Inkasso i Østerrike

  • Inkasso som utføres lokalt i Østerrike.
  • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
  • 9,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Oddcolls inkassotjenester i Østerrike.

Har du en gjeld å inndrive i Østerrike? Å bruke et inkassobyrå i Østerrike kan være den beste løsningen for deg. Når du prøver å inndrive en gjeld mot en utenlandsk klient, vil du bli utfordret med ukjente lover og regler i forhold til de du er vant til. Dette gjør inkasso i Østerrike til en vanskelig prosess. Vårt lokale inkassobyrå i Østerrike har erfaring, kunnskap og ressurser til å hjelpe deg med å inndrive gjelden din i Østerrike. Les videre for å finne ut hvordan.

3 trinn for å inndrive gjeld fra skyldnere i Østerrike

h

Du laster opp din forfalte faktura mot din østerrikske kunde på vår plattform for inkasso.

Vårt østerrikske inkassobyrå starter umiddelbart tiltakene for inkasso i Østerrike.

Når pengene er inndrevet, overføres de direkte til din registrerte bankkonto.

Fordeler med å bruke Oddcoll til inkasso i Østerrike

N

Inkassoekspert på stedet i Østerrike som inndriver fakturaene dine.

N

Betal bare hvis vi lykkes.

N

Spesialister på østerriksk lovgivning for inndriving av gjeld.

En enkel løsning for å få betalt.

Oddcoll – en plattform for internasjonal inkasso med lokale inkassobyråer og advokatfirmaer over hele verden.

Dette innebærer at vi har førsteklasses østerrikske inkassobyråer til å håndtere våre saker og inndrive krav mot gjeldstyngede bedrifter i Østerrike. Alle østerrikske inkassobyråer vi har bestemt oss for å samarbeide med er medlemmer av det østerrikske fellesskapet av inkassobyråer, og har fått gode anmeldelser fra sine kunder for å rettferdiggjøre deres ekspertise.

Etter å ha jobbet med et bredt spekter av østerrikske inkassobyråer gjennom årene, har vi i lang tid valgt å jobbe med IDG Inkasso Direkt GmbH, ettersom de har levert den høyeste suksessraten og kundene er svært fornøyde med arbeidet deres.

Vårt inkassobyrå i Østerrike.

Hva er fordelene med å la et inkassobyrå i Østerrike inndrive kravene dine? På grunn av nasjonal østerriksk lovgivning og forretningskultur trenger du et østerriksk inkassobyrå for å inndrive kravet ditt effektivt. Du vil dermed maksimere sjansene dine for å få betalt, og du sikrer at gjeldsinndrivelsen er i samsvar med loven.

Vårt østerrikske inkassobyrå er IDG Inkasso Direkt GmbH.

Rettslig inkasso i Østerrike.

Hvis vår østerrikske partner ikke lykkes med å inndrive pengene dine på frivillig basis, kan neste skritt være å gå til rettslige skritt.

Hvilken domstol er det hensiktsmessig å bruke?

I sivile saker utøves jurisdiksjonen i første instans av distriktsdomstoler (Bezirksgerichte) og regionale domstoler (Landesgerichte). De regionale domstolene behandler blant annet saker som gjelder arbeids- og trygderett. Bare Wien har en annen distriktsdomstol for handelssaker (Bezirksgericht fûr Handelssachen), en annen handelsdomstol (Handelsgericht) og en annen arbeids- og sosialdomstol (Arbeits- und Sozialgericht).

Jurisdiksjonen er på et grunnleggende nivå delt mellom domstolene basert på typen krav, og for alle saker som ikke er tildelt distrikts- eller regionale domstoler på denne måten, avhenger utelukkende av det aktuelle beløpet. Sakstypen overskygger konsekvent verdikriteriet.

Distriktsdomstolene har jurisdiksjon i situasjoner der det omtvistede beløpet er opp til 15 000 euro, og regionale domstoler har jurisdiksjon i situasjoner der det omtvistede beløpet er over 15 000 euro.

Generelt sett innleveres krav i tvistens opprinnelige verneting. Det opprinnelige vernetinget for en privatperson er vanligvis avhengig av den juridiske adressen (Wohnsitz) eller det vanlige hjemmet (gewöhnlicher Aufenthalt); en person kan ha mer enn ett konvensjonelt verneting. Det opprinnelige vernetinget for et rettslig element er avhengig av den geografiske beliggenheten til dets kontor.

 

Hvordan starter jeg en sak i retten?

Saker skal sendes til domstolens adresse for korrespondanse. Dersom en av partene ønsker å inngi en sak til domstolen, bør de sende den til domstolens administrasjonskontor eller legge den i innboksen som domstolen har oppgitt.

Hvis det ikke er noen forpliktelse til å bli adressert av en advokat og parten ikke er representert av en juridisk rådgiver, kan saken også verves muntlig ved tingretten med jurisdiksjon for situasjonen eller ved tingretten i hvis område parten er bosatt.

I alle domstoler er det offisielle språket tysk. Noen få domstoler tillater også bruk av burgenlandsk kroatisk, slovensk eller ungarsk som offisielt språk for minoritetsspråklige grupper.

 

Må jeg betale rettsgebyr?

Rettsgebyr skal betales når en sivil sak inngis til domstolen; den eneste hensikten er å ta seg av de generelle utgiftene til kravet fra første instans. Gebyrene er vanligvis gradert avhengig av den aktuelle summen. De skal betales når saken inngis (direkte til domstolen, i ekte penger eller med debet- eller kredittkort, eller eksternt ved å overføre beløpet til domstolens bankkonto, med referansen “rettsgebyr”, sammen med navnene på de berørte partene). Hvordan advokatutgiftene betales er basert på den individuelle avtalen.

 

Anmodning om “betalingspålegg” i Østerrike

For betalingskrav finnes det en spesiell rettslig prosedyre i Østerrike som gjør det enklere, billigere og raskere å få en dom enn i en vanlig rettssak. Faktisk behandles de fleste betalingskrav i Østerrike på nettet i denne forenklede, raske betalingspåleggsprosedyren.

Siden 1. juli 2009 har betalingspålegget vært begrenset til beløp opp til 75 000 euro. Saker som gjelder beløp over denne grensen, skal inngis i henhold til den “normale” sivilprosedyren som innledende prosedyre.

Betalingspåleggsprosedyren er obligatorisk i Østerrike for krav opp til beløpsgrensen som nevnt ovenfor.

Betalingskrav på opptil 15 000 euro (siden 1. januar 2013) skal inngis til en distriktsdomstol (Bezirksgericht).

Saker som gjelder beløp over 15 000 euro, skal behandles av en førsteinstansdomstol, med mindre de faller inn under distriktsdomstolens jurisdiksjon.

Saksøkere som søker om betalingspålegg for beløp på over 5 000 euro, bør ha behørig juridisk representasjon.

Reglene for innholdet i en begjæring om “betalingspålegg” skiller seg i utgangspunktet ikke fra kravene som inngis i henhold til det “konvensjonelle” systemet. Kreditorene trenger imidlertid ikke å validere det legitime grunnlaget for kravet i en søknad om betalingspålegg.

Betalingspåleggssystemet i Østerrike er en metode der det ikke er noen forpliktelse til å levere bevis. Det skal derfor ikke fremlegges noen dokumenter til støtte for saken for å søke om betalingspålegg. Uansett vil kreditorer som begjærer et “betalingspålegg” på en uredelig måte, ved å inkludere falske eller utilstrekkelige opplysninger i søknaden, bli bøtelagt i henhold til den østerrikske sivilprosessloven.

Retten foretar bare en summarisk vurdering av begjæringen. Den ser ikke på at substansen er helt korrekt; den vurderer ganske enkelt sakens lovlige grunnlag. Hvis det er en sjanse for at søknaden oppfyller forutsetningene med hensyn til struktur og innhold, vil retten utstede en “betalingspålegg”.

Fristen for å komme med innsigelser mot et betalingspålegg er en måned fra datoen for utstedelse av en dokumentert kopi av betalingspålegget. Domstolen kan ikke utvide eller forkorte denne fristen.

Virkningen av en innsigelse: Dersom saksøkte inngir en innsigelse i tide, anses betalingspålegget for å være ugyldig. Retten flytter følgelig anken til den “normale” prosedyren og behandler anklagene i saken og innvendingene mot dem.

Virkningen av manglende innsigelse: Anmodningen om “betalingspålegg” i Østerrike er en enkel ett-trinns prosedyre. Hvis parten ikke bestrider betalingspålegget eller unnlater å gjøre det innen fristen, blir det følgelig rettskraftig uten at det kreves en ny begjæring fra saksøkeren.

Har du behov for inkassotjenester i Østerrike? Har du en ubetalt faktura med en østerriksk kunde? Våre østerrikske inkassoeksperter og juridiske rådgivere er ivrige etter å hjelpe deg med å løse betalingsproblemene dine. Ikke nøl med å ta kontakt med oss for mer informasjon. Ønsker du ikke å vente på betaling? Overfør fakturaen din til oss umiddelbart. Ekspertene våre vil umiddelbart sette i gang med arbeidet. Fyll ut skjemaet til høyre, så kontakter vi deg innen 24 timer.

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin