Inkasso i Mexico

 • Inkasso utført lokalt i Mexico.
 • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
 • 19,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Rask og effektiv inkasso i Mexico.

Hvis en bedrift i Mexico ikke har betalt forfalte fakturaer til deg, kan vi hjelpe deg med å få betalt. Raskt, enkelt og effektivt. Les videre for å se hvordan!

Få betalt fra din meksikanske debitor i tre enkle trinn!

h

Start inkassoprosessen i Mexico ved å laste opp din ubetalte meksikanske gjeld på vår inkassoplattform.

Vår meksikanske inkassoekspert begynner å inndrive gjelden på stedet i Mexico.

Når jobben er fullført, vil de innkrevde pengene bli overført til deg!

Noen grunner til å bruke Oddcoll til inkasso i Mexico.

N

Inkassospesialist på stedet i Mexico.

N

Som snakker din skyldners språk.

N

Som kjenner de lokale lovene og skikkene.

N

Behandle sakene dine enkelt på nettet.

Hvorfor Oddcoll er et godt alternativ når du ønsker å få betalt fra kunder i utlandet.

Det er vanskelig å presse en kunde i utlandet til å betale en forfalt faktura. Du kan mase og heve tonen i kommunikasjonen med kunden din, men til syvende og sist har du ingen verktøy til rådighet.

Hvis du har en forfalt faktura mot en kunde i Mexico og befinner deg i et annet land, mistenker vi at du har opplevd denne følelsen.

Effektiv inkasso må alltid utføres fra det samme landet som skyldneren befinner seg i. Dette skyldes at inkassoreglene og saksbehandlingsreglene for hvordan en sak skal eskaleres, er regulert i det landet der skyldneren befinner seg. Med andre ord, hvis du trenger hjelp med inkasso i Mexico, må du søke hjelp fra en lokal meksikansk inkassoekspert.

Oddcoll er en internasjonal inkassoplattform som har valgt ut de beste nasjonale inkassobyråene og advokatfirmaene over hele verden. Last opp saken din til oss og legg merke til hvor enkelt og effektivt det er når en lokal inkassospesialist begynner å jobbe med saken din med en gang.

Vårt lokale advokatfirma i Mexico som vil iverksette inkasso direkte på stedet:

Vi er glade for å introdusere det meksikanske advokatfirmaet i Mexico City, Jurídico Urrutia, som vår inkassopartner i Mexico som umiddelbart vil starte inkassohandlinger i Mexico når du starter en sak.

Inkassoprosessen i Mexico.

 • Innledning.
 • Utenrettslig inkasso i Mexico.
 • Rettslig inndriving av gjeld i Mexico.
  • Forvaltningen.
  • Det juridiske systemet.
  • Å ta et meksikansk inkassokrav til retten.

Innledning:

Når en faktura forfaller, starter innkrevingsprosessen, og det gjøres forsøk på å få skyldneren til å betale. Først gjennom betalingspåminnelser. Deretter ved utenrettslige tiltak gjennom en inkassator. Hvis dette ikke er nok til å få den meksikanske skyldneren til å betale, kan kreditor (ofte via inkassobyrået) velge å ta saken til retten.

Hvis kreditor vinner i retten, får han eller hun en “dom”, dvs. bevis på at det finnes et krav. Hvis skyldneren fortsatt ikke betaler frivillig etter dette, kan kreditor velge å søke om tvangsfullbyrdelse, noe som betyr at meksikanske myndigheter tvangsinndriver det skyldneren er forpliktet til å betale i henhold til dommen.

Den meksikanske inkassoprosessen kan også omfatte insolvensbehandling dersom skyldneren faktisk ønsker å betale, men ikke kan fordi han eller hun ikke har nok penger til å gjøre det.

Det følgende er en kort presentasjon av den meksikanske inkassoprosessen og det meksikanske rettssystemet.

 

Utenrettslig inkasso i Mexico.

Inkassoprosessen i Mexico starter når forfallsdatoen på en faktura har passert uten at den er betalt. Normalt vil et selskap sende en betalingspåminnelse til kunden. Hvis betaling fortsatt ikke mottas, er det på tide å eskalere kravet til utenrettslig inkasso. Kort sagt betyr dette at et inkassobyrå eller advokatfirma prøver å inndrive gjelden uten å måtte gå rettens vei. Det tas kontakt med den meksikanske skyldneren per brev, telefon, fysisk besøk, e-post osv. Det gjøres klart for skyldneren at gjelden eksisterer, at betaling forventes, og at manglende betaling kan føre til rettslige skritt, med økte kostnader og tidsbruk som resultat. Det faktum at et meksikansk advokatfirma iverksetter tiltak på stedet i Mexico i stedet for at et selskap gjør det fra et annet land, er vanligvis nok til at skyldneren betaler.

Dersom disse tiltakene i den utenrettslige inndrivingsfasen i Mexico ikke er tilstrekkelige, må kreditor avgjøre om han vil gå videre med rettslig inndriving i Mexico.

Rettslig inndriving av gjeld i Mexico.

Styresett.

Mexico er en føderal, demokratisk, representativ republikk bestående av frie og suverene delstater. Det er en føderal regjering (i Mexico City) og 31 delstatsregjeringer med selvstyre på visse områder. Hver av de 31 delstatene har sin egen grunnlov, guvernør, lovgivende forsamling og rettsvesen.

Noen rettsområder faller inn under føderasjonens jurisdiksjon og andre under delstatenes. Den føderale regjeringen ledes av en president som velges direkte av folket for en periode på seks år uten mulighet for gjenvalg.

 

 

Rettssystemet.

Mexico har en juridisk tradisjon for å være et “civil law”-land (som de fleste land i Europa og Sør-Amerika, men i motsetning til “common law”-systemet som brukes i USA, Storbritannia og Australia).

Et “civil law”-land bruker først og fremst lovgivning som sin primære rettskilde. Dette betyr at hver enkelt sak avgjøres ved å se til loven, og som et supplement kan rettspraksis brukes.

Lovgivningen: Den meksikanske grunnloven er den øverste rettskilden i landet og fastslår at saker som ikke uttrykkelig er tillagt den føderale regjeringen, skal falle inn under de enkelte meksikanske delstatenes kompetanse, herunder sivile saker.

Det er derfor en deling av lovgivende og dømmende makt mellom den føderale regjeringen og de enkelte delstatene i Mexico, avhengig av hvilket rettsområde det er snakk om.

Mye av sivilretten, dvs. “individ mot individ”, håndteres av delstatene. Delstatenes lover på dette området er imidlertid ofte like, og det finnes en føderal lov på dette området, “Federal Civil Code”, som brukes som modell for delstatenes egne lover på dette området.

Lovgivning knyttet til kommersielle tvister mellom selskaper er regulert på føderalt nivå gjennom handelsloven.

 

 

Å ta en meksikansk inkassosak til retten.

Som nevnt er Mexico en føderal stat med 31 delstater. Dette betyr at rettssystemet er delt inn i føderale domstoler (som behandler føderale saker) og delstatsdomstoler (som behandler delstatlige og noen ganger føderale saker).

I henhold til grunnloven reguleres sivile saker (både materielle og prosessuelle) av lokale lover, mens kommersielle saker reguleres av føderal lovgivning. Selv om kommersielle saker er lovfestet på føderalt nivå, kan lokale dommere avgjøre kommersielle tvister i delstatsdomstoler. Mer komplekse saker havner imidlertid vanligvis i de føderale domstolene.

På toppen av de føderale domstolene ligger Mexicos høyesterett. Under den er det domstoler på tre nivåer. Rettssaker starter vanligvis i distriktsdomstolene, som er de “laveste” føderale domstolene.

Hver delstat har også sin egen høyesterett, som har den høyeste myndighet i delstaten. Under dette er det domstoler på to nivåer, med de såkalte “lavere domstolene” som de laveste domstolene.

Så hvilken domstol behandler en sak om “rettslig” inkasso i Mexico?

Det kommer an på…

Man må se på hver enkelt sak
– Hva er det omtvistede beløpet?
– Hvor befinner partene i tvisten seg?
– Hvilke rettsområder er involvert?

Så juridisk rådgivning må innhentes fra en ekspert i Mexico for at saken skal bringes inn for riktig domstol.

Hvem kan representere en kreditor i meksikanske domstoler?

Bare advokater med advokatbevilling i Mexico kan delta i meksikanske rettssaker. Advokaten må ha en juridisk grad og en offisiell lisens. Lisensen må være registrert i det lokale og føderale rettssystemet.

Foreldelsesfrister:

Den normale foreldelsesfristen for kommersielle tvister er 10 år (det finnes noen unntak).

 

 

Fullbyrdelse av en meksikansk dom:

Hvis skyldneren nekter å betale til tross for at han har mottatt en dom i saken, kan det søkes om tvangsfullbyrdelse. Retten kan da beordre tilbakeholdsrett i skyldnerens eiendeler eller selge eiendelene på auksjon for å skaffe penger til å dekke gjelden.

Trenger du hjelp med inkasso i Sverige? Vi kan hjelpe deg med å få betalt raskt og enkelt fra dine svenske kunder. Gjennom lokal inkassokompetanse i Sverige gir vi deg den beste muligheten til å få pengene dine tilbake. Kontakt oss i dag eller sett vårt svenske inkassobyrå direkte i arbeid ved å laste opp din ubetalte faktura.

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin