Inkasso i Litauen

  • Inkasso som utføres lokalt i Litauen.
  • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
  • 9,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Effektiv inndriving av gjeld i Litauen

Har du en kunde i Litauen som ikke betaler fakturaen din? Vi kan hjelpe deg. Les videre for å se hvordan.

Inkasso i Litauen i tre enkle trinn.

h

1, Start saken mot din litauiske skyldner ved å laste opp din ubetalte litauiske faktura på vår inkassoplattform.

2, Vår litauiske inkassopartner, basert i Litauen, vil umiddelbart begynne å jobbe med saken din.

3, Få betalt. Når skyldneren betaler, overføres pengene direkte til deg.

Noen fordeler ved å bruke Oddcoll til inkasso i Litauen.

N

Inkasso utføres direkte på stedet i Litauen.

N

Ekspertkunnskap om de nasjonale reglene som gjelder der skyldneren din befinner seg.

N

Snakker samme språk som skyldneren din.

Slik hjelper vi deg!

Oddcoll er en inkassotjeneste spesielt rettet mot kreditorer med debitorer i andre land.

Vi legger til rette for internasjonal inkasso ved å samle de beste nasjonale inkassobyråene på vår inkassoplattform.

Dette betyr at når du laster opp din litauiske sak til oss, vil vår litauiske inkassoekspert sørge for at du maksimerer sjansene dine for å få betalt for saken.

Vårt lokale inkassobyrå i Litauen.

Hvis du har solgt varer eller tjenester til et litauisk selskap, og selskapet ikke betaler, bør du la et inkassobyrå med lokal tilstedeværelse i Litauen håndtere inndrivingsprosessen.

Grunnen til at det er en god idé å bruke en litauisk inkassator er at nasjonale lover og regler gjelder for innkrevingsprosessen.

Vi er stolte av å presentere vårt inkassobyrå i Litauen; UAB “Kreditų Valdymo Grupė”.

– Kan du kort beskrive selskapet ditt?

Vi er en liten vellykket bedrift med noen få svært erfarne fagfolk. Siden vi alle er aksjonærer i selskapet, er vi dypt motivert for å levere best mulig resultat. Kundene våre setter vanligvis pris på rask handling og personlig kontakt i prosessen.

– Kan du gi oss en oversikt over inkassoprosessen i Litauen / Hvilke tiltak tar du i den minnelige fasen av inkasso?

I den minnelige fasen av inkasso samler vi først og fremst inn all mulig informasjon om skyldneren for å få et fullstendig bilde av skyldnerens solvens og muligheter for å betale. Like etter det kontakter vi debitor og krever at de oppfyller sine økonomiske forpliktelser. Dette øyeblikket utføres alltid på en profesjonell måte og representerer også noen alternativer til skyldner hvis våre krav ikke er mulig å oppfylle innen en gitt tidsplan.

– Hvordan fungerer det i Litauen når du trenger å ta rettslige skritt?

Hvis ønsket resultat ikke oppnås i løpet av minnelig fase, men debitor er et solvent subjekt og andre juridiske krav er intakte, anbefaler vi å starte en rettslig handling. Det er få forskjellige prosesser, og basert på omstendigheter, gjeldsdokumenter, skyldnerens situasjon, velger og anbefaler vi alltid den mest passende. Denne fasen av innkrevingen starter når klienten betaler advokat- og rettsgebyrer, som vi beregner og gir på forhånd.

– Hvis du tar rettslige skritt i en sak og du vinner i retten, kan kostnadene for rettslige skritt som klienten har betalt for, legges til gjelden?

Den generelle praksisen, med noen svært sjeldne unntak, er at alle juridiske kostnader legges til hovedgjeldsbeløpet sammen med kontraktsmessige og/eller prosessrenter. Det er verdt å nevne at når rettskjennelsen er mottatt, starter vi fullbyrdelsesprosessen gjennom en namsmann. Det ekstra forskuddsgebyret må betales til namsmannen, men det legges alltid til beløpet i rettskjennelsen og innkreves også fra skyldneren.

“Rettslig” inkasso i Litauen.

Noen ganger kan det være et faktum at du må ta en sak mot en litauisk skyldner til retten. Vårt inkassobyrå i Litauen har spesialisert seg på å ta rettslige skritt i Litauen når behovet oppstår. Nedenfor finner du en kort oversikt.

Hvilken domstol i Litauen skal du henvende deg til med inkassosaken din?

Reglene om jurisdiksjon er fastsatt i artikkel 29-30 i sivilprosessloven (Civilinio proceso kodeksas). En sak kan reises for en domstol i henhold til saksøktes bosted. Et krav mot en juridisk person må inngis i henhold til den juridiske personens sete som angitt i registeret over juridiske personer.

 

Finnes det en egen prosedyre for “betalingspålegg” i Litauen?

Ja, som i de fleste andre land finnes det en spesiell prosedyre for “betalingspålegg” i Litauen. Dette er særlig egnet for rettslig inndriving av gjeld i Litauen, ettersom det er raskere, enklere og billigere enn å saksøke noen i de ordinære rettsprosedyrene i Litauen,

Prosedyren brukes for ubestridte pengekrav. Det er ingen øvre grense for beløpet. Den kompetente domstolen for betalingspålegg er distriktsdomstolen der skyldneren befinner seg.

Den grunnleggende ideen er at domstolen ikke undersøker riktigheten av kravet. Hvis skyldneren ikke motsetter seg kravet, kan det avsies en dom. Hvis skyldneren imidlertid bestrider kravets gyldighet, får kreditor muligheten til å ta saken til den ordinære rettsprosedyren.

En søknad om en betalingspåleggsprosedyre mot en skyldner i Litauen må inneholde: navn og opplysninger om de involverte partene (kreditor og skyldner), kravets størrelse, omstendighetene rundt kravet og bevis for at kravet eksisterer. Et standardisert skjema finnes på https://e.teismas.lt/lt/public/documentstemplates/ .

En skyldner har tjue dager på seg til å svare på kravet. (Dette gjøres skriftlig.) Hvis det fremsettes en korrekt innsigelse innen fristen, har kreditor fortsatt mulighet til å saksøke skyldneren i den ordinære sivilprosessen. Hvis skyldneren ikke kommer med innsigelser innen tjue dager, blir betalingspålegget rettskraftig og kan brukes som grunnlag for tvangsfullbyrdelse.

 

Tvangsfullbyrdelse av krav.

Tvangsfullbyrdelse kan iverksettes etter at en kreditor har tatt sin litauiske inkassosak til retten, enten den ordinære prosedyren eller betalingspåleggsprosedyren. Hvis de vant frem, har de fått en dom i rettsprosessen som fastsetter at deres litauiske skyldner er forpliktet til å betale dem et visst beløp. Men hva skjer hvis skyldneren fortsatt ikke betaler beløpet frivillig? Det er da tvangsfullbyrdelse kommer inn i bildet. Det er en måte for en kreditor å få hjelp av litauiske myndigheter til å tvangsoverføre eiendeler fra skyldneren til seg.

Kreditor sender deretter en begjæring om tvangsfullbyrdelse til namsmyndigheten. Hvis det ikke er noen åpenbare hindringer for å starte tvangsfullbyrdelsen, vil namsmyndigheten starte prosessen. En tvangsfullbyrdelsesordre basert på en dom kan begjæres tvangsfullbyrdet innen fem år etter at dommen trådte i kraft.

Hvis skyldneren er en juridisk person, må tvangsfullbyrdelsesordren fullbyrdes av namsmyndigheten på det stedet der skyldneren har sitt hovedkontor eller der skyldnerens eiendeler befinner seg.

 

Insolvensbehandling i Litauen.

I næringslivet er det et faktum at noen selskaper noen ganger går under og ikke er i stand til å tilbakebetale gjelden sin. Det er derfor et spørsmål om manglende evne til å betale, snarere enn manglende vilje til å betale. For disse situasjonene finnes det spesielle regler for insolvensbehandling, som skal sikre at alle kreditorer behandles rettferdig (konkursbehandling), og noen ganger også for å forsøke å redde et selskap som er i ferd med å gå overende (rekonstruksjonsbehandling).
Konkursbehandling kan innledes mot en juridisk person dersom retten har fastslått at minst ett av følgende forhold foreligger:
– selskapet er insolvent
– selskapet er på etterskudd med å betale sine ansatte,
– selskapet er eller vil være ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser.

Hva menes med insolvens i Litauen? Det refererer til en tilstand der et selskap ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser, og dets forfalte forpliktelser overstiger halvparten av den bokførte verdien av eiendelene.

Vi hjelper deg gjerne med inkasso i Litauen. Kom enkelt i gang med saken din i dag.

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin