Inkasso i Danmark

  • Inkasso som utføres lokalt i Danmark.
  • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
  • 9,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Inkasso i Danmark mot dine danske kunder

Har du behov for inkasso av fordringer i Danmark? Har du en dansk kunde som ikke har betalt selv om fakturaen har forfalt til betaling? Å bruke et inkassobyrå i Danmark kan være den beste løsningen for deg. Les videre for å se hvordan Oddcoll kan hjelpe deg!

3 trinn for å inndrive gjeld fra skyldnere i Danmark

h

Du laster opp din forfalte faktura mot din klient i Danmark på vår dedikerte webplattform for inkasso.

Vårt lokale danske inkassobyrå påbegynner tiltakene for inkasso i Danmark med en gang.

Etter vellykket inndriving overføres beløpet direkte til kontoen din.

Din største sjanse til å få betalt!

N

Inkassospesialist på stedet i Danmark.

N

Tilgjengelig lokal ekspertise bare ved å laste opp fakturaen din.

N

“No win no fee”. Du betaler bare hvis vi lykkes.

Effektiv mot skyldnere uansett hvor i Danmark de befinner seg.

Hvordan Oddcoll hjelper deg med å få betalt fra dine debitorer i Danmark.

Oddcoll tilbyr inkassotjenester for organisasjoner med salg til selskaper i forskjellige nasjoner.

Vi har valgt ut inkassobyråer og profesjonelle advokatfirmaer over hele verden, og vi gjør inkasso i Danmark svært effektivt gjennom vår tilstedeværelse og innfødte ekspertise.

Det innebærer at når du overfører en sak til oss, starter vårt nasjonale danske inkassobyrå inkassosaken mot din danske kunde.

Denne lokale tilnærmingen til internasjonal inkasso er grunnen til at så mange organisasjoner med virksomhet i utlandet elsker å bruke Oddcoll for sine utenlandske ubetalte fakturaer.

Vårt inkassobyrå i Danmark.

Nøkkelen til en vellykket gjeldsinndrivelse når din danske faktura forfaller, er å bruke et dansk inkassobyrå. Årsaken er at dansk lovgivning som regulerer inkassovirksomhet er unik i forhold til andre land.

Oddcolls inkassotjenester i Danmark kan hjelpe deg med å håndtere dine skyldnere som nekter å betale, på en mest mulig effektiv måte. Alt du trenger å gjøre er å laste opp kravet ditt til vår portal.

Vår partner i Danmark er “Dansk Inkasso Service” i København, Danmark.

En partner vi er veldig stolte av og fornøyde med når det gjelder deres høye inndrivelsesprosent i deres saker samt deres høye kundetilfredshet.

Kan du presentere selskapet ditt med noen få setninger?

Dansk Inkasso Service er spesialister innen inkasso og debitoradministrasjon. Vi har utviklet markedets beste inkassoløsning som gjør at vi kan tilby en saksbehandling som både er raskere og mer fleksibel. Det har stor betydning for å få pengene hjem.

Dansk Inkasso Service er et autorisert inkassobyrå, (jf. inkassoloven) og vi er autorisert av Rigspolitichefen i Danmark. Vi har tillatelse til å håndtere alle typer pengekrav, uansett størrelse, og vi har i dag kunder i mange forskjellige bransjer.

Beskriv inkassoprosessen (utenrettslig). Hva gjør dere for å få en skyldner til å betale, trinn for trinn?

– Gjennomgang og korrigering av kravet
– Skyldnerens navn og adresse verifiseres via det sentrale personregisteret/foretaksregisteret.
– Inkassobrev pålagt inkassokostnader og gebyrer
– Personlig oppringning til skyldner
– Debitor registreres som dårlig betaler i RKI.
– Utarbeidelse av gjeldsbrev / frivillig oppgjør og administrasjon av nedbetalingsplan.

Hva koster rettslige skritt? Og hvis du tar rettslige skritt i en sak og vinner i retten, kan du alltid legge til de juridiske kostnadene som klienten har betalt til gjelden, og det vil bli betalt av skyldneren?

Hvis hovedbeløpet i inkassosaken er på maksimalt 100 000 DKK, er prisen et utlegg til inkassosalær og rettsgebyr som beregnes etter størrelsen på hovedbeløpet i henhold til rettens veiledende satser.

Omkostningene i fogedretten vil alltid bli pålagt skyldneren, med mindre skyldneren bestrider og saken derfor må behandles i en sivil domstol.

Inkassoprosessen i Danmark.

“Den minnelige fasen” av inkasso i Danmark.

Når fakturaen din mot et selskap i Danmark forfaller, er det første trinnet å sende et formelt purrebrev til skyldneren. Det må settes en ny betalingsfrist på minst 10 dager før ytterligere tiltak kan iverksettes.

Purrebrevet må sendes til skyldneren før saken sendes til et inkassobyrå.

Når fristen for purrebrevet er utløpt, kan inkassoprosessen begynne. Inkassobyråer i Danmark må ha tillatelse fra danske myndigheter for å drive sin virksomhet.

Inkassokrav utstedes, og skyldneren informeres om at neste skritt i prosessen er å gå videre med rettslige skritt.

Rettslig inkasso i Danmark.

Noen ganger kan det være nødvendig å gå til retten med inkassosaken din i Danmark.

Sivile saker kan bringes inn for distriktsdomstolene av enkeltpersoner og organisasjoner for å avgjøre tvister med en annen part. Den parten som går til sivilt søksmål, kalles saksøker. Den parten som blir stevnet, kalles saksøkte.

Det er 24 byretter i Danmark. I tvilstilfeller starter alle rettstvister i en av byrettene. I unntakstilfeller kan byretten overføre en sivil sak til landsretten hvis saken gjelder rettslige standarder av allmenn interesse.

“Betalingspålegg”: Dette er en alternativ prosedyre en kreditor kan bruke, som er mye smidigere og raskere enn den vanlige rettsprosessen i tingretten.

Med et betalingspåkrav får du fogdens hjelp til å inndrive gjeld på opptil 100 000 danske kroner.

Hvis noen skylder deg penger, kan du få rettens hjelp til å inndrive beløpet ved å sende betalingspåkravet til din nærmeste byrett. Det er fogedretten som behandler saken.

Du kan bruke denne alternative fremgangsmåten (betalingspåkrav) når du har en rimelig grunn til å anta at skyldneren vil erkjenne at han skylder deg beløpet. Uansett kan gjelden ikke overstige 100 000 DKK ekskl. saksomkostninger og renter.

Hvilke obligatoriske opplysninger må jeg oppgi? Betalingspåkravet skal blant annet inneholde opplysninger om partenes navn og adresse, din sak og opplysninger om hvordan saken har oppstått.

Hvis du har angitt dette på søknaden om “betalingspålegg”, kan fogedretten gjøre det:
– Sørge for at dommen du får fra “betalingspåkrav” har samme rettsvirkning som en ordinær dom fra retten.
– Overføre din danske inkassosak til en ordinær sivil rettssak i Danmark hvis din klient (skyldneren) bestrider gjelden.

Hva koster det? Når du sender betalingskravet til fogedretten, skal du også betale et rettsgebyr. Rettsgebyret avhenger av kravets størrelse, dine valg i betalingspålegget og sakens tidsforløp.

Tvangsfullbyrdelse av krav i Danmark:

Hvis en privatperson eller en organisasjon har en gjeld til noen, kan den som har gjelden (fordringshaveren) bringe saken inn for fogedretten – hvis den andre parten (skyldneren) nekter å oppfylle sin forpliktelse.

For å kunne ta et krav i en inkassosak i Danmark til fogedretten, trenger du en såkalt utleggsforretning. I dansk inkassosammenheng betyr dette en dom fra retten. Enten gjennom en ordinær rettssak eller gjennom et betalingspålegg.

En tvangsfullbyrdelsesprosedyre innebærer at skyldnerens eiendeler fordeles av fogedretten til kreditor.

 

Insolvensprosedyrer i Danmark

Hvis en organisasjon får økonomiske problemer, kan en likvidasjon garantere at ingen kreditorer blir urettferdig behandlet.

Retten kan innlede avviklingsprosedyrer mot en skyldner dersom denne er insolvent (og ikke kan oppfylle sine forpliktelser som avtalt) og en av kreditorene inngir en konkursbegjæring.

Domstolene starter ikke insolvensprosedyrer selv, og konkurser må bare reises hvis skyldneren ikke kan betale.

Hvis det er andre grunner til at organisasjonen ikke betaler, må saken behandles som en inkassosak i Danmark og gå gjennom prosessen med “betalingspåkrav” eller alternativt som en vanlig sivil tvist i tingretten.

Når et selskap er under konkursbehandling, mister selskapet muligheten til selv å forvalte selskapets penger og eiendeler. En juridisk rådgiver utnevnes offisielt som bobestyrer, som skal prøve å lage en oversikt over organisasjonens samlede gjeld. Bobestyreren skal også regne ut og selge organisasjonens ressurser og eiendeler. Summen av penger som bobestyreren er i stand til å skaffe, blir formidlet til kreditorene.

Hvordan begjære en organisasjon konkurs? Du kan fylle ut informasjonen din i et skjema, som du bør sende til skifteretten i området der skyldneren befinner seg.

En konkursbegjæring skal skrives ut på papir og inneholde navn, adresse og CVR-nummer på skyldneren. Du bør også skrive hvor mye organisasjonen skylder og hva den skylder for. Videre bør du oppgi ditt eget navn, telefonnummer og adresse.

Hvis en organisasjon erklærer økonomisk insolvens, bør det legges ved et dokument over eiendeler, ressurser og gjeld (verdier og forpliktelser) og en oversikt over kreditorene.

 

Har du en forfalt faktura med en dansk kunde som ikke er betalt? Våre danske inkassoeksperter hjelper deg gjerne med å løse betalingskonflikten. Ikke nøl med å kontakte oss for mer informasjon. Vi sørger for at du får en rask og effektiv opplevelse av inkasso i Danmark.

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin