Inkasso i Spania

Oddcoll er en plattform med håndplukkede inkassobyråer og advokatfirmaer i 44 europeiske land, noe som gjør at selskaper med internasjonalt fokus enkelt får innhentet sine utestående betalinger.

 

  Inkasso utført lokalt i Spania

  Eksperter på spanske forhold, lover og forretningskultur

  Betal kun for vellykket gjeldsinnkreving, 9,5% kommisjon

Lær mer!

B2B gjeldsinnkreving i Spania

Når det gjelder betalingspraksis i Spania, er spanske selskaper, i internasjonal sammenheng, trege med sine B2B-betalinger. Og når du ikke får din spanske kunde til å betale, bør du raskt få hjelp fra et spansk gjeldsinnkrevingsselskap. Noen som er eksperter på å få spanske skyldnere til å betale.

Og dersom du er en av de som opplever at gjelden ikke blir gjort opp selv etter vennlige påminnelser og forhandlinger, er det på tide å hyre et gjeldsinnkrevingsselskap som Oddcoll gjeldsinnkrevingsselskap i Spania. Tjenesten vår er spesialisert i å hjelpe kreditorer å få inn gjelden sin fra forsømte kontoer.

Gjeldsinnkreving gjennom lokal handling i Spania

Gjennom våre lokale partnere, tilbyr vi bred erfaring innen gjeldsinnkreving, både lokalt og globalt.

Vår lokale partner i Spania er Global Recovery Solutions S.L.i Barcelona, og de er ekstremt dyktige til å bruke pålitelige løsninger for dine innsamlingskrav. Last opp filen din og start den mest effektive gjeldsinnkrevingsprosessen mot dine spanske skyldnere.

Gjeldsinnkreving før rettsak i Spania

I denne fasen blir det initiert kontakt med skyldneren, og han får tilsendt en betalingsoppfordring. Skyldneren blir gjort klart over at manglende betaling kan føre til rettslige skritt. Når slike krav blir satt fram av et spansk gjeldsinnkrevingsfirma, til en spansk skyldner, fører det ofte til at gjelden gjøres opp.

Gjeldsinnkreving ved å ta rettslige skritt

I de fleste land finnes det en alternativ juridisk prosedyre (betalingsordre) for juridisk gjeldsinnkreving. Dette er en prosedyre som er enklere og raskere enn alminnelig rettergang. Den er ment for saker der det ikke er forventet at skyldneren bestrider kravet. En slik prosedyre er også tilgjengelig i Spania, og den er frivillig å benytte seg av for kreditorene. Prosedyren gjelder pengekrav, og saken anlegges for retten der skyldneren har bopel.

Tvangsfullbyrdelse etter en spansk dom

For å få innbetalt et krav som en skyldner, til tross for dom i saken, ikke betaler, må kreditoren sende inn en søknad om tvangsfullbyrdelse. Rettsdommere er ansvarlige for gjennomføringen i Spania. En søknad om tvangsfullbyrdelse sendes til retten som utstedte dommen i saken. Dommeren utsteder så en såkalt «generell ordre om tvangsfullbyrdelse» dersom søknaden er korrekt. Dette er startpunktet for den spanske tvangsfullbyrdelsesprosedyren. En advokatsekretær gjør arbeidet for resten av tvangsfullbyrdelsesprosedyren.

Lær mer om hvordan tjenesten fungerer og hvordan komme i gang!

Gjelder alle våre samarbeidspartnere:

- Juridisk godkjenning for å bedrive inkasso i sitt land
- Eksperter på B2B-inkasso
- Kommuniserer på engelsk.
- Eksperter på lokal inkassolovgivning

WordPress Image Lightbox Plugin