Inkasso i Liechtenstein

Få betalt enkelt og raskt fra dine debitorer i utlandet!

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Vi har hjulpet over 2 030 kunder med å få betalt av sine skyldnere i utlandet!

Å jakte på forfalte fakturaer fra kunder i utlandet kan være utrolig frustrerende!

Men med Oddcolls internasjonale inkassoplattform kan du få hjelp raskt og enkelt.

Med ett tastetrykk får du tilgang til de beste lokale inkassobyråene og advokatfirmaene over hele verden.

Last opp saken din på 1 minutt, og vår innenlandske inkassospesialist i debitors land vil begynne å inndrive saken din umiddelbart.

 

Om inkasso i Liechtenstein.

Inkasso i Liechtenstein kan være en kompleks prosess, ettersom det innebærer å navigere i landets rettssystem og forstå de ulike reglene og prosedyrene som gjelder. I denne artikkelen vil vi gi en omfattende oversikt over inkassoprosessen i Liechtenstein, inkludert den utenrettslige inkassofasen, kravene for å drive inkassovirksomhet, rettssystemet i Liechtenstein og de ulike alternativene som er tilgjengelige for kreditorer med ubetalte, men ubestridte krav. Vi vil også diskutere rettsprosessen, foreldelsesfrister for krav, alternative tvisteløsningsmekanismer og tvangsfullbyrdelse av krav, samt insolvensbehandling i Liechtenstein.

Det første trinnet i inkassoprosessen i Liechtenstein er den utenrettslige inkassofasen. I denne fasen vil kreditorene forsøke å inndrive gjelden ved hjelp av for eksempel skriftlige purringer, telefonsamtaler og forhandlinger. Det er viktig å merke seg at i henhold til liechtensteinsk lov må den utenrettslige inkassofasen være uttømt før en eventuell rettssak kan innledes.

Det kreves ikke tillatelse for å drive inkassovirksomhet i Liechtenstein, men det er viktig å merke seg at det finnes regler for å beskytte skyldnere mot trakassering og misbruk. Kreditorer må følge disse reglene og sørge for at deres handlinger er i samsvar med loven.

Rettssystemet i Liechtenstein er basert på Napoleonskodeksen og er delt inn i tre nivåer: distriktsdomstol, mellomdomstol og høyesterett. Distriktsdomstolen er ansvarlig for å behandle mindre krav og sivile saker, mens mellomdomstolen behandler mer komplekse saker og anker fra distriktsdomstolen. Høyesterett er landets øverste domstol og behandler anker fra underretten.

Hvis en kreditor har et ubetalt, men ubestridt krav, har vedkommende flere muligheter for å gå rettslig til verks. Ett alternativ er å sende inn et krav til distriktsdomstolen, som vil behandle saken og treffe en avgjørelse. Et annet alternativ er å bruke den summariske rettsprosessen, som er en forenklet prosess for ubestridte krav og håndteres av distriktsdomstolen.

Rettsprosessen i Liechtenstein er ganske grei, der kreditor sender inn et krav og debitor svarer. Begge parter får mulighet til å legge frem bevis og argumentere for sin sak for en dommer, som treffer en avgjørelse.

Foreldelsesfristen for krav i Liechtenstein er tre år, noe som betyr at en kreditor må fremme et krav innen tre år etter at gjelden forfaller. Hvis et krav ikke fremmes innen denne fristen, vil det bli foreldet.

Alternative tvisteløsningsmekanismer, som mekling og voldgift, er også tilgjengelig i Liechtenstein. Disse mekanismene er ofte raskere og rimeligere enn å gå til retten, og kan være et godt alternativ for å løse tvister.

Tvangsfullbyrdelse av et krav i Liechtenstein skjer gjennom en tvangsfullbyrdelsesordre, som utstedes av domstolen. Når det foreligger en tvangsfullbyrdelsesordre, kan kreditor iverksette tiltak for å inndrive gjelden, for eksempel beslaglegge eiendeler eller ta utlegg i lønn.

Dersom en skyldner er insolvent og ikke er i stand til å betale gjelden sin, kan det innledes insolvensbehandling i Liechtenstein. Denne saksbehandlingen håndteres av en rettsoppnevnt bobestyrer, som vil arbeide for å likvidere skyldnerens eiendeler og fordele dem mellom kreditorene.

Avslutningsvis kan inkasso i Liechtenstein være en kompleks prosess, men ved å forstå regelverket, prosedyrene og rettssystemet som er på plass, kan en kreditor navigere vellykket. Det er viktig å uttømme den utenrettslige inkassofasen og overholde regelverket for å beskytte skyldnere mot trakassering.

Slik fungerer internasjonal inkasso! (60 sek.)

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin