Inkasso i utlandet

Effektiv internasjonal inkasso. For selskaper med B2B-salg i utlandet.

Z

Lokal dekning i 44 europeiske land

Z

No Win No Fee. 9.5% provisjon

Effektiv B2B-innkassering. Spar tid og få betalt. Kom i gang på et øyeblikk!

;

Det grunnleggende ved internasjonal gjeldsinnkreving

Det som gjør global gjeldsinnkreving spesielt, er det innebærer kryssing av grenser.

Regler for gjeldsinnkreving reguleres alltid på nasjonalt nivå. Dette betyr at de er forskjellige fra land til land.

Det samme gjelder regler for prosedyrer når du ønsker å gå rettens vei og/eller iverksette tvungen innkreving mot debitor.

Tar man så i betraktning at man har med forskjellige språk, skikker osv. å gjøre, innser man at gjeldsinnkrevingsprosessen er veldig forskjellig fra land til land.

Så realiteten er at det ikke finnes noen prosess for internasjonal gjeldsinnkreving. Kun forskjellige nasjonale prosesser.

Oppdag fordelene med å bruke Oddcoll.

Inkasso i utlandet utføres lokalt

Innkreving av gjeld reguleres på nasjonalt nivå for å beskytte debitorer fra hensynsløse selskaper og forbudte handlinger. Autorisasjon kreves nesten alltid for å utføre gjeldsinnkreving i et land.

Derfor får nesten aldri tredjepartsinnkrevere lov til å utføre gjeldsinnkreving utenlands selv, og de må i stedet tildele oppgaven til en lokal fagperson.

Så det er kun gjeldsinnkrevingsselskaper og advokatfirmaer som har autorisasjon og ekspertise til å kreve inn gjeld i landet der både de og debitoren befinner seg.

Den internasjonale inkasso-prosessen

Utenomrettslig internasjonal gjeldsinnkreving (før rettslig prosess)

Aller først vil gjeldsinnkrevingsselskapet eller advokatfirmaet prøve å kreve inn gjelden via en frivillig metode. (Frivillig = rettergang trenger ikke å iverksettes)

Gjeldsinnkreveren informerer debitoren om gjeldskravet og at risikoen ved unnlatt betaling er at man går rettens vei. Dette har ofte stor innvirkning på debitorens vilje til å betale. Når en gjeldsinnkrever eller et advokatfirma fra debitorens hjemland står på “dørterskelen”, blir plutselig situasjonen mye mer alvorlig for debitoren.

Internasjonal rettslig gjeldsinnkreving (rettslig prosess)

En rettergang må som regel foregå i debitorens hjemland.

I de fleste land finnes det en rettsprosedyre kalt betalingsprosedyre (engelsk: “Payment Order”). Prosedyren skal være både raskere og billigere enn alminnelige prosedyrer. Dette er så klart positivt for kreditorer, men også for de nasjonale rettsapparatene som får en redusert arbeidsmengde.

Når du har gjennomført den rettslige prosessen og fått en dom/kjennelse, fungerer dommen som “bevis” på at gjelden eksisterer fra et rettslig standpunkt. Men du vil fremdeles ha betalt…

Fremtvingelse av gjeldsbetaling (etter rettslig prosess)

Så dersom debitoren ikke betaler etter kjennelsen, må du søke om fremtvingelse.

Alle land har håndhevende organer som kan ta kapital fra debitoren dersom han/hun ikke betaler frivillig.

Du må søke om fremtvingelse i landet der debitoren har kapital. Årsaken til dette er at håndhevende organer i ett land ikke har lov til å utføre håndhevende/fremtvingende handlinger i et annet land. Noe som er ganske forståelig, i og med at ingen stater liker at en annen stat leker i bakgården deres.

For å søke om fremtvingelse må du ha en kjennelse/dom fra samme land som du søker om fremtvingelse i.

Det finnes unntak der en dom fra et annet land også kan aksepteres (Fremtvingelse og anerkjennelse av utenlandske dommer). Men det varierer fra situasjon til situasjon, og må undersøkes separat ved hver enkelt sak.

Effektiv B2B-innkassering. Spar tid og få betalt. Kom i gang på et øyeblikk!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin