Inkasso i USA

  • Inkasso utført lokalt i USA.
  • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
  • 19,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Effektiv inkasso i USA.

Har du en amerikansk faktura som du ikke har fått betalt for? Vi kan hjelpe deg med inkasso i USA. Raskt og enkelt. Les videre for å se hvordan!

Slik fungerer det. 3 trinn.

h

Kom i gang med inkassosaken din ved å laste opp fakturaen mot din amerikanske kunde på inkassoplattformen vår.

Vårt lokale inkassobyrå i USA vil begynne å jobbe for å få skyldneren din til å betale.

Når betalingen er gjort, overføres pengene direkte til deg.

Få betalt fra kundene dine i USA.

N

Vi dekker hele USA.

N

Lokal innkreving av et amerikansk inkassobyrå.

N

Kom raskt i gang og administrer sakene dine enkelt på vår nettportal.

N

Inkasso uten risiko.

Slik hjelper vi deg med inkasso i USA.

Oddcoll er en global inkassoplattform som enkelt hjelper deg med å få betalt uansett hvor dine skyldnere befinner seg i verden. Vi har samlet de beste nasjonale inkassobyråene og advokatfirmaene rundt om i verden, noe som betyr at fakturaene dine alltid blir innkrevd lokalt der debitorene dine befinner seg.

Kom enkelt i gang med inkasso i USA ved å opprette en konto og laste opp den ubetalte fakturaen din. Da vil vårt inkassobyrå i USA umiddelbart starte inkassoprosessen.

Vårt inkassobyrå i USA.

I USA samarbeider vi med det amerikanske inkassobyrået Global Debt Solutions Inc.

De vil inndrive fakturaene dine lokalt i USA når du har lastet opp fakturaene på Oddcoll-plattformen.

Kan du beskrive selskapet ditt?

Global Debt Solutions, Inc. er et internasjonalt inkassobyrå som ble etablert i juli 2000. Vårt primære mål er å yte kvalitetsservice til våre kunder ved å holde dem informert og inndrive deres fordringer og misligholdte fordringer så raskt som mulig.

Kan du gi oss en oversikt over inkassoprosessen i USA?

USA har etablert mange lover om innkrevingsmetoder. Vi har et system her hos Global Debt Solutions, Inc. som inkluderer å øke presset på skyldneren over en kort periode.

Hvilke tiltak iverksetter dere i den minnelige fasen av inkasso?

Minnelige tiltak inkluderer å legge press på skyldneren med telefonsamtaler, e-post og brev til skyldnerne.

Hvordan fungerer det i USA når du må ta rettslige skritt?

I USA berettiger ikke krav under $ 15,000.00 rettslige skritt som er etablert av advokatene her, ettersom de også jobber med beredskap. Hvis vi anbefaler å gå til søksmål mot en skyldner, betales saksomkostningene av kreditor. Kostnadene varierer fra stat til stat, og vi informerer også våre klienter/kreditorer om hva disse kostnadene er før noen tiltak iverksettes.

Hvis du tar rettslige skritt i en sak og vinner i retten, kan kostnadene for rettslige skritt som klienten har betalt for, legges til gjelden?

Omkostningene for rettslige skritt i tilfelle kreditor tildeles en dom for det skyldige beløpet, tilkjennes sjelden av noen domstol i USA.

Gjeldsinnkreving i USA – en oversikt.

Historisk sett ble skyldnere i USA holdt i stramme tøyler av sine kreditorer. Ved manglende tilbakebetaling av gjelden kunne skyldnere og deres familier bli tvunget inn i gjeldsslaveri. Dette varte helt til kreditor hadde fått dekket sine tap gjennom skyldnerens families tjeneste. Ubetalt gjeld kunne til og med gå i arv i generasjoner hvis skyldneren døde uten å betale tilbake. Gjeldsfengsler var fengsler som spesielt ble brukt til å holde skyldnere innesperret til familiene deres kunne tilbakebetale gjelden. Da disse ble avskaffet, begynte kreditorene i stor grad å benytte seg av tvangsfullbyrdelse. Tvangsfullbyrdelse er når kreditorer beslaglegger eiendeler med myndighetenes hjelp.

I dag er det meste av denne grusomme praksisen ulovlig, og resten er strengt regulert av myndighetene. Lover om skyldneres rettigheter er etablert og opprettholdes av delstats- og føderale myndigheter i USA. Hver delstat har ulike lover om beskyttelse av skyldnere som kan være strengere eller ikke enn de føderale lovene. I hver delstat gjelder de strengeste lovene, enten det er delstatsloven eller den føderale loven.

Det finnes ulike typer inkassotjenester i USA. Når inkassoaktiviteten håndteres av en direkte avdeling hos kreditor, kalles det førstepartsinkasso. Dette skyldes at parten som utfører innkrevingen, selv er part i saken. De er kreditors første stopp for inndriving av gjeld – eller i det minste de kreditorene som har en inkassoavdeling i selskapet. De prøver å inndrive gjelden i en viss periode, og hvis de ikke lykkes, overlater de den vanligvis til et tredjeparts inkassobyrå som har mer spesialisert kunnskap om hvordan man effektivt kan inndrive gjeld i USA.

Et “tredjeparts” inkassobyrå i USA er et byrå som ikke var part i det opprinnelige gjeldsforholdet. Bedrifter tyr til disse byråene når de selv ikke har klart å inndrive betalinger og det har gått en viss tid. De tildeler saker til et inkassobyrå etter eget valg. I USA skjer dette vanligvis på basis av et uforutsett honorar. Dette betyr at kreditor ikke betaler noe innledende beløp til inkassobyrået. Inkassobyrået har imidlertid rett til en prosentandel av gjelden som det lykkes med å inndrive. Denne prosentsatsen avtales av begge parter og avhenger av typen og alderen på gjelden.

I USA er disse inkassobyråene underlagt den føderale “Fair Debt Collection Practices Act of 1977”. I henhold til denne loven kan telefonkontakt med en skyldner bare skje mellom kl. 8.00 og 21.00. Hvis skyldneren er representert av en advokat, kan inkassobyrået ikke kontakte skyldneren i det hele tatt. Hvis det fremsettes en skriftlig anmodning om bevis for en gjeld, må kreditor sende bekreftelsen til skyldneren innen tretti dager, og inkassobyrået skal ikke kontakte skyldneren i denne perioden.

I tillegg kan inkassobyrået ikke kommunisere noe om gjelden til en tredjepart som familiemedlemmer eller naboer. Det er imidlertid tillatt å kontakte tredjeparter for å forhøre seg om hvor skyldneren befinner seg eller for å få kontaktinformasjon dersom inkassobyrået ikke klarer å finne skyldneren. Det viktigste er at inkassatorene må identifisere seg ved å oppgi navnet sitt, navnet på byrået sitt og oppgi at de er inkassator i all kommunikasjon. De må også oppgi fordringshaverens navn og adresse og underrette skyldneren om retten til å bestride gjelden i henhold til § 809.

Foreldelsesfrister er regler som fastsetter det lengste tidsrommet etter en hendelse der rettslige skritt kan innledes. Gjeld kan foreldes hvis skyldneren ikke betaler innen denne perioden. For å omgå foreldelsesfristen tar inkassoselskaper noen ganger skritt for å avbryte og nullstille foreldelsesfristen.

Bedrifter kan også selge gjelden sin til et tredjepartsselskap, en såkalt gjeldskjøper, for en prosentandel av den opprinnelige verdien av gjelden. Dette gjøres vanligvis som en siste utvei når kreditor føler at de ikke har noe håp om å inndrive gjelden. Ved å selge gjelden kan de minimere tapene sine så mye som mulig, få umiddelbare – om enn reduserte – inntekter og gå videre. Dette eliminerer også plikten til inkasso og risikoen som følger med den ved å overføre ansvaret til kjøperen.

Kjøperen fortsetter på sin side å prøve å få skyldneren til å betale. Dette kan ta lang tid, men forretningsmodellen er at skyldneren til slutt kan gjenvinne en viss betalingsevne, og kjøperen kan derfor få inn mer enn de kjøpte fordringene for.

Hvis du trenger hjelp med inkasso i USA, kan Oddcoll hjelpe deg raskt og effektivt.

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin