Inkasso i Tyskland

Oddcoll er en plattform med håndplukkede inkassobyråer og advokatfirmaer i 44 europeiske land, noe som gjør at selskaper med internasjonalt fokus enkelt får innhentet sine utestående betalinger.

 

  Inkasso utført lokalt i Tyskland

  Eksperter på tyske forhold, lover og forretningskultur

  Betal kun for vellykket gjeldsinnkreving, 9,5% kommisjon

Lær mer!

Inkasso utført i Belgia for maksimerte resultater!

Når du laster opp en faktura til Oddcoll, vil vår lokale partner i Tyskland initiere innsamlingsprosessen umiddelbart for å få inn kravet ditt.

Og kravet ditt vil bli behandlet som en innenlands gjeldsinnkrevingssak i Tyskland, noe som gjør at fakturaen vil bli betalt raskere.

Innkreving i Tyskland

Når en faktura er forfalt i Tyskland, havner du i en vanskelig posisjon som kreditor. Å kreve inn et tysk krav fra et annet land er komplisert. Ulike lover, skikker og kulturer gjør det til en veldig vanskelig og tidkrevende oppgave.

Gjennom Oddcoll vil du bruke et tysk gjeldsinnkrevingsselskap som krever inn fakturaen din fra dag én.

DEN VENNLIGE GJELDSINNKREVINGSFASEN I TYSKLAND

Når en faktura mot et tysk selskap er forfalt, er første steg i gjeldsinnkrevingsprosessen å forsøke å få en frivillig innbetaling fra skyldneren. Dette oppnås vanligvis ved gjeldskrav og telefonkontakt. Dersom skyldnerens betalingsforsinkelse skyldes insolvens, kan det være aktuelt med en avdragsordning.

JURIDISK GJELDSINNKREVING I TYSKLAND

Som mange andre land, har Tyskland en spesiell forenklet prosedyre for betalingsordre dersom kravet er forventet å være uomtvistelig. For saker på tvers av landegrenser (når søkeren er basert i et annet land enn Tyskland), vil den kyndige domstolen i forhandlingene være Amtsgericht Wedding i Berlin. Kreditoren kan velge å søke om enten prosedyre for betalingsordre, eller alminnelig rettsprosedyre for sivile søksmål. Dersom kravet ikke bestrides, kan det utstedes en kjennelse om tvangsfullbyrdelse. Men dersom skyldneren bestrider kravet, må kreditoren velge å fortsette med alminnelige rettsprosedyrer.

TVANGSFULLBYRDELSE

Som siste steg, dersom skyldneren ikke har betalt, må kreditoren fortsette med tvangsfullbyrdelse (Zwangsvollstreckung). Kreditoren må ha en dom fra de alminnelige rettsprosedyrene, eller en ordre om tvangsfullbyrdelse (Vollstreckungsbescheid), fra prosedyren for betalingsordre.

Lær mer om hvordan tjenesten fungerer og hvordan komme i gang!

Gjelder alle våre samarbeidspartnere:

- Juridisk godkjenning for å bedrive inkasso i sitt land
- Eksperter på B2B-inkasso
- Kommuniserer på engelsk.
- Eksperter på lokal inkassolovgivning

WordPress Image Lightbox Plugin