Inkasso i Moldova

Få betalt enkelt og raskt fra dine debitorer i utlandet!

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Vi har hjulpet over 2 030 kunder med å få betalt av sine skyldnere i utlandet!

Å jakte på forfalte fakturaer fra kunder i utlandet kan være utrolig frustrerende!

Men med Oddcolls internasjonale inkassoplattform kan du få hjelp raskt og enkelt.

Med ett tastetrykk får du tilgang til de beste lokale inkassobyråene og advokatfirmaene over hele verden.

Last opp saken din på 1 minutt, og vår innenlandske inkassospesialist i debitors land vil begynne å inndrive saken din umiddelbart.

 

Om inkasso i Moldova.

Inkasso i Moldova kan være en kompleks prosess, men å forstå rettssystemet og de ulike alternativene som er tilgjengelige for kreditorene, kan bidra til å sikre et vellykket resultat.

Det første trinnet i inkassoprosessen i Moldova er den utenrettslige fasen, der kreditor forsøker å forhandle frem en betalingsplan eller et forlik med skyldneren. Hvis disse forsøkene mislykkes, kan kreditor gå videre med rettslige skritt.

Det er verdt å merke seg at det ikke kreves tillatelse for å drive inkassovirksomhet i Moldova. Det er imidlertid viktig for kreditorer å være kjent med rettssystemet og de relevante lovene og forskriftene for å sikre at de overholdes.

Moldovas rettssystem er basert på det sivilrettslige systemet, noe som betyr at tvister løses gjennom tolkning av lover og forskrifter. Kreditorer bør være kjent med sivilprosessloven, som beskriver den rettslige prosessen for å løse tvister.

Når en kreditor har et ubetalt, men ubestridt krav, kan de gå videre på lovlig vis ved å sende inn et krav til den aktuelle domstolen. Den summariske rettsprosessen er tilgjengelig for ubestridte krav, noe som muliggjør en raskere løsning av tvisten. Denne prosessen innebærer innlevering av skriftlige dokumenter og krever ikke et rettsmøte.

Hvis kravet bestrides, vil rettsprosessen innebære en høring og fremleggelse av bevis. Det er viktig for kreditorer å være forberedt og ha en klar forståelse av gjeldende lover og regler.

Foreldelsesfristen for krav i Moldova er 3 år fra datoen da kravet oppsto. Det er viktig at kreditorene er klar over denne fristen og iverksetter tiltak innen denne tidsrammen.

Alternative tvisteløsningsmekanismer, som mekling og voldgift, er også tilgjengelig i Moldova. Disse metodene kan være raskere og rimeligere enn den tradisjonelle rettsprosessen, og kan være et godt alternativ for å løse tvister.

Når et krav er avgjort i favør av kreditor, er neste skritt tvangsfullbyrdelse av kravet. Dette kan gjøres ved å innhente en tvangsfullbyrdelsesordre, som gjør det mulig for kreditor å beslaglegge skyldnerens eiendeler for å innfri gjelden.

I tilfeller der skyldneren er insolvent, kan kreditorene søke oppreisning gjennom insolvensbehandling. Denne prosessen innebærer avvikling av skyldnerens eiendeler og fordeling av inntektene til kreditorene. Det er viktig at kreditorene er kjent med gjeldende lover og forskrifter og søker råd fra en jurist.

Alt i alt kan inkasso i Moldova være en kompleks prosess, men ved å forstå rettssystemet og de ulike alternativene som finnes, kan kreditorene øke sjansene for å lykkes. Det er viktig å gjøre seg kjent med de relevante lovene og forskriftene, og å søke råd fra en jurist når det er nødvendig.

Slik fungerer internasjonal inkasso! (60 sek.)

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin