Inkasso i Danmark

Z

Inkasso utført lokalt i Danmark

Z

Eksperter på danske forhold, lover og forretningskultur

Z
Betal kun for vellykket gjeldsinnkreving, 9,5% kommisjon

Effektiv B2B-innkassering. Spar tid og få betalt. Kom i gang på et øyeblikk!

;

Bruk en dansk ekspert til å kreve inn fakturaen din

Nøkkelen til vellykket gjeldsinnkreving når din danske faktura har forfalt, er å benytte seg av et dansk gjeldsinnkrevingsselskap. Grunnen til dette er at den danske lovgivningen vedrørende gjeldsinnkreving skiller seg fra andre land.

Vi er partnere med lokale innkrevingstjenester i Danmark for å gjøre det enklere å kreve inn gjeld fra danske skyldnere. Det er av denne grunn vi har utført nøye kontroller og grundig granskning for å finne ut hvem vi skal inngå partnerskap med. Vår partner i Danmark er Dansk Inkasso Service.

Grunnen til at vi har valgt å ha Dansk Inkasso Service som partner i Danmark er fordi de i årevis har vært kjente for å være dyktige når det gjelder gjeldsinnkreving i alle størrelser, evalueringer og mye mer. I tillegg er de pålitelige i yrket, noe som gjør dem til en veldig god partner å samarbeide med, da deres suksess, så vel som vår, er uten sidestykke.

Oppdag fordelene med å bruke Oddcoll.

Om inkasso i Danmark

Når fakturaen mot et dansk selskap har forfalt, vil det første steget være å sende en formell påminnelse til skyldneren. Det må settes en betalingsfrist på minimum 10 dager før ytterligere steg kan tas. Påminnelsen er vanligvis en forutsetning som må sendes til skyldneren før saken sendes til et gjeldsinnkrevingsselskap. Når tidsfristen gitt i påminnelsen har utløpt, kan gjeldsinnkrevingsprosessen begynne. Gjeldsinnkrevingsselskaper i Danmark trenger tillatelse fra de danske myndighetene til å sette i gang prosessene sine. Innbetalingskrav utstedes, og skyldneren blir informert om at det neste steg i prosessen blir å ta rettslige skritt.

Juridisk gjeldsinnkreving i Danmark

Den danske forliksprosessen (en forenklet juridisk prosess for «ubestridte» krav) gjelder for krav opp til 100 000 danske kroner, ekskludert rentekostnader. Dersom kravet overstiger 100 000 danske kroner, kan kreditorer gå til sivilretten for å få en dom som fastslår skyldnerens betalingsansvar. Forhåpentligvis vil skyldneren betale frivillig etter en dom har blitt utstedt i saken.

Dersom dette ikke skulle skje, må kreditoren søke «Fogderetten» om tvangsfullbyrdelse. Det kreves en dom eller et «betalingspåkrav» fra den danske retten for å kunne gjennomføre tvangsfullbyrdelse.

Effektiv B2B-innkassering. Spar tid og få betalt. Kom i gang på et øyeblikk!