Inkasso i Sør-Afrika

  • Inkasso utført lokalt i Sør-Afrika.
  • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
  • 19,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Inkasso i Sør-Afrika som utføres lokalt av et sørafrikansk inkassobyrå.

Har du bedriftskunder i Sør-Afrika som ikke betaler fakturaene dine? Ikke bekymre deg, vi kan hjelpe deg med inkasso i Sør-Afrika. Raskt og enkelt. Du er i gang på få minutter. Og ved å bruke Oddcoll til å inndrive dine sørafrikanske fordringer, gir du deg selv den beste sjansen til å få betalt.

Tre enkle trinn.

h

Start saken din ved å laste opp den ubetalte fakturaen din til vår inkassoplattform.

Vårt sørafrikanske inkassobyrå vil iverksette passende inndrivingstiltak direkte på stedet i Sør-Afrika.

Når arbeidet er fullført og skyldneren betaler, overføres pengene til deg.

Noen fordeler ved å bruke Oddcoll.

N

Lokal inkassokompetanse i Sør-Afrika der skyldneren din befinner seg.

N

Helt risikofri inkasso. Betal kun hvis du får betalt.

N

Spesialist på inkasso mot bedrifter i Sør-Afrika.

Internasjonal inkasso kan noen ganger føles håpløst.

Dette skyldes at det er svært vanskelig å inndrive fakturaer fra kundene dine når de befinner seg i andre land.

Måten gjeld inndrives på varierer fra land til land, og det er skyldnerens land som bestemmer hvordan du skal gå frem og hvilke lover som gjelder for prosessen.

Poenget er at du må bruke et sørafrikansk inkassobyrå når du skal inndrive din sørafrikanske gjeld.

Heldigvis, ved å bruke Oddcoll, kan du starte saken din i løpet av få minutter, og sette vår sørafrikanske inkassopartner i arbeid umiddelbart.

Vårt lokale inkassobyrå i Sør-Afrika, som vil iverksette inkasso direkte på stedet:

– Kan du kort beskrive selskapet ditt?

Debtors Protection Legal Services (DPLS) er basert i Port Elizabeth i Sør-Afrika og har mer enn 24 års erfaring med inkasso, noe som har gjort det mulig for oss å strømlinjeforme prosessene våre i tråd med kundenes individuelle behov. Våre inkassatorer er dyktige i de nyeste inkassoprosessene, programvarene og fremgangsmåtene, og bruker disse til å utarbeide den mest passende inkassostrategien for hver enkelt kunde. Vi er en av de ledende inkassotjenestene i Sør-Afrika og Afrika.

– Vi spesialiserer oss på inndriving av forbruker- og næringsgjeld fra innenlandske og utenlandske skyldnere.
– Vi aksepterer B2B (Business to Business) og B2C (Business to Consumer) gjeld.
– Vi samler inn i alle afrikanske land, inkludert Mauritius og Seychellene.
– Vi jobber på No collection, No fee basis.
– Vi opererer etter en forhåndsavtalt provisjonsmodell.
– Vi er i samsvar med GDPR.
– Vi tilbyr for tiden våre tjenester til kunder i Europa, Kina, Singapore, Midtøsten og Afrika.

 

– Oversikt over inkassoprosessen i Sør-Afrika.

DPLS arbeidsflytprosess for hver sak er som følger:

1, Når en forfalt konto er plassert hos DPLS, blir den tildelt en intern agent som kjører en foreløpig etterforskning for å identifisere debitorselskapets offiserer, verifisere riktig selskapsadresse og kontaktinformasjon.

2, Når den foreløpige informasjonen er samlet inn, blir den tildelt en intern innkrever som tar første kontakt med skyldneren på telefon. Hvis en minnelig løsning er mulig, legger vi til rette for betaling.

3, Hvis den første telefonsamtalen ikke resulterer i en betaling eller ordning, vil et kravbrev bli utarbeidet av vår juridiske avdeling og sendt til skyldneren.

4. Når påkravsbrevet er mottatt, kontakter den interne innkreveren skyldneren på nytt. Det er vanlig at gjelden løses på dette tidspunktet.

5, Hvis gjelden forblir ubetalt på dette tidspunktet, fortsetter det å bli jobbet av en samler i et forsøk på å samle inn ytterligere informasjon for vår klient og juridisk avdeling i tilfelle en rettssak er nødvendig [Dette alternativet er bare tilgjengelig gjennom skriftlig autorisasjon og forespørsel fra våre kunder, DPLS tar ingen rettslige skritt uten kundens autorisasjon].

6, Forespørsel om besøk på stedet av kunden for personlig innsamling av en feltagent, dersom en feltagent er tilgjengelig i det aktuelle landet.

Rettslig inkasso i Sør-Afrika.

Rettssystemet i Sør-Afrika har innflytelse fra flere ulike rettstradisjoner og kan beskrives som et blandet rettssystem. Innflytelser i materiell sivilrett er hovedsakelig hentet fra den nederlandske, mens regler om gjennomføringen av sivile rettssaker hovedsakelig er hentet fra den engelske rettstradisjonen. I tillegg er det innflytelse fra de afrikanske urbefolkningene.

Domstolene.

Domstolshierarkiet i Sør-Afrika er som følger:

Forfatningsdomstolen: Forfatningsdomstolen er Sør-Afrikas høyeste domstol i forfatningsspørsmål. Rettslige inkassosaker i Sør-Afrika vil derfor aldri komme for denne domstolen.

Høyesteretts ankedomstol: Supreme Court of Appeal er den høyeste domstolen i Sør-Afrika i alle andre ikke-konstitusjonelle saker. Supreme Court of Appeal behandler anker fra High Courts.

High Courts: Provincial Divisions of the High Court of South Africa behandler anker fra magistrates’ courts i sitt område og fungerer som første instans i saker som ikke faller inn under magistrates’ courts’ jurisdiksjon.

Magistrates’ Courts: Dette er lavere domstoler som er spredt over hele Sør-Afrika. Magistrates’ Courts har begrenset jurisdiksjon, og deres funksjoner er fastsatt og begrenset av lovgivningen. Magistrates’ Courts er delt inn i:

– Regionale domstoler.

Regionale domstoler har jurisdiksjon til å behandle visse sivile saker innenfor en bestemt geografisk region (i henhold til Jurisdiction of Regional Courts Amendment Act 31 av 2008). De kan behandle sivile saker der verdien av kravet ikke overstiger Rs 400 000.

– Distriktsdomstoler.

Distriktsdomstoler er den vanligste lavere rettsinstansen og finnes i de fleste byer i Sør-Afrika. I sivile saker er domstolen begrenset til å behandle saker der beløpet ikke overstiger R 200 000 (med mindre partene er enige om at distriktsdomstolen har jurisdiksjon).

 

Hvilken domstol skal jeg ta min sørafrikanske inkassosak til?

Hvilken av de ovennevnte domstolene bør jeg gå til med min sørafrikanske inkassosak?

Det avhenger av de spesielle omstendighetene i saken, og det må vurderes spesifikt for hver situasjon. Faktorer som påvirker dette inkluderer hvor partene befinner seg, størrelsen på kravet, årsaken til søksmålet osv. Svært ofte er det mer enn én kompetent domstol. Saksøkeren kan da velge hvilken domstol han eller hun vil gå til sak ved. Forskjellige rettsprosedyrer brukes i forskjellige domstoler, men forskjellene er ikke så store.

 

Uteblivelsesdom.

Hvis en stevning er innlevert på riktig måte til domstolen i Sør-Afrika, vil den bli forkynt for skyldneren. Dersom skyldneren ikke svarer innen fristen, er det under visse omstendigheter mulighet for en uteblivelsesdom. Det vil si en positiv dom basert på manglende svar.

En kreditor må aktivt søke retten om en uteblivelsesdom.

En forenklet prosedyre skreddersydd for sørafrikanske inkassosaker:

I Sør-Afrika gir “MCA”-loven en spesiell forenklet prosedyre som er spesielt utformet for rettslig inkasso i Sør-Afrika. Den gjør det mulig for en kreditor å få en dom uten først å utstede en stevning. Kreditorens juridiske representant må da sende et spesielt påkravsbrev til skyldneren.

Hvis skyldneren erkjenner ansvar, kan kreditor gå videre for å få en avgjørelse (med samme rettsvirkning som en dom) mot skyldneren.

 

Fullbyrdelse av dommer i Sør-Afrika.

Etter å ha tatt rettslige skritt for å få betalt for sin sørafrikanske inkassosak, vil skyldneren i den beste av alle verdener rette seg etter dommen og betale gjelden.

Dessverre er dette ikke alltid tilfelle. Noen ganger fortsetter skyldneren å misligholde gjelden.

Det du som kreditor må gjøre i slike situasjoner, er å begjære tvangsfullbyrdelse av dommen. Du søker da retten om å få hjelp til å overføre eiendeler fra skyldneren til deg selv. Prosessen for dette er fastsatt i spesifikke regler for High Court og Magistrate’s Court. Rettens “sheriff” er ansvarlig for prosessen, og prosessen kan innebære at retten bruker tvangsmidler for å overføre eiendeler fra skyldneren.

Hvis skyldneren er insolvent (dvs. ikke har eiendeler til å betale gjelden), kan insolvensbehandling som konkurs komme til anvendelse i stedet.

Inkasso i Sør-Afrika – kom i gang i dag!

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin