Inkasso i Hellas

  • Inkasso som utføres lokalt i Hellas.
  • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
  • 9,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Inkasso i Hellas gjennom et gresk advokatfirma.

Har du et problem med en gresk kunde som ikke betaler? Vi kan hjelpe deg med inkasso i Hellas. På bare noen få minutter kan et advokatfirma i Hellas begynne å jobbe med inkassosaken din. Les videre for å se hvordan det fungerer.

Få betalt for din greske gjeld.

h

Start saken ved å laste opp den ubetalte greske fakturaen din.

Vårt greske advokatfirma vil starte inkassoprosessen i Hellas.

Når skyldneren har betalt, overføres pengene til deg.

Hvorfor bør du bruke Oddcoll til inkasso i Hellas?

N

Et advokatfirma på stedet i Hellas som jobber med saken din.

N

Du betaler bare hvis pengene faktisk blir inndrevet.

N

Kom raskt og enkelt i gang med saken din på nettportalen vår.

Unngå frustrasjonen over ubetalte utenlandske fakturaer.

Hos Oddcoll vet vi hvor frustrerende det kan være når en kunde fra et annet land ikke betaler. Hvis du ikke befinner deg i samme land som debitor, har du ikke noe pressmiddel mot debitor. Det har vi løst med en internasjonal inkassoplattform som er koblet til de beste nasjonale inkassobyråene og advokatfirmaene over hele verden. Dette betyr at for inkasso i Hellas vil vårt greske advokatfirma jobbe med saken din. Dette legger mye mer press på skyldneren.

Vår inkassopartner i Hellas.

Ettersom nasjonale greske lover og forskrifter gjelder for inkassopraksis i Hellas, må du finne en gresk inkassator for å øke sjansene dine for vellykket innkreving av kravet ditt. I Hellas er vår partner KPAG Kosmidis & Partners Law Firm i Angelohori. De vil håndtere inndrivingen av saken din så snart du laster opp den ubetalte fakturaen.

Kan du kort beskrive selskapet ditt?

“KPAG Kosmidis and Partners” er et internasjonalt og grenseoverskridende advokatfirma som tilbyr et bredt spekter av tjenester for bedrifter og privatpersoner. Våre tjenester for bedriftskunder omfatter handels- og selskapsrett, forretningsrådgivning, inkasso, rettssaker og rettshåndhevelse.

Kan du gi oss en oversikt over inkassoprosessen i Hellas / Hvilke tiltak iverksetter dere i den minnelige fasen av inkasso?

Vi går nøye gjennom hver enkelt sak og velger den raskeste og mest kostnadseffektive måten å sikre inndriving av gjeld på. Noen ganger er det tilstrekkelig med et par telefonsamtaler eller et skriftlig krav om betaling adressert til skyldneren med rekommandert brev. I andre tilfeller forkynnes betalingskravet av en ekspeditør, slik at skyldneren innser alvoret i saken.

Før vi forbereder brevet, kan vi innhente forretningsinformasjon og profilrapport om skyldneren for å få en bedre forståelse av skyldnerens økonomiske situasjon, noe som vil gjøre det mulig for oss å velge den mest passende metoden for å håndtere kontoen og informere klienten vår deretter.

Hvis skyldneren samarbeider, vurderer vi mulige løsninger, som inkluderer en gjensidig avtalt betalingsplan og forhandlinger om eventuelle omstridte spørsmål. Hvis slike utenrettslige tiltak mislykkes, er det først da vi vurderer rettslige skritt, og velger riktig rettsmiddel.

Hvordan fungerer det i Hellas når du må ta rettslige skritt?

Basert på fakta og omstendighetene rundt hver sak, presenterer vi for klienten den foreslåtte juridiske veien som skal følges for den aktuelle saken.

Vi sørger for at alle klientens forespørsler er fullstendig avklart, slik at klienten kan ta den mest hensiktsmessige avgjørelsen.

Deretter støtter og representerer vi klienten på alle stadier av rettssaken, over hele landet og for alle domstoler, fra førsteinstans til høyesterett.

Hvis du tar rettslige skritt i en sak og du vinner i retten, kan kostnadene for rettslige skritt som klienten har betalt for, legges til gjelden?

I prinsippet tillegger greske domstoler en viss mengde saksomkostninger til den vinnende parten i en rettstvist. Et slikt beløp er imidlertid vanligvis nominelt og tilsvarer ikke alltid det nøyaktige beløpet for saksomkostninger betalt av parten.

“Rettslig” inkasso i Hellas.

Vårt greske advokatfirma vil selvfølgelig gjøre alt det kan for å inndrive fakturaen din uten å måtte ta rettslige skritt mot din greske skyldner. Noen ganger blir det imidlertid et nødvendig skritt i den greske inkassoprosessen å ta rettslige skritt mot en skyldner. Nedenfor følger en kort forklaring av det juridiske rammeverket dersom dette skulle være tilfelle.

Å gå til retten med en inkassosak i Hellas.

For å finne ut hvilken gresk domstol en kreditor skal henvende seg til med sitt greske inkassokrav, må man først finne ut hvilken region skyldneren tilhører. Som hovedregel er det domstolen der skyldneren er hjemmehørende som skal behandle saken.

Det neste trinnet er å finne ut hvilken domstol i området som er den rette å henvende seg til.

Nesten alltid er det kravets størrelse som avgjør hvilken domstol som er kompetent til å behandle saken.

Det er i hovedsak tre forskjellige domstoler som behandler en gresk inkassosak. (dvs. en sivil tvist om et krav, mellom to parter).

Domstolene for småkrav (Irinodikia): Denne domstolen behandler tvister om krav på opptil 20 000 euro.
Monomeli Protodikia: Denne domstolen behandler tvister om krav på mellom 20 000 og 250 000 euro.
Polymeli Protodikia. Denne domstolen behandler tvister om krav på mer enn 250 000 euro.

En søknad om stevning til en gresk domstol må være på gresk og som regel være skriftlig.

 

Prosedyren “betalingspålegg” i Hellas.

Som et godt alternativ for rettslig inndriving av gjeld i Hellas kan kreditorer velge å bruke betalingspåleggsprosedyren.

Dette er en juridisk prosess som de fleste land har sin egen versjon av.

Bakgrunnen for prosedyren er denne: Mange saker som kommer for retten, er saker der skyldneren ikke nødvendigvis bestrider kravet. Men saksøkeren går likevel til retten fordi saksøkte ikke betaler.

For ikke å ta for mye av dommernes tid i disse sakene, er det opprettet en egen prosedyre for saker der skyldneren ikke har bestridt kravet. Prosedyren er ment å være raskere, enklere og billigere enn å saksøke en skyldner etter de ordinære sivilprosessreglene. Det er derfor et alternativ som gagner både kreditorene og samfunnet som helhet.

Hva er vilkårene for å bruke betalingspåleggsprosedyren? Det må dreie seg om et pengekrav av en viss størrelse. Det er ingen øvre grense, og prosedyren er frivillig for kreditor.

En begjæring må inneholde

-Opplysninger om partene i tvisten.
-Opplysninger om kravet. (beløp, forfallsdato)
-Opplysninger om grunnlaget for kravet. Det vil si hvorfor skyldneren skylder kreditor penger.
-Skriftlig bevis. For eksempel kontrakter eller andre bevis på at gjelden eksisterer.

Hvis alt i søknaden er i orden, skal betalingspålegget forkynnes for skyldneren. Skyldneren har da 15 dager på seg til å avgjøre om han eller hun vil bestride kravet. Hvis det ikke bestrides, må betalingspålegget forkynnes for skyldneren på nytt, slik at skyldneren får en ny sjanse til å vurdere kravet. Skyldneren har da ti virkedager på seg til å bestride kravet. Hvis dette ikke gjøres, kan betalingspålegget tvangsfullbyrdes. Dette betyr at fordringshaveren kan bruke det i en tvangsfullbyrdelsesprosedyre mot skyldneren.

Hvis skyldneren velger å bestride betalingspålegget, vil domstolen vurdere bestridelsen og om betalingspåleggsprosessen skal avbrytes.

 

Tvangsfullbyrdelse av et gresk krav.

Hvis du har tatt rettslige skritt i gjeldsinndrivingsprosessen i Hellas og fått enten en dom eller en tvangsfullbyrdelsesordre gjennom betalingspålegget, hva er neste skritt?

Forhåpentligvis vil skyldneren etterkomme pålegget og betale det han skylder. Men hvis skyldneren fortsatt ikke betaler, er neste trinn i den greske inkassoprosessen å søke om tvangsfullbyrdelse.

Hvis skyldneren har eiendeler i Hellas, kan det greske statsapparatet bidra til å sikre at eiendelene overføres fra skyldneren til kreditor. Dette er et tvangsinngrep, og det kreves derfor en tvangsfullbyrdelsesordre for at myndighetene skal kunne gjennomføre det.

 

Insolvensbehandling i Hellas.

Et alternativt scenario i den greske gjeldsinndrivingsprosessen er at det noen ganger innledes insolvensbehandling. Dette er situasjoner der greske skyldnere ikke lenger har økonomiske muskler til å betale kravene sine. De er insolvente, og det dreier seg ikke om midlertidige betalingsproblemer.

Insolvensbehandling kan, på visse vilkår, innledes enten av skyldneren selv, av en kreditor med krav mot skyldneren og, i visse tilfeller, av en offentlig anklager dersom det er i allmennhetens interesse at skyldneren erklæres konkurs. En begjæring sendes til retten i første instans.

En skyldner mister kontrollen over sine eiendeler under insolvensbehandlingen. I stedet blir en administrator (“sýndikos”) ansvarlig for driften av skyldnerens eiendeler.

Utfallet av insolvensprosessen kan være avvikling av selskapet. Lister over selskapets eiendeler og gjeld utarbeides deretter, og kreditorene kompenseres så rettferdig som mulig for sine krav av konkursboet.

Noen ganger kan utfallet også bli en reorganiseringsplan der fordringene nedskrives etter avtale med kreditorene. I disse tilfellene kan selskapet noen ganger fortsette driften.

Trenger du hjelp med inkasso i Hellas? Oddcoll kan hjelpe deg gjennom vårt lokale greske advokatfirma. Bare last opp fakturaen din for å komme i gang. Kontakt oss hvis du har noen spørsmål.

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin