Inkasso i Latvia

  • Inkasso som utføres lokalt i Latvia.
  • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
  • 9,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Inkasso som utføres lokalt i Latvia.

Har du kunder i Latvia som ikke betaler fakturaen din? Vi kan hjelpe deg raskt og enkelt med inkasso i Latvia. Les videre for å se hvordan.

Tre enkle trinn!

h

Start saken mot din latviske skyldner ved å laste opp den ubetalte fakturaen til inkassoplattformen vår.

Vårt lokale latviske inkassobyrå, IGK A.G., vil begynne å inndrive pengene dine.

Så snart skyldneren har betalt, overføres pengene til deg.

Noen grunner til å velge Oddcoll for inkasso i Latvia.

N

Et latvisk inkassobyrå som jobber med saken din på stedet der skyldneren befinner seg.

N

Ekspert på nasjonale latviske regler for inkasso.

N

Snakker samme språk som skyldneren din.

Slik kan vi hjelpe deg!

Oddcoll hjelper kreditorer som deg som har debitorer i andre land enn ditt eget. Vi vet hvor vanskelig det kan være å få en kunde i utlandet til å betale. Som kreditor i et annet land har du ingen innflytelse.

Vi har løst dette problemet ved å opprette en inkassoplattform med de beste lokale inkassobyråene og advokatfirmaene over hele verden. Dette betyr at når du oppretter en sak hos oss, vil et lokalt inkassobyrå jobbe med saken din, uansett hvor i verden skyldneren din befinner seg.

For Latvia betyr dette at vårt lokale latviske inkassobyrå, IGK A.G., med omfattende erfaring i Latvia, vil jobbe for deg.

Vårt inkassobyrå i Latvia.

I Latvia samarbeider vi med det lokale inkassoselskapet IGK A.G. De vil jobbe med den latviske saken din så snart du laster opp kravet på inkassoplattformen vår.

– Kan du kort beskrive selskapet ditt?

IGK startet sin virksomhet i 1990 og har siden da operert innen kredittforvaltningstjenester med tre hovedvirksomhetsområder: kredittinformasjon (kredittvurdering, rapporter), inkasso og juridiske tjenester og megling av kredittforsikring.

– Kan du gi oss en oversikt over inkassoprosessen i Latvia / Hvilke tiltak iverksetter dere i den minnelige fasen av inkasso?

Etter mottak av en sak for minnelig inkasso foretar vi først og fremst en bakgrunnssjekk av skyldnerselskapet og samler inn så mye informasjon om selskapet som mulig (registreringsdata, negativ informasjon, kontaktdata, relaterte selskaper). Vi sjekker skyldnerens offisielle status og fortsetter å overvåke den gjennom hele innkrevingsprosedyren. Deretter sender vi et første kravbrev via post og e-post til de ansvarlige personene, og vi tar en første telefonkontakt vanligvis etter maks. 1-2 dager. Deretter fortsetter vi med telefonkontakt samt skriftlige påminnelser (via e-post, meldinger, post) til gjelden er inndrevet eller det er besluttet å ta saken til neste (rettslige) trinn. Vi foretar også besøk på stedet, om nødvendig, men mot en ekstra kostnad.

Ved innkreving av gjeld i minnelighet bruker vi IGKs hovedstyrke som skiller oss fra et enkelt inkassoselskap, nemlig at vi informerer skyldneren om kanselleringen av kredittgrensen i vårt kredittvurderingssystem, med mindre de iverksetter tiltak for å dekke gjelden så snart som mulig. IGK er et kredittvurderingsbyrå som leverer kredittinformasjon til de fleste av verdens kredittforsikringsselskaper, samt banker og sluttkunder (bedrifter), så en registrering av en dårlig gjeld og en annullert kredittgrense i vårt system vil ikke tillate skyldneren å fortsette å motta varer eller tjenester på utsatt betalingsbasis. Derfor, hvis skyldneren ikke er helt konkurs og hvis skyldneren ønsker å fortsette å gjøre forretninger, bryr de seg vanligvis om å løse gjeldsproblemet så snart som mulig for å holde kreditthistorikken i orden.

– Hvordan fungerer det i Latvia når du må ta rettslige skritt?

Det finnes flere typer rettssaker som vi kan kjøre i Latvia. Hvis gjelden er under 15 000 euro, kan vi gå videre med de forenklede (raske) rettsprosedyrene til lavere kostnader og med mindre krav til kravets støttedokumentasjon. Hvis saken er omstridt eller gjeldsbeløpet er høyere enn 15 000 EUR, kan vi søke via standard rettsprosedyre. I tillegg til dette kan vi fortsette med konkursåpningskravet til retten, hvis gjeldsbeløpet er 4268 EUR og høyere (for SIA og AS juridiske former, som er LTD og JSC).

– Hvis du tar rettslige skritt i en sak og vinner i retten, kan kostnadene for rettslige skritt som klienten har betalt for, legges til gjelden?

Ja, noen kostnader kan kreves inn fra skyldneren, for eksempel rettsgebyr, men også noen saksomkostninger. Det nøyaktige beløpet fastsettes imidlertid av retten i hvert enkelt tilfelle.

“Rettslig” inkasso i Latvia.

Noen ganger er det nødvendig å bruke rettslig inkasso i Litauen når en skyldner ikke betaler en gjeld. Det følgende er en kort beskrivelse av strukturen i det rettslige systemet i Latvia.

Hvilken domstol i Latvia skal man henvende seg til ved rettslig inkasso?

I sivile saker er distriktsdomstoler (rajona tiesa) og bydomstoler (pilsētas tiesa) vanligvis første instans. Et søksmål mot en fysisk person må reises for domstolen på det stedet der personen er bosatt. Et søksmål mot en juridisk person må reises for domstolen der den juridiske personen har sitt sete.

Foreldelsesfristen for krav som stammer fra handelstransaksjoner, er vanligvis tre år. Dette betyr at en kreditor må anlegge sak for retten innen tre år etter at kravet oppsto.

Søksmålet for din latviske inkassosak må sendes til førsteinstansdomstolen som har jurisdiksjon. Søknaden må være skriftlig og sendes per post. Alle saksdokumenter må sendes inn på latvisk.

Rettsgebyrene må betales før søksmålet reises. Dette er et statlig gebyr (valsts nodeva), et registreringsgebyr (kancelejas nodeva) og kostnader som er nødvendige for behandlingen av saken (ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi).

 

Betalingspåleggsprosedyren i Latvia.

I Latvia finnes det to forenklede alternativer for rettslig inndriving av gjeld. (Dette er alternative former for søksmål til den ordinære sivilprosessen i retten).

Ubestridt tvangsfullbyrdelse av forpliktelser (saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšana,) og tvangsfullbyrdelse av forpliktelser etter rettslig varsel (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtība,).

Den som er særlig relevant for rettstvister mellom to kommersielle parter, er håndhevelse av forpliktelser ved rettslig varsel. Det er ingen øvre beløpsgrense for bruk av denne prosedyren.

En skyldner har fjorten dager på seg til å ta stilling til kreditors krav. Hvis det reises innsigelse mot kravet, avsluttes betalingspåleggsprosedyren. En kreditor kan imidlertid velge å bringe saken inn for den ordinære sivilprosessen. Hvis det ikke fremsettes innsigelser mot kravet innen fristen, treffes det en avgjørelse om tvangsfullbyrdelse innen syv dager. Dette betyr at kravet er rettskraftig fastslått, og at kreditor har mulighet til å søke om tvangsfullbyrdelse. Dommerens avgjørelse om tvangsfullbyrdelse av betalingsforpliktelsen som er angitt i begjæringen, trer i kraft umiddelbart.

 

Prosedyre for småkrav i Latvia.

Det finnes en annen variant av en forenklet prosedyre som noen ganger kan være egnet for rettslig inkasso i Latvia. Den gjelder tvister der beløpet ikke overstiger 2 100 euro. Rettsgebyrene, som betales til domstolen, for denne prosedyren er 15 % av kravets størrelse, men minst ca. 71 euro. Småkravsprosedyren har noen forenklede unntak sammenlignet med de ordinære rettsprosedyrene og er derfor enklere og raskere for en kreditor.

 

Fullbyrdelse av dommer i Latvia.

Dette kan sies å være det siste trinnet i rettslig inkasso i Latvia. Dette gjelder situasjoner der en kreditor har fått en dom tidligere i rettsprosessen, men fortsatt venter på betaling fra sin latviske skyldner. Tvangsfullbyrdelse blir da et siste trinn der latviske myndigheter tvangsoverfører eiendeler fra skyldneren til kreditor.

I Latvia er rettsbetjenter (Zvērināti tiesu izpildītāji) ansvarlige for fullbyrdelsen av rettsavgjørelser. De er fagfolk med juridisk bakgrunn som er ansatt som statstjenestemenn. De er knyttet til en territorial domstol og utfører sine oppgaver innenfor domstolens jurisdiksjon.

Vi kan hjelpe deg raskt og enkelt med inndriving av gjeld i Latvia. Kom i gang i dag!

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin