Inkasso i Nederland

Z

Inkasso utført lokalt i Nederland

Z

Eksperter på nederlandske forhold, lover og forretningskultur

Z
Betal kun for vellykket gjeldsinnkreving, 9,5% kommisjon
Effektiv B2B-innkassering. Spar tid og få betalt. Kom i gang på et øyeblikk!
;

Oddcolls tjenester for inkasso i Nederland!

Gjeldsinnkrevingstjenester er blant de mest produktive og praktiske metodene for å prioritere en konto for avdrag og tilbakebetaling fra skyldnere. Hvis du leser dette, er det en sjanse for at du går gjennom den samme situasjonen, og har behov for gjeldsinnkrevingstjenester i Nederland. Om dette er tilfellet, vil Oddcoll alltid være her for deg. Vi er velkjente for våre tjenester innen mange aspekter ved gjeldsinnkreving, og du vil alltid finne oss å være enkle å ha med å gjøre og mer effektive.

Våre profesjonelle lokale innkrevere, som opererer der skyldneren befinner seg, har rik og bred erfaring på dette feltet, og vet hvordan de skal håndtere kravene dine på den mest effektive måten. Vår gjeldsinnkrevingstjeneste er basert på mottoet «ingen gevinst – ingen gebyr, som betyr at vi kun tar kommisjon basert på pengene du har fått inn.

Oppdag fordelene med å bruke Oddcoll.

Få inn ditt nederlandske krav!

Nederland har en lang tradisjon med internasjonal handel, og er et attraktivt land for mange selskaper å selge sine varer/tjenester til.

Men dersom du, som en bedrift, havner i en situasjon der en nederlandsk kunde ikke betaler fakturaen sin i tide, hva gjør du da?

Etter betalingspåminnelser har blitt sendt, bør du be om hjelp fra et nederlandsk gjeldsinnkrevingsselskap. En ekspert på forholdene for å få inn kravene i Nederland. Vår akkrediterte partner er Hettema & Bambost Juristen i Amsterdam, og de vil starte å kreve inn dine B2B-krav med en gang du har lastet opp den forfalte fakturaen mot din nederlandske skyldner.

Den vennlige gjeldsinnkrevingsfasen i Nederland:

Betalingsoppfordringer sendes til skyldneren, og det opprettes kommunikasjon for å få inn en «frivillig» innbetaling. Skyldneren gjøres klar over at det nederlandske gjeldsinnkrevingsselskapet kan gå til rettslige skritt dersom betalingen ikke finner sted. Når et nederlandsk gjeldsinnkrevingsselskap truer med rettslige skritt, har det vanligvis stor innvirkning på skyldnerens villighet til å betale.

Juridisk inkasso i Nederland:

I Nederland er det ingen spesifikke prosedyrer for ubestridte krav som er særlig passende for gjeldsinnkrevingsprosessen. Når en skyldner ikke gjør opp for seg, må kreditorer benytte seg av alminnelige rettsprosesser. For krav som er mindre enn 25 000 Euro, vil det settes i gang en prosess med visse prosessuelle forenklinger sammenlignet med den alminnelige prosedyren. En enkelt dommer, i en avdeling under tingretten, avgjør disse sakene.

Tvangsfullbyrdelse:

Hvordan fortsetter du dersom du har mottatt en dom fra en nederlandsk domstol, men skyldneren fremdeles ikke betaler? Da må du søke namsmannen om tvangsfullbyrdelse, og levere en «namsmannskopi» fra dommen. Skyldneren får en kopi av dommen. Deretter, dersom betalingen ikke finner sted, vil det settes i gang tvangsfullbyrdelse mot skyldneren. Dette vil si at namsmannen kan ta pant i skyldnerens eiendeler.

Effektiv B2B-innkassering. Spar tid og få betalt. Kom i gang på et øyeblikk!