Inkasso i Europa

Effektiv inndrivelse av gjeld fra selskaper i hele Europa. For selskaper med europeisk B2B-salg.

Z

Lokal dekning i 44 europeiske land

Z

No Win No Fee. 9.5% provisjon

Effektiv B2B-innkassering. Spar tid og få betalt. Kom i gang på et øyeblikk!

;

Samle alle dine forfalte fakturaer mot kunder over hele Europa!

For selskaper som selger sine produkter eller tjenester til utlandet, kan innkrevingen av europeiske krav være et slit. Forskjellige lover, skikker og kulturer gjør det til en nærmest umulig oppgave å løse fra et annet land. I tillegg trenger gjeldsinnkrevere nasjonale godkjenninger for å kunne utføre innkrevinger.

Oddcoll er en plattform som forenkler gjeldsinnkreving for kreditorer i Europa.

Gjennom våre partnere (gjeldsinnkrevingsselskaper og advokatbyrå) sikrer vi lokal tilstedeværelse i hele Europa.

Derfor kan vi gi førsteklasses europeiske gjeldsinnkrevingstjenester til våre klienter.

Oppdag fordelene med å bruke Oddcoll.

Debt Collection in Europe – An overview

DEN VENNLIGE INNKREVINGSFASEN I EUROPA

Første steg i den europeiske innkrevingsprosessen er den «vennlige» fasen.

Dette betyr at gjeldsinnkreveren, uten å gå til rettslige skritt, prøver å forsøke å få skyldneren til å gjøre opp gjelden sin. Dette oppnår de gjennom gjeldskrav, telefonsamtaler, trusler om å ta rettslige skritt osv.

Bruk en gjeldsinnkrever (gjeldsinnkrevingsselskaper eller advokatbyrå) som befinner seg i samme land som skyldneren!

Det er to grunner til dette.

1 – Gjeldsinnkrevere trenger nasjonal autorisasjon (i skyldnerens land) for å utføre gjeldsinnkrevingen.
2 – Hvert land er forskjellige når det gjelder lovgivning, forretningspraksis, kulturer, språk osv.

RETTSLIG GJELDSINNKREVING I EUROPA

Dersom skyldneren ikke betaler i den «vennlige» fasen, er neste fase å gå til rettslige skritt.
Dette er for å få juridisk anerkjennelse av at gjelden faktisk eksisterer. Dette er en forutsetning for tvangsfullbyrdelse mot skyldneren senere i prosessen.
I mange land finnes det en forenklet prosedyre for ubestridte krav, men dette varierer fra land til land. Denne prosedyren er vanligvis enklere, raskere og billigere enn ordinær domstolsbehandling.

Jurisdiksjon (landet der kravstilleren skal gå til retten) Rettslige skritt må vanligvis initieres i landet der skyldneren holder til (det finnes unntak der du også kan fortsette juridisk i ditt eget land).

EUROPEISK PROSEDYRE FOR TVANGSFULLBYRDELSE

Dersom skyldneren fremdeles ikke skulle betale, til tross for rettens kjennelse, må kreditoren søke om rettslig tvangsfullbyrdelse. Han må gjøre dette i landet der skyldneren har sine eiendeler.

En dom, fra samme land som tvangsfullbyrdelsen finner sted, er påkrevd.

(Noen ganger er det mulig å bruke en dom fra et annet land. Dette krever «Anerkjennelse» av dommen i landet der den skal tvangsfullbyrdes.)

Effektiv B2B-innkassering. Spar tid og få betalt. Kom i gang på et øyeblikk!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin