Inkasso i utlandet

  • Internasjonal inkasso mot utenlandske skyldnere.
  • Risikofritt. Betal bare hvis vi lykkes.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Få betalt raskt og enkelt fra utenlandske skyldnere!

Trenger du hjelp med internasjonal inkasso for å inndrive en kommersiell gjeld? Leter du etter et inkassobyrå? Oddcoll er en global inkassoplattform som kan hjelpe deg med internasjonal inkasso uansett hvor kundene dine befinner seg. Les videre for å lære mer om internasjonal inkasso og hvordan vi kan hjelpe deg!

Få betalt for dine utenlandske fakturaer i tre enkle trinn!

h

Last opp dine kommersielle fordringer til vår internasjonale inkassoplattform.

Vårt nasjonale inkassobyrå eller advokatfirma i debitors land vil begynne å inndrive handelsgjelden din umiddelbart.

Når den internasjonale gjelden din er betalt, overføres pengene til deg.

Dette er vår strategi for effektiv inkasso i utlandet.

N

Utenlandsinkasso med eksperter på stedet over hele verden.

N

Risikofri utenlandsinkasso. Du betaler bare hvis vi lykkes med å inndrive pengene.

N

Internasjonal inkasso i utlandet fungerer kun på skyldnerens eget språk.

N

Start og administrer sakene dine enkelt og raskt på vår inkassoportal.

Et internasjonalt inkassobyrå for kommersiell gjeld.

Effektiv inkasso utføres der skyldneren befinner seg. Så enkelt er det.

Oddcoll er et internasjonalt inkassobyrå som tilbyr internasjonal inkasso til bedrifter som har salg til kunder i utlandet.

Regler, lover, rettssystem og forretningspraksis for hvordan man inndriver gjeld varierer fra land til land, og det er skyldnerens land som setter reglene for hvordan en faktura skal inndrives.

På grunn av dette har mange selskaper med en internasjonal kundebase noen ganger problemer med å overtale kundene sine i utlandet til å betale.

Løsningen er at oddcoll har skapt en brukervennlig plattform for innkreving av internasjonal gjeld.

Vi har samlet de beste nasjonale inkassobyråene og advokatfirmaene over hele verden. Prisene er faste, og du trenger bare å laste opp dine ubetalte fakturaer til plattformen vår for å sette våre nasjonale eksperter i arbeid.

Hva er internasjonal inkasso?

Internasjonal inkasso dreier seg om inndriving av grenseoverskridende, ubestridte krav. For bedrifter innebærer det å inndrive forfalte fakturaer fra utenlandske kunder.

Det er tre faser i internasjonal inkasso:

“Minnelig” internasjonal inkasso: En kreditor eller en inkassator prøver å overtale en skyldner til å betale gjelden sin uten å gå til rettslige skritt.

Den rettslige fasen, der kreditor bestemmer seg for å gå til rettslige skritt for å inndrive gjelden.

Tvangsfullbyrdelse hvis det er behov for å fullbyrde en dom.

(Insolvensbehandling kan også være aktuelt når skyldneren har misligholdt sine forpliktelser).

Internasjonale inkassolover

Hvilke lover og regler gjelder for internasjonal inkasso?

Mange kreditorer med debitorer i forskjellige land synes ofte det er vanskelig å vite hvilke regler de skal følge når de inndriver gjeld i utlandet.

Først og fremst må du vite at det ikke finnes noe som heter “internasjonal inkasso”. Det finnes ingen internasjonale lover for inndriving av gjeld.

Regler og lover som gjelder for minnelig inndriving, er alltid regulert på nasjonalt nivå.

Akkurat som andre prosessregler. Som å saksøke noen i retten, eller å fullbyrde en dom.

Så hvilket lands lover gjelder?

For inkasso gjelder lovene i det landet der skyldneren befinner seg.

Med andre ord, hvis du skal inndrive et krav mot en skyldner i Sverige, er det svensk lov som gjelder.

To hovedtrekk kan skilles ut i de fleste land.

1. Autorisasjon er nesten alltid nødvendig for tredjeparts inkassobyråer, for å beskytte skyldnere mot skruppelløse selskaper og forbudt praksis.

2. Det finnes regler som regulerer visse handlinger for å beskytte skyldnere. Inkassobyråer kan for eksempel ikke kontakte skyldnere på merkelige tider av døgnet. Inkassobyråer har heller ikke lov til å true med å gå til søksmål mot skyldnere hvis kravet deres mangler rettslig grunnlag.

For å oppsummere.

– Det finnes ingen lover for internasjonal inkasso.
– Reglene for inndriving i skyldnerens land gjelder.
– Sannsynligvis kreves det tillatelse for å drive inkasso mot skyldnere i det aktuelle landet.
– Det finnes sannsynligvis regler for hvordan skyldneren skal behandles.

 

Den internasjonale gjeldsinndrivingsprosedyren.

 

Den minnelige fasen.

Advokatfirmaet eller inkassobyrået bruker først frivillige taktikker for å inndrive kravet. Frivillig = uten å gå til rettslige skritt.

Skyldneren blir informert om kravet av inkassobyrået, som også informerer ham om at rettslige skritt er et alternativ hvis det ikke betales. Dette har stor innvirkning på skyldnerens ønske om å betale tilbake.

 

Den rettslige fasen.

Rettslige skritt innledes vanligvis i skyldnerens hjemland.

De fleste land har forenklede rettsprosedyrer for å regulere ubestridte krav hvis det er behov for at en kreditor går til rettslige skritt.

Det finnes en rettsprosedyre kjent som “betalingspålegg” som brukes til å avgjøre ubestridte pengekrav i de fleste land. Denne prosedyren gjør ting billigere og raskere sammenlignet med normal saksbehandling. Bortsett fra for kreditorene, er dette også bra for nasjonale domstoler ettersom det reduserer arbeidsmengden deres.

Hvis kreditor mottar en dom, er dommen fra domstolen et bevis på at det foreligger et rettskrav.

“Jurisdiksjon” har å gjøre med hvilket land rettssaken skal anlegges i når partene er bosatt i forskjellige land. Slike spørsmål må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Tommelfingerregelen for kommersielle tvister er imidlertid at skyldnerens land vil ha jurisdiksjon dersom partene ikke blir enige om jurisdiksjon. Implikasjonen av dette er at disse inkassosakene vil bli innledet i skyldnerens land.

 

Håndheving av internasjonale krav (etter rettslige skritt)

Hvis skyldneren ikke betaler etter dommen, er neste skritt å søke om tvangsfullbyrdelse.

Hvert land har sin egen tvangsfullbyrdelsesmyndighet som kan inndrive eiendeler fra skyldnere hvis de ikke betaler frivillig.

Du kan bare søke om tvangsfullbyrdelse fra det landet der skyldnerens eiendeler befinner seg, fordi tvangsfullbyrdelsesmyndighetene ikke kan gjennomføre tvangsfullbyrdelse i et annet land.

Før du søker om tvangsfullbyrdelse, må du som regel ha en dom (tvangsfullbyrdelsesordre) fra landet der du søker om tvangsfullbyrdelse.

For å fullbyrde en utenlandsk dom i et land, må det finnes en internasjonal avtale om dette, og landet må ha tiltrådt den. Heldigvis finnes disse lovene og avtalene for å legge til rette for fri bevegelighet, inkludert samhandling og handel på tvers av landegrensene.

Når du engasjerer tredjeparter.

 

Debitors eller kreditors land?

Forsikre deg om at det internasjonale inkassobyrået du velger, har lokal dekning i det landet kreditor bor.

Det er lettere å inndrive gjelden din gjennom en lokal inkassator som har kunnskap om lokale prosesslover, forretningskultur og inndrivingspraksis, og som snakker debitors språk.

Dette gjør det også lettere for deg å overholde reglene og lovene som regulerer inkasso i landet.

Har du behov for internasjonale inkassotjenester? Oddcoll kan hjelpe deg med å inndrive kommersiell gjeld fra dine kunder i utlandet. Kom i gang i dag ved å opprette en konto og laste opp dine ubetalte fakturaer. Hvis du har spørsmål, vennligst fyll ut skjemaet til høyre.

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin