Inkasso i Nederland

  • Inkasso som utføres lokalt i Nederland.
  • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
  • 9,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Inkassotjenester i Nederland

Leter du etter inkassotjenester i Nederland? Da er Oddcoll her for deg. Våre lokale inkassospesialister på stedet i Nederland er klare til å hjelpe deg. Les videre for å se hvordan.

Få betalt fra din nederlandske kunde. Raskt og enkelt.

h

Send inn din nederlandske gjeld.

I Nederland starter inkassoavdelingen vår innkrevingen av gjelden.

Etter vellykket inndriving overføres det inndrevne beløpet til deg.

Din største sjanse til å få betalt!

N

Inkassoeksperter på stedet i hele Nederland.

N

Tilgjengelig nasjonal nederlandsk ekspertise bare ved å sende inn saken din.

N

Ingen gebyr hvis du ikke vinner. Du betaler bare hvis vi lykkes.

Vår tilnærming til effektiv inkasso i Nederland.

Oddcoll tilbyr tjenester for internasjonal inkasso til selskaper som har problemer med å få kunder i utlandet til å betale og prioritere sine krav.

Vår strategi er at effektiv inkasso må utføres i samme land som skyldneren befinner seg. I dette tilfellet Nederland. I tillegg mener vi at inkasso ikke skal være tidkrevende.

Derfor har vi håndplukket effektive nasjonale inkassoselskaper fra hele verden og samlet dem på vår brukervennlige plattform.

Så når du laster opp fakturaen din, vil vårt nederlandske inkassoselskap, med spesialkompetanse på forholdene i Nederland, umiddelbart begynne å inndrive fakturaen din.

Vårt inkassobyrå i Nederland.

Nederland har en lang tradisjon for internasjonal handel og er et attraktivt land for mange bedrifter å selge varer/tjenester til.

Men hvis du som bedrift står overfor en situasjon der din nederlandske kunde ikke betaler fakturaen sin i tide, hva gjør du da?

Etter at betalingspåminnelser er sendt, bør du få hjelp fra et nederlandsk inkassoselskap. En ekspert på vilkårene for inndriving av krav i Nederland.

Vår akkrediterte partner er CollectMasters B.V., og de vil begynne å inndrive B2B-kravet ditt så snart du laster opp den ubetalte fakturaen mot din nederlandske debitor.

Kan du presentere selskapet ditt i noen få setninger?

Vi er et raskt voksende inkassoselskap i sentrum av landet vårt. Vi sysselsetter rundt 40 personer i dag og har noen store kunder. Nesten alle våre ansatte er universitetsutdannede, unge og ivrige etter å jobbe. Vi går mye lenger med å kontakte skyldnere enn de 5 store inkassoselskapene her, og det er derfor vår suksessrate er mye høyere.

Hva er suksessraten deres?

For våre største kunder krever vi inn rundt 80 % av deres utestående gjeld (mens de 5 største inkassoselskapene i Nederland krever inn kanskje 15 %).

Hva koster rettslige skritt?

Du må betale namsmannen rundt € 100,- for å få skyldneren innkalt til retten. Rettsgebyret er omtrent € 500 – € 1.250. Vårt rettsgebyr er € 125 per time.

Hvis du tar rettslige skritt i en sak og vinner i retten, kan du alltid legge til saksomkostningene som klienten har betalt til gjelden, og det vil bli betalt av skyldneren?

Ja, nesten alle kostnader er nevnt i dommen som skyldneren må betale. Bare (våre) saksomkostninger er ofte maksimert til ca. € 600,-.

Gjeldsinndriving i Nederland gjennom rettslige skritt.

Hvis ingen tiltak i den frivillige inkassofasen hjelper mot skyldneren i Nederland, kan det være nødvendig å eskalere inkassoen i Nederland ytterligere ved å iverksette rettslige skritt.

På det privatrettslige området har det nederlandske rettssystemet tre typer domstoler: distriktsdomstoler, ankedomstoler og Nederlands høyesterett (Hoge Raad Nederlanden). Den sivile domstolen behandler søksmål mellom to parter (enkeltpersoner eller juridiske enheter).

Siden 1. april 2013 har Nederland vært delt inn i ti rettsavdelinger med hver sin domstol: elleve domstoler med jurisdiksjon over fire regioner. Nederland har også fire ankedomstoler og én høyesterett.

Tingretten er første instans for en ny sak, og det er her en rettssak vanligvis starter. Alle som er uenige i en rettsavgjørelse, tar saken videre til ankedomstolene. Høyesterett er siste instans.

Med mindre vedtektene spesifiserer noe annet, reises en rettssak ved den distriktsdomstolen der saksøkte befinner seg.

Det formelle språket i rettssaker i Nederland er nederlandsk. Dette innebærer at stevningen eller den (trykte) begjæringen om oppstart av rettssaken må være på nederlandsk.

Når du går til søksmål, må du betale en saksomkostning til myndighetene i Nederland. Kostnaden bestemmes av typen konflikt og hvor mye som står på spill.

“Betalingspålegg” i Nederland.

I Nederland, som i mange andre land, finnes det en forenklet rettsprosess.

Beregnet for enklere typer saker. (Som inkassosaker i Nederland.) Der en part har et ubetalt krav mot en annen part. Et krav som rett og slett ikke er betalt, men at det fortsatt ikke er noen form for tvist / uenighet mellom partene.

Nederlands strømlinjeformede rettslige innkrevingsprosess tar sikte på å gjøre disse “enklere” sakene enklere og billigere å håndtere enn i vanlige rettssaker.

Det er en situasjon som alle parter drar nytte av.

Så hva er forutsetningene for å bruke den forenklede prosedyren?

Det handler bare om kravets størrelse. Beløpet kan ikke overstige 25 000 euro.

Partene har frihet til å argumentere for sin egen sak i disse situasjonene. (Med andre ord – ingen juridisk representant er påkrevd ved lov).

Videre behandles ankene av en enedommer, dvs. en dommer som sitter alene.

 

Tvangsfullbyrdelse av et krav i Nederland.

Når er dette relevant? Når du har en inkassosak i Nederland der du ikke har fått betalt, og du deretter har tatt saken videre rettslig.

Retten avsier en dom ved avslutningen av rettssaken. En part (skyldneren) kan i denne dommen bli pålagt å oppfylle sine forpliktelser overfor den andre parten (fordringshaveren).

Hvis skyldneren nekter å etterkomme pålegget frivillig, kan fordringshaveren fremtvinge etterlevelse ved hjelp av tvangsfullbyrdelseslover.

Etterlevelse (fullbyrdelse) av en avgjørelse der retten har pålagt oppfyllelse, reguleres av dette rettsområdet.

Rettsbetjenter (gerechtsdeurwaarders), også kjent som namsmenn (deurwaarders), har lov til å fullbyrde dommer og kjennelser og blir pålagt å gjøre dette av kreditorer som søker betaling ved å sende inn begjæringer om tvangsfullbyrdelse.

Hvis du velger å bruke taktikken som er godkjent i henhold til lovgivningen, må du oppfylle to vilkår:

1. Du må ha et dokument som kan tvangsfullbyrdes (tvangsfullbyrdelsesdokument), for eksempel en dom eller kjennelse fra en sivil rettssak.

2. Du må, før tvangsfullbyrdelse, forkynne dommen eller kjennelsen for motparten (skyldneren).

Den ankende part og klageren som møtte i retten, mottar en kopi av dommen fra justissekretæren. Den gruppen som er autorisert til å fullbyrde dommen, får en kopi i rettskraftig form ettersom det er en endelig dom som innebærer en rettskjennelse. Partene får en gratis utskrift av dommen (grosse). Dette er en ekte kopi av avgjørelsen. Det er en rettskjennelse som er gjort rettskraftig. Først etter at denne utskriften er utlevert, kan tvangsfullbyrdelsestiltak iverksettes. Et notarialdokument kan også være utstyrt med en namsmannskopi, eller en første bekreftet kopi. Du gir namsmannen fullmakt til å iverksette tvangsfullbyrdelsestiltak ved å overlevere dette dokumentet.

Namsmannen forkynner namsmannens kopi for skyldneren før noen tvangsfullbyrdelsestiltak kan iverksettes. Dette er for at skyldneren igjen skal bli gjort oppmerksom på kravet og få litt tid til å oppfylle sin betalingsforpliktelse før eventuelle tvangsfullbyrdelsestiltak iverksettes.

 

Konkursbehandling i Nederland.

Hvis et selskap er i økonomiske vanskeligheter eller ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser, har hvert land klare prosedyrer for å løse slike problemer.

Konkursbehandlingen varierer med hensyn til målene:

-Hvis bedriften kan reddes eller er lønnsom, kan fordringene restruktureres (vanligvis etter avtale med kreditorene). Dette er for å beskytte selskapet og dets ansatte.
-Hvis selskapet ikke kan reddes, må det legges ned (det vil “gå konkurs”).

Kreditorene kan ikke lenger ta individuelle skritt for å inndrive sine krav ettersom insolvensbehandlingen er innledet. Dette er for å garantere at alle krav fra alle kreditorer behandles likt.

En kreditor må kunne bevise sitt krav overfor bobestyreren i konkursboet.

Når du har behov for inkassotjenester fordi en kunde i Nederland ikke betaler fakturaen sin. Ikke fortvil. Oddcoll er her for å hjelpe deg. Kontakt våre inkassospesialister hvis du har spørsmål om inkasso i Nederland, eller last opp kravet ditt på vår plattform for å komme i gang med inkasso i dag.

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin