Inkasso i Kina

  • Inkasso utført lokalt i Kina.
  • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
  • 19,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Effektiv gjeldsinndriving i Kina utført lokalt der dine kinesiske skyldnere befinner seg.

Har du kinesiske kunder som ikke betaler forfalte fakturaer? Vi kan hjelpe deg med inkasso i Kina og sørge for at kravene dine blir betalt. Bruk vår internasjonale inkassotjeneste og la vårt kinesiske inkassobyrå begynne å inndrive gjelden din i dag! Les videre for å se hvordan det fungerer.

En inkassoprosess i tre trinn.

h

1. Opprett en inkassosak mot din kinesiske kunde ved å laste opp din ubetalte gjeld på vår inkassoplattform.

2. Len deg tilbake og la vår inkassator i Kina jobbe med saken din.

3. Når pengene er samlet inn, blir de overført direkte til deg.

Bruk Oddcolls inkassotjenester mot dine kinesiske skyldnere.

N

Eksperter som snakker kinesisk som morsmål.

N

Eksperter på kinesisk lovgivning knyttet til innkreving av gjeld.

N

Spesialister på kinesisk forretningskultur – som gjør at du unngår kulturelle barrierer.

N

Innkreving uten risiko – Betal bare hvis du får betalt.

Å inndrive gjeld fra kunder i utlandet kan noen ganger føles håpløst.

Når en skyldner i utlandet ikke betaler, har kreditorene svært få verktøy i verktøykassen for å få kunden til å betale.

I Kina snakker du et annet språk, rettssystemet er annerledes strukturert enn det du er vant til, og forretningskulturen er annerledes enn i hjemlandet ditt.

Kort sagt, som kreditor er det umulig å vite hvordan man skal få en debitor i Kina til å betale en forfalt faktura.

Oddcoll har løst dette problemet for internasjonale selskaper ved å opprette en inkassoplattform med inkassobyråer og advokatfirmaer over hele verden.

Når du har et problem med kunder som ikke betaler i andre land, kan du lynraskt starte en inkassosak på vår plattform – og vår lokale inkassopartner vil umiddelbart iverksette passende inkassotiltak der skyldneren befinner seg. De er spesialister på de lokale lovene og inkassoprosedyrene i landet der skyldneren din holder til.

Dette betyr at du kan komme i gang med inkasso i Kina gjennom et kinesisk inkassobyrå på få minutter. Denne tilnærmingen sikrer at du får størst mulighet til å få betalt av din kinesiske kunde.

Vårt lokale inkassobyrå i India vil iverksette inkasso direkte på stedet.

Vår kinesiske inkassovirksomhet.

inkasso Kina

Vi er stolte og glade for å presentere vårt kinesiske inkassobyrå, Qingdao Inter-Credit Services Pte, Ltd, som vil jobbe med din sak.

Kan du kort beskrive selskapet ditt og inkassotjenestene dine?

Inter-Credit Risk Management Ltd. ble etablert 17. november 1997 og har hovedkontor i Qingdao by. Det er et av de første selskapene som fikk ISO9001 Quality Management System Certification og ISO27001 Information Security System Certification i Kina.

Med verdien av å forvalte kundenes eiendeler som å forvalte våre egne, har Inter-Credit alltid vært kundeorientert. Vi tilbyr kontinuerlig avrundede, høykvalitets og profesjonelle tjenester for våre kunder basert på våre kraftige backup-støtter som inneholder et landsdekkende nettverk, velutdannede spesialister og støtte fra avansert teknologi. Inter-Credits evner innen inkasso er uten sidestykke. Selskapet har etablert et nasjonalt nettverk med to driftssentre, 43 filialer, mer enn 60 representasjonskontorer, tilstedeværelse i over 650 kinesiske byer og mer enn 6 000 ansatte. Og som medlem av FCIB, BIIA, FENCA, ACA og TCM Group har Inter-Credit også mer enn 170 partnere i verden som dekker mer enn 140 land og regioner.

Inter-Credit har forpliktet seg til å tilby kunder innen finans, forsikring, investering og internasjonal handel profesjonelle risikostyringstjenester som dekker omfattende aspekter av finansiell og forretningsmessig risikostyring, inkludert outsourcingstjenester som innkreving av kredittkort- og forbrukslånsrestanser, utenlands- og innenlandsforvaltning av forfalte kontoer, kredittundersøkelser for bedrifter, sertifiseringstjenester, etterlånsadministrasjon og finansiell teknologistøtte. Vi er den strategiske/kjernepartneren til mange banker og store finansselskaper på internett.

Vi tilbyr minnelig og pre-juridisk inkassotjeneste på No Collection-No Fee basis. Vi tar hensyn til dine forskjellige krav, verdsetter tilbakemeldingene dine og hjelper deg med å redusere andelen dårlige fordringer. Vårt mål er å beskytte bedriften din mot økonomisk risiko og oppnå langsiktig og stabil lønnsomhet. Med en global dekning på 98 % kan vi tilby deg profesjonelle, effektive og lokaliserte forvaltningstjenester for forfalte fordringer uansett hvor debitoren din befinner seg.

Kan du gi oss en oversikt over inkassoprosessen i Kina?

Sakskonsultasjon

Gi kundene gratis konsultasjon. Vår profesjonelle kundeservice kommuniserer en-til-en med klienter angående saksinformasjonen på søknadsskjemaet.

Gjennomgang og vurdering

Gjennomgå saksrelatert materiale og skyldnerens informasjon gitt av klienter, og vurder deretter muligheten for inndrivelse.

Overdragelse og registrering

Etter vurderingen signerer begge parter inkassooppdraget og fullmakten.

Etterforskning og innkreving

Fordel sakene til det lokale teamet på stedet der skyldneren befinner seg for å gjennomføre etterforskning og innkreving.

Kommunikasjon og tilbakemelding

Send jevnlig saksoppdateringsrapport til klienter som gjør det mulig for klienter å få et klart bilde av hele sakens fremdrift. Eventuelle spesielle innkrevingstiltak gjøres bare med samtykke fra kundene på forhånd.

Inndriving av gjeld

Debitorer blir bedt om å betale tilbake direkte til kundens angitte bankkonto. Klienten trenger bare å betale oss provisjonen etter å ha bekreftet mottak av betaling.

Avslutning av saken

Hvis skyldneren betaler gjelden eller saken anses som uinndrivelig, og begge parter er enige om at saken skal avsluttes, vil avslutningsmeldingen bli sendt.

Hvilke tiltak iverksetter dere i den minnelige fasen av inkassosaken?

Vi bruker telefonsamtaler, brev, e-post, besøk på stedet osv. for innkreving. For saker som ikke kan kontaktes, sender vi dem til vårt senter for gjenoppretting av informasjon for videre søk, og støttesentrene vil følge opp og overvåke hele prosessen.

Hva er graden av suksess i den minnelige fasen (av alle vellykkede saker)?

Andelen vellykkede inndrivelser varierer avhengig av type gjeld og bransje. For forlag, internasjonal handel, SAAS, internasjonal studiegjeld osv. kan suksessraten for inndriving være så høy som 80 %, eller mer. Innkrevingssaker som involverer individuell informasjon, for eksempel førstehjelp i utlandet, har en vellykket innkrevingsrate på rundt 30 %.

Hvordan fungerer det i Kina når du må ta rettslige skritt og gå videre med rettssaker?

Hvis den minnelige og pre-juridiske innsamlingsprosessen ikke er vellykket, overfører vi sakens materiale til vårt juridiske team med samtykke fra klienten. Vårt juridiske team må gjennomgå alt referansemateriale, gi gjennomførbare meninger og evaluere resultatene basert på skyldnerens faktiske tilbakebetalingsevne, gi klienten en liste over sakskostnader og estimert varighet av handlingen for deres referanse.

Informasjon om inkasso i Kina.

Minnelig inkasso av gjeld i Kina.

Inkassoprosessen i Kina starter med at en inkassator prøver å få betalt for en gjeld utenrettslig. Det vil si uten å måtte ta rettslige skritt eller starte en rettssak. Dette er alltid det mest fordelaktige, ettersom rettssaker kan være dyre, ta lang tid og utfallet ikke alltid er sikkert.

Det et inkassobyrå gjør, er å vurdere skyldnerens økonomiske situasjon. På grunnlag av dette iverksettes inndrivingstiltak som utsendelse av inkassokrav og kravbrev. Kontakt opprettes også ved å ringe skyldnere, kontakte dem elektronisk og noen ganger til og med besøke skyldnere fysisk.

Vårt kinesiske inkassobyrå er svært effektivt på dette stadiet av inkassoprosessen på grunn av sin erfaring med å forhandle og legge press på skyldneren.

 

For å gå lovlig videre med en inkassosak i Kina.

Ved manglende betaling kan det i noen tilfeller være nødvendig å ta saken din for inkasso i Kina til retten for å starte rettslige prosedyrer. På dette stadiet trenger du selvfølgelig hjelp fra kinesiske inkassobyråer, ettersom en utenlandsk kreditor ikke er kjent med utenlandske lover.

I Kina er det tradisjon for å forsøke å løse kommersielle tvister utenfor domstolene. Dette gjenspeiles også i rettsprosessen, der partene tidlig i den sivile prosessen oppfordres til å løse tvisten gjennom mekling av en mekler oppnevnt av retten.

Rettssystemet i Kina er strukturert som følger:

– Lokale folkedomstoler
– Domstoler med spesiell jurisdiksjon
– Høyeste folkedomstol (SPC)

Høyesterett er først og fremst ansvarlig for å tolke lover og skape presedens. Spesialdomstoler er domstoler som er opprettet for å behandle saker på et bestemt område (f.eks. spesialdomstoler for immaterielle rettigheter, internettdomstoler, finansdomstoler og sjøfartsdomstoler). Men det er hovedsakelig i lokale domstoler at sivile saker behandles.

De lokale domstolene er igjen inndelt i henhold til:

– høye folkedomstoler
– mellomliggende folkedomstoler
– primære folkedomstoler

Lokale domstoler behandler saker i et gitt geografisk område som ikke er av en slik juridisk art at de bør behandles av en spesialisert domstol.

Rettslige inkassosaker behandles i første instans av domstoler på ulike av disse nivåene. Dette avhenger av sakstype og kravets størrelse.

Kom i gang med inkasso i Kina.
Start saken din i dag eller kontakt oss hvis du har spørsmål.

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin