Inkasso i Bulgaria

  • Inkasso som utføres lokalt i Bulgaria.
  • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
  • 9,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Effektiv inkasso i Bulgaria.

Har du en bulgarsk kunde som ikke har betalt fakturaen sin til deg? Ikke noe problem, vi kan hjelpe deg. Gjennom vår utenlandske inkassoplattform kan du få betalt raskt og enkelt. Les videre for å se hvordan.

En tretrinnsprosess til du får betalt av din bulgarske kunde.

h

Start en sak hos oss ved å laste opp det bulgarske kravet ditt.

Vårt bulgarske inkassobyrå på stedet i Bulgaria vil inndrive kravet lokalt.

Pengene overføres direkte til deg.

Et par grunner til at oddcoll hjelper deg med å effektivt inndrive gjeld i Bulgaria.

N

Vi er på plass i Bulgaria gjennom vårt lokale inkassobyrå, som vil begynne å jobbe med saken din umiddelbart.

N

Vårt lokale inkassobyrå er ekspert på bulgarske forhold, og de snakker bulgarsk med skyldneren din.

N

Helt risikofri inkasso, noe som betyr at du ikke risikerer å betale noe hvis gjelden ikke blir inndrevet.

Inkasso i Bulgaria kan være vanskelig når du befinner deg i et annet land….

Vi er godt kjent med problemene og frustrasjonene ved å ha kunder i andre land som ikke betaler. Det er svært vanskelig å overbevise en skyldner i utlandet om å betale. For å gjøre det enklere for internasjonale kreditorer har vi i Oddcoll opprettet en inkassoplattform med de beste nasjonale inkassobyråene og advokatfirmaene over hele verden. For deg betyr dette at du har et erfarent og høytytende bulgarsk inkassobyrå som umiddelbart kan begynne å jobbe med inkasso i Bulgaria for deg.

Vårt inkassobyrå i Bulgaria.

Vi er stolte av å kunngjøre Collect center Ltd som vårt lokale inkassobyrå på stedet i Bulgaria som er de som aktivt vil jobbe for å få en betaling fra dine bulgarske kunder.

Kan du kort beskrive selskapet ditt?

Collect center er et selskap som er etablert av tidligere ledere av banklån. Vi har erfaring og vilje til å gjøre jobben vår med de beste resultatene. Teamet vårt er fylt opp med fagfolk som bruker de beste teknikkene innen inkasso. Vi jobber med B2B og B2C og tilbyr noen andre tjenester som er nyttige for våre kunder. Vi tilbyr fullstendige tjenester innen inkasso – fra første dag med forsinkelse til alle mulige rettssaker. Vi er sterkt resultatorienterte.

Vi er medlem av FENCA gjennom vår nasjonale organisasjon – Association of the Collection Agencies in Bulgaria (nå med nytt navn – Receivables Management Association – https://rma.bg/en/).

Kan du gi oss en oversikt over inkassoprosessen i Bulgaria / Hvilke tiltak iverksetter dere i den minnelige fasen av inkasso?

Inkasso i Bulgaria kan deles inn i to faser – utenrettslig (eller minnelig) og rettslig inkasso – som i mange andre land. I den utenrettslige fasen utnytter vi det fulle potensialet til våre eksperter for å nå skyldneren og forhandle om tilbakebetaling av gjelden. Alle mulige kommunikasjonsmåter er tilgjengelige for våre kunder: Brev, telefonsamtaler, sms-varsler, viber-varsler, besøk på stedet og annet. Vi starter alltid med kravet “Betal nå hele gjelden”. Det er ikke alltid mulig, så vi er i stand til å forhandle om tilbakebetalingsplaner eller andre tilbakebetalingsmåter (hvis det er).

Hvordan fungerer det i Bulgaria når du må ta rettslige skritt?

Hvis forhandlingene er fruktløse, vurderer vi mulige rettslige skritt. Med tanke på at dette er en kostbar og langsom prosedyre, gjør vi alltid en foreløpig vurdering av det potensielle utfallet av rettslige skritt. Vi foreslår ikke å starte denne prosedyren, hvis det er negative signaler fra denne evalueringen – som ingen eiendeler eid av skyldneren, eller insolvensprosedyre for skyldneren eller annet (det avhenger av saken).

Få viktige ting å vite for bulgarsk juridisk prosedyre:

-Det er sakte og fra forespørselen (starten) til det øyeblikket du vil være tilgjengelig for å gjøre reelle restriksjonshandlinger (distrainerer og annet) er det vanligvis fra 2 til 6 måneder.
-Det er dyrt, men utgiftene refunderes hvis vi lykkes med innkrevingen (statlige og advokatsalærer).
-Det er flere måter å gjøre innkreving på – gjennom anmodning om fullbyrdelsesordre og deretter med utøvende sak gjennom namsmannen. Den andre vanlige måten er med forespørsel om skyldnerens insolvens, men dette er veldig treg og komplisert prosess.
-Det er også viktig – hvis skyldnerne eier penger for statlige avgifter og skatter, har de høyere prioritet i det juridiske stadiet enn andre kreditorer (som ikke har pant eller pant i eiendeler).

“Rettslig” inkasso i Bulgaria.

Vårt bulgarske inkassobyrå vil jobbe hardt for å få din bulgarske skyldner til å betale uten behov for rettslige skritt, men noen ganger kan det være nødvendig å ta rettslige skritt når en misligholdende skyldner fortsetter å nekte å betale. Vår bulgarske inkassopartner er kunnskapsrik og erfaren når det gjelder rettslig inkasso i Bulgaria. Her er en kort oversikt over rammene når du ønsker å gå juridisk videre med din bulgarske inkassosak.

Gå til retten med din bulgarske inkassosak.

For krav og fordringer mot privatpersoner bør kreditor henvende seg til domstolen som har jurisdiksjon i området der personen bor. Hvis skyldneren er et selskap, skal saken i stedet bringes inn for den kompetente domstolen i det området der selskapet har sitt hovedkontor. Hvis selskapet har adresse flere steder, kan søksmålet også reises der den avdelingen/filialen som kravet oppsto hos, har adresse.

For de aller fleste tvister har tingrettene jurisdiksjon og rett til å behandle tvistene. Det finnes noen lovfestede unntak der provinsdomstolen har jurisdiksjon. Det mest relevante eksemplet i forbindelse med inkasso i Bulgaria er hovedsakelig når det omtvistede beløpet er høyere enn 25 000 BGN. I slike tilfeller er provinsdomstolene første instans.

En kreditor er ikke forpliktet til å bruke en representant for å ta en sak til retten. Søksmålet må være skriftlig, skrevet på bulgarsk, og må leveres til retten eller sendes per post til den kompetente domstolen.

Å gå til retten i Bulgaria, som i de fleste land, innebærer visse kostnader som må betales. Det finnes ikke noe enhetlig svar på hva det koster å ta saken din til retten i Bulgaria, men det avhenger av størrelsen på kravet og kostnadene ved den enkelte rettssaken.

 

Prosedyre for “betalingspålegg” i Bulgaria.

Det finnes en betalingspåleggsprosedyre i Bulgaria. Det er en spesiell rettslig prosedyre for krav på et visst pengebeløp som ikke er eller ikke forventes å bli bestridt. Tanken er at disse sakene kan behandles enklere og raskere enn kompliserte sivile saker, og dette gjør den ideell for rettslig inndriving av gjeld i Bulgaria.

Prosedyren innledes med en begjæring om betalingspålegg fra kreditor. Enkelt sagt kan prosedyren brukes i situasjoner der tingretten er kompetent til å behandle saken. Det vil si krav opp til 25 000 BGN. Det finnes unntak, men dette er hovedregelen.

Forskjellen mellom denne prosedyren og de vanlige sivile prosedyrene er at skyldneren antas å være ansvarlig for betaling. Etter at skyldneren har fått forkynt betalingspålegget, har han to uker på seg til å vurdere kravet og bestride det hvis han mener det er uriktig. Hvis skyldneren ikke bestrider kravet, kan kreditor bruke betalingspålegget som grunnlag for tvangsfullbyrdelse mot sin bulgarske skyldner. Hvis skyldneren bestrider og mener at kravet er uriktig, har kreditor mulighet til å overføre saken til den ordinære sivilprosessen.

En saksøker trenger ikke å bruke denne prosedyren, men har samme mulighet til å reise sak i en ordinær sivil sak.

 

Tvangsfullbyrdelse i Bulgaria.

Det siste trinnet for rettslig inkasso i Bulgaria er tvangsfullbyrdelse.

Forhåpentligvis kan du som kreditor unngå dette trinnet. Normalt betaler skyldneren kravet hvis det er fastslått ved et betalingspålegg eller ved en rettssak. Hvis din bulgarske skyldner likevel ikke betaler, må du søke om tvangsfullbyrdelse.

Da får du hjelp fra myndighetene i Bulgaria, som tvangsinndriver kravet ditt hos skyldneren. Forutsetningen for dette er at det foreligger en tvangsfullbyrdelsesordre. I forbindelse med inkasso i Bulgaria brukes vanligvis en dom eller et betalingspålegg som tvangsfullbyrdelsesordre.

Det finnes både private og offentlige namsmenn i Bulgaria, men selv de private namsmennene arbeider på grunnlag av en delegasjon fra den bulgarske staten.

En tvangsfullbyrdelsesprosedyre i Bulgaria innledes ved å sende en begjæring til en namsmann med tvangsfullbyrdelsesordren vedlagt.

Vi kan hjelpe deg med inkasso i Bulgaria. Kontakt oss hvis du har spørsmål eller start en sak ved å opprette en konto og laste opp din ubetalte bulgarske gjeld. Da vil vårt bulgarske inkassobyrå umiddelbart begynne å jobbe med saken din.

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin