Inkasso i Kroatia

Få betalt enkelt og raskt fra dine debitorer i utlandet!

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Vi har hjulpet over 2 030 kunder med å få betalt av sine skyldnere i utlandet!

Å jakte på forfalte fakturaer fra kunder i utlandet kan være utrolig frustrerende!

Men med Oddcolls internasjonale inkassoplattform kan du få hjelp raskt og enkelt.

Med ett tastetrykk får du tilgang til de beste lokale inkassobyråene og advokatfirmaene over hele verden.

Last opp saken din på 1 minutt, og vår innenlandske inkassospesialist i debitors land vil begynne å inndrive saken din umiddelbart.

 

Om inkasso i Kroatia.

Inkasso i Kroatia kan være en kompleks prosess, med både utenrettslige og domstolsbaserte alternativer tilgjengelig for kreditorer. I denne artikkelen gir vi en oversikt over inkassoprosessen i Kroatia, inkludert nødvendige tillatelser, rettssystemet og alternative tvisteløsningsmekanismer.

Det første trinnet i inkassoprosessen i Kroatia er den utenrettslige fasen. I denne fasen oppfordres kreditorene til å forsøke å komme til enighet med skyldneren gjennom forhandlinger eller mekling. Hvis det ikke oppnås enighet, kan kreditorene gå videre til rettslige skritt.

Det kreves tillatelse for å drive inkassovirksomhet i Kroatia. Denne tillatelsen utstedes av justisdepartementet og er gyldig i fem år. Det er viktig å merke seg at bare juridiske enheter, som selskaper og advokatfirmaer, kan søke om denne tillatelsen.

Kroatia har et sivilrettslig system, noe som betyr at tvister løses gjennom domstolene. Kreditorer kan fremme et krav i retten hvis gjelden er ubetalt og ubestridt. Rettsprosessen i Kroatia kan være langvarig, med flere ankemuligheter for begge parter.

Når du som kreditor går rettens vei med et ubetalt krav, er det viktig å være klar over foreldelsesfristene for krav i Kroatia. Disse periodene varierer avhengig av typen krav, men varierer vanligvis fra 3 til 15 år.

Alternative tvisteløsningsmekanismer, som voldgift og mekling, er også tilgjengelig i Kroatia. Disse alternativene kan være en raskere og rimeligere måte å løse tvister på enn å gå til retten.

Når et krav er vellykket, er det nødvendig å håndheve avgjørelsen for å sikre at skyldneren betaler gjelden. Hvis det foreligger en tvangsfullbyrdelsesordre, kan kreditor ta skritt for å beslaglegge skyldnerens eiendeler, for eksempel bankkonto eller eiendom.

Hvis en skyldner er insolvent, kan det innledes insolvensbehandling i Kroatia. I løpet av denne prosessen blir skyldnerens eiendeler likvidert for å betale kreditorene. Det er viktig å merke seg at prioriteten til krav under insolvensbehandling bestemmes av kroatisk lov.

Avslutningsvis kan inkasso i Kroatia være en kompleks prosess som krever en grundig forståelse av rettssystemet og de tilgjengelige alternativene for å løse tvister. Kreditorer bør kjenne til de nødvendige tillatelsene, foreldelsesfristene for krav og de alternative tvisteløsningsmekanismene som er tilgjengelige. Insolvensbehandling kan også innledes dersom en skyldner ikke er i stand til å betale gjelden sin.

Slik fungerer internasjonal inkasso! (60 sek.)

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin