Inkasso i Polen

Oddcoll er en plattform med håndplukkede inkassobyråer og advokatfirmaer i 44 europeiske land, noe som gjør at selskaper med internasjonalt fokus enkelt får innhentet sine utestående betalinger.

 

  Inkasso utført lokalt i Polen

  Eksperter på polske forhold, lover og forretningskultur

  Betal kun for vellykket gjeldsinnkreving, 9,5% kommisjon

Lær mer!

Våre gjeldsinnkrevingstjenester i Polen

Når din polske kunde ikke betaler, er det viktig å handle raskt og konsekvent. Etter en betalingspåminnelse har blitt sendt til skyldneren (uten resultater), bør du hyre et polsk gjeldsinnkrevingsselskap, slik at skyldneren prioriterer kravet ditt.

Crediteform Polska Sp. Z.o.o, som ligger i Warszawa, er vår lokale partner i Polen, og når kravene dine er innsamlet, vil våre lokale gjeldsinnkrevere overføre dem til bankkontoen din. Vi tar kun en liten andel av de innkrevde pengene som kommisjon. Og alt du trenger å gjøre for å komme i gang, er å laste opp kravet ditt.

Inkassoprosessen i Polen

Det er alltid ønskelig å få skyldneren til å betale gjelden uten å måtte ta rettslige skritt. Når et pols gjeldsinnkrevingsselskap sender ut sine krav og truer med å ta det rettslig, forstår skyldneren ofte alvoret i situasjonen.

I den juridiske gjeldsinnkrevingsfasen, finnes det en prosedyre for «betalingsordre» man kan benytte seg av i Polen. Prosedyren gjelder for ubestridte krav, og er raskere, enklere og billigere enn alminnelig rettergang.

Ved søknad må kreditoren oppgi kravets nøyaktige beløp sammen med sakens fakta. Dersom skyldneren bestrider kravet, blir partene samlet for en høring. Dersom ingen har innvendinger til kravet, vil tingretten gjøre betalingsordren håndhevbar.

Dersom skyldneren, selv etter de rettslige prosessene, fremdeles ikke betaler, kan du søke om tvangsfullbyrdelse til de polske namsmyndighetene. Tingrettene og namsmennene er ansvarlige for den polske tvangsfullbyrdelsesprosedyren. Prosessen starter med at kravstilleren søker om tvangsfullbyrdelse, og legger ved tvangsgrunnlaget i søknaden. Tvangsfullbyrdelsesprosedyrene begynner, og kreditoren får inn pengene sine i den grad skyldneren har tilstrekkelige midler.

Lær mer om hvordan tjenesten fungerer og hvordan komme i gang!
Gjelder alle våre samarbeidspartnere:

– Juridisk godkjenning for å bedrive inkasso i sitt land
– Eksperter på B2B-inkasso
– Kommuniserer på engelsk.
– Eksperter på lokal inkassolovgivning

WordPress Image Lightbox Plugin