Inkasso i Luxembourg

Få betalt enkelt og raskt fra dine debitorer i utlandet!

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Vi har hjulpet over 2 030 kunder med å få betalt av sine skyldnere i utlandet!

Å jakte på forfalte fakturaer fra kunder i utlandet kan være utrolig frustrerende!

Men med Oddcolls internasjonale inkassoplattform kan du få hjelp raskt og enkelt.

Med ett tastetrykk får du tilgang til de beste lokale inkassobyråene og advokatfirmaene over hele verden.

Last opp saken din på 1 minutt, og vår innenlandske inkassospesialist i debitors land vil begynne å inndrive saken din umiddelbart.

 

Om inkasso i Luxembourg.

Inkasso i Luxembourg kan være en kompleks prosess, men forståelse av rettssystemet og tilgjengelige alternativer kan hjelpe kreditorer med å navigere gjennom prosessen.

Det første trinnet i inkassoprosessen i Luxembourg er den utenrettslige fasen. I denne fasen oppfordres kreditorene til å forsøke å komme fram til en betalingsavtale med skyldneren før de går videre med rettslige skritt. Hvis det ikke oppnås en betalingsavtale, kan kreditor gå videre med rettslige skritt.

Det kreves ikke tillatelse for å drive inkassovirksomhet i Luxembourg. Det er imidlertid viktig for kreditorer å gjøre seg kjent med rettssystemet for å sikre at deres handlinger er i samsvar med loven.

Rettssystemet i Luxembourg er basert på sivilrett. Dette betyr at tvister avgjøres gjennom domstolene, snarere enn gjennom administrative organer. Kreditorer med ubetalte, men ubestridte krav kan gå rettens vei ved å sende inn et krav til den aktuelle domstolen.

Det finnes en summarisk rettsprosess for ubestridte krav i Luxembourg. Denne prosessen kalles “procédure de référé” og er ment å være et raskere og rimeligere alternativ til den tradisjonelle rettsprosessen. Den brukes vanligvis for krav som er mindre enn 10 000 euro.

Den tradisjonelle rettsprosessen i Luxembourg omfatter flere trinn, blant annet innlevering av et krav, forkynning av kravet for skyldneren og en høring for en dommer. Lengden på prosessen kan variere avhengig av sakens kompleksitet.

I Luxembourg er foreldelsesfristen for fordringer fem år. Dette betyr at en kreditor må sende inn et krav innen fem år etter at gjelden forfalt.

Alternative tvisteløsningsmekanismer, som mekling og voldgift, er tilgjengelige i Luxembourg. Disse alternativene kan være mindre kostbare og tidkrevende enn å gå til retten.

Tvangsfullbyrdelse av et krav i Luxembourg kan være en komplisert prosess. Hvis det finnes en tvangsfullbyrdelsesordre, kan kreditor bruke den til å beslaglegge skyldnerens eiendeler og inndrive gjelden. Hvis skyldneren er insolvent, kan det innledes insolvensbehandling.

Oppsummert kan gjeldsinndriving i Luxembourg være en kompleks prosess, men forståelse av rettssystemet og tilgjengelige alternativer kan hjelpe kreditorene med å navigere gjennom prosessen på en vellykket måte. Det er viktig for kreditorer å gjøre seg kjent med rettssystemet for å sikre at deres handlinger er i samsvar med loven, og også å være klar over foreldelsesfristen for krav, som er fem år. Alternative tvisteløsningsmekanismer som mekling og voldgift er tilgjengelige i Luxembourg, noe som kan være mindre kostbart og tidkrevende enn å gå til retten. Hvis skyldneren er insolvent, kan det i tillegg innledes insolvensbehandling.

Slik fungerer internasjonal inkasso! (60 sek.)

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin