Inkasso i Laos

  • Inkasso utført lokalt i Laos.
  • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
  • 19,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Har du ubetalte fordringer fra kunder i Laos som du trenger hjelp til å inndrive?

Vi kan hjelpe deg med rask, effektiv og enkel inkasso i Laos. Du kan være i gang på få minutter. Les videre for å se hvordan!

Tre trinn!

h

Last opp kravet ditt mot skyldneren din i Laos til inkassoplattformen vår.

Vårt lokale inkassobyrå i Laos vil starte inkassoprosessen.

Få betalt!

Fordeler med Oddcoll inndriving i Laos?

N

Vi har en nasjonal inkassospesialist på plass i Laos der din skyldner befinner seg.

N

Som er ekspert på å få betalt fra skyldnere spesielt i Laos.

N

Som snakker samme språk som skyldnerne dine.

Hva er Oddcoll?

Oddcoll er en internasjonal inkassoplattform som hjelper bedrifter når de har kunder i utlandet som ikke betaler fakturaene sine. Vi har lokale inkassobyråer og advokatfirmaer over hele verden som alltid håndterer dine inkassosaker lokalt der dine skyldnere befinner seg. Dette maksimerer sjansene dine for å få betalt!

Vårt lokale inkassobyrå i Laos som vil iverksette inkasso direkte på stedet:

Vi er glade for å introdusere Upper Class Collections som vår inkassopartner i Laos. De vil umiddelbart starte inkassohandlinger i Laos når du starter en sak.

Inkassoprosessen i Laos.

Nedenfor følger en kort presentasjon av hvordan inkassoprosessen fungerer i Laos. Prosessen starter i den utenrettslige fasen, når et inkassobyrå prøver å få skyldneren til å betale uten at kreditor må ta saken til retten. Til den rettslige inkassofasen i Laos, der retten brukes til å inndrive gjelden.

Utenrettslig inkasso i Laos.

Gjeldsinndrivingsprosessen i Laos innledes når en kreditor har et krav mot en skyldner i Laos og det iverksettes inndrivingstiltak.

Til fordel for alle involverte parter er det første trinnet å forsøke å få skyldneren til å betale uten å måtte ta kravet til retten. Dette sparer alle parter for tid, penger og hodebry.

Inkassobyrået kontakter skyldneren og prøver å overtale ham til å betale. Overtalelsen er basert på at inkassobyrået gjør det helt klart for skyldneren at hvis han eller hun fortsetter å ikke betale, kan saken bli tatt videre til retten. Når disse truslene kommer fra et lokalt inkassobyrå i samme land som skyldneren, er truslene mye mer effektive.

Et inkassobyrå har mange års erfaring med å håndtere skyldneren på dette stadiet, og ved hjelp av overtalelse, forhandling og fremfor alt fordelen av å kunne eskalere saken (med økte kostnader for skyldneren), pleier de fleste inkassosaker i Laos å bli løst på dette stadiet.

Rettslig inkasso i Laos.

Den demokratiske folkerepublikken Laos er en sosialistisk stat der Lao People’s Revolutionary Party styrer som et ettpartisystem.

Laos (Den demokratiske folkerepublikken Laos) ble grunnlagt i 1975 og arvet mye av det sivilrettslige systemet fra den tidligere franske kolonimakten. De opprinnelige sivile lovene omfattet også laotisk sedvanerett. Rettssystemet har siden utviklet seg og er nå en kombinasjon av det grunnleggende sivilrettslige systemet, laotisk sedvanerett og innflytelse fra det sosialistiske rettssystemet.

Det er tre nivåer av domstoler, nemlig førsteinstansdomstolen, ankedomstolen og høyesterett.

A: Folkets høyesterett:
Den øverste folkedomstolen er det høyeste rettslige organet i Laos og er ansvarlig for å avgjøre saker, administrere organiseringen av folkedomstolene og føre tilsyn med det administrative arbeidet til lokale domstoler og militærdomstoler. Den øverste folkedomstolen fungerer som den høyeste domstolen i ankesaker.

B: Folkets appelldomstol:
Appelldomstolene er ansvarlige for å avgjøre anker mot avgjørelser fra folkedomstolene i første instans i provins- og bydomstoler. Den territoriale jurisdiksjonen til hver appeldomstol over visse provinser og plasseringen av hver appeldomstol bestemmes av spesifikke forskrifter.

C: Domstoler i første instans:
Saker starter i første instans, og i Laos finnes det to forskjellige typer domstoler. Disse er regionale domstoler og distriktsdomstoler. De regionale domstolene behandler anker fra distriktsdomstolene og er første instans for litt større inkassosaker i Laos. Distriktsdomstolene er første instans for kommersielle tvister som gjelder mindre beløp.

Regionale domstoler:
– Folkets bydomstoler
– Provinsielle folkedomstoler

Folkedomstolen i distriktet:
– Distriktsfolkedomstoler
– Kommunale folkedomstoler

I tillegg til domstolene som er nevnt ovenfor, finnes det også militærdomstoler. Det finnes imidlertid ingen andre spesialiserte domstoler i Laos, men domstolene har ulike avdelinger som spesialiserer seg på visse juridiske spørsmål.

Vi kan effektivt hjelpe deg med inkasso i Laos. Kom i gang i dag!

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin