomføres både utenrettslig og rettslig. Det første trinnet i prosessen er vanligvis en utenrettslig inkassofase, der kreditor forsøker å inndrive gjelden gjennom kommunikasjon og forhandlinger med skyldneren.

På Malta kreves det ikke tillatelse for å drive inkassovirksomhet. Alle inkassobyråer må imidlertid overholde lover og forskrifter fastsatt av Maltas finanstilsyn.

Rettssystemet på Malta er basert på romersk-nederlandsk rett og følger et sivilrettslig system. Domstolene på Malta er delt inn i to hovedkategorier: Superior Courts og Inferior Courts. Superior Courts omfatter Court of Appeal og Constitutional Court, mens Inferior Courts omfatter District Courts og Court of Magistrates.

Som kreditor med et ubetalt, men ubestridt krav, er det første trinnet å sende et påkrav til skyldneren og be om betaling av gjelden. Hvis skyldneren ikke svarer eller betaler gjelden, kan kreditor gå videre med rettslige skritt. På Malta finnes det en summarisk rettsprosess for ubestridte krav. Denne prosessen er raskere og mindre kostbar enn den tradisjonelle rettsprosessen og brukes vanligvis for mindre krav.

Rettsprosessen på Malta begynner med innlevering av en stevning og en kravserklæring. Skyldneren får deretter mulighet til å svare på kravet. Hvis skyldneren ikke svarer eller bestrider kravet, går saken videre til en rettssak. Hvis skyldneren innrømmer kravet, går saken videre til dom.

Foreldelsesfristen for krav på Malta er seks år fra datoen da kravet oppsto. Alternative tvisteløsningsmekanismer, som mekling og voldgift, er også tilgjengelige som et alternativ til domstolsbehandling.

Tvangsfullbyrdelse av et krav på Malta kan gjøres på forskjellige måter, for eksempel ved utleggsforretning, utlegg i eiendom og tvangsfullbyrdelse av varer. Når det foreligger en tvangsfullbyrdelsesordre, kan kreditor gå videre med tvangsfullbyrdelsen ved å fremlegge ordren for rettsbetjenten for fullbyrdelse.

Dersom en skyldner er insolvent, kan kreditor innlede insolvensbehandling på Malta. Målet med denne saksbehandlingen er å likvidere skyldnerens eiendeler og fordele dem mellom kreditorene. Den vanligste formen for insolvensbehandling på Malta er frivillig avvikling. Denne kan innledes av skyldneren eller av kreditorene, med sikte på å oppnå en rettferdig fordeling av eiendelene mellom kreditorene.

Konklusjonen er at inkasso på Malta kan være en komplisert prosess, men med en god forståelse av rettssystemet, kreditorenes rettigheter og skyldnernes ansvar, kan den gjennomføres effektivt. Det er viktig å huske på at den beste måten å inndrive en gjeld på er gjennom effektiv kommunikasjon og forhandlinger med skyldneren, og hvis det ikke fører frem, å gå til rettslige skritt som en siste utvei.

Slik fungerer internasjonal inkasso! (60 sek.)

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin