Inkasso i Sverige

Z

Inkasso utført lokalt i Sverige

Z

Eksperter på svenske forhold, lover og forretningskultur

Z
Betal kun for vellykket gjeldsinnkreving, 9,5% kommisjon

Effektiv B2B-innkassering. Spar tid og få betalt. Kom i gang på et øyeblikk!

;

Kom i gang med å få inn dine svenske krav:

Svensk lovgivning for gjeldsinnkreving mot svenske skyldnere: Ved gjeldsinnkreving i Sverige regulerer svenske lover prosedyren. Dette betyr at du må bruke et lokalt svensk gjeldsinnkrevingsselskap for en effektiv og vellykket innkrevingsprosess.

Å starte en sak med Oddcoll tar bare noen få minutter. Etter det vil vår svenske partner, Capitum, initiere gjeldsinnkrevingen mot skyldneren din.

Oppdag fordelene med å bruke Oddcoll.

Den vennlige gjeldsinnkrevingsfasen i Sverige

Hva skjer når en faktura mot en svensk skyldner er forfalt? Kreditoren kan, enten alene eller med profesjonell assistanse, ta innkrevingsgrep mot skyldneren. Betalingsoppfordringer blir sendt til skyldneren med trussel om at manglende innbetaling kan føre til rettslige skritt.

Gjeldsinnkrevingsselskaper må ha tillatelse (fra Datainspektionen) til å opptre på vegne av en klient i Sverige.

Å gå til rettslige skritt mot en svensk skyldner.

Dersom skyldneren ikke betaler, må kreditoren bestemme seg for om det skal tas rettslige skritt eller ikke. I denne vurderingen bør han ta hensyn til skyldnerens kredittvurdering.

I Sverige kan kreditorer benytte seg av en forenklet prosedyre for ubestridte krav. Prosedyren kalles “betalningsföreläggande/betalingsordre”. Kronofogdmyndigheten (de svenske namsmennene) er ansvarlige for søknader, og de håndterer sakene I stedet for retten.

Dersom skyldneren bestrider kravet, må kreditoren fortsette med saken i alminnelig rettergang.

Tvangsfullbyrdelse etter dom i Sverige.

Dersom skyldneren fremdeles ikke betaler, blir det sendt en søknad om tvangsfullbyrdelse til namsmannen i Sverige. Skyldneren vil bli gitt en frist til å betale. Dersom dette ikke blir gjort, vil namsmannen undersøke om skyldneren har noen eiendeler. Har han dette, vil de bli tatt i pant.

Effektiv B2B-innkassering. Spar tid og få betalt. Kom i gang på et øyeblikk!