Inkasso i Belgia

Z

Inkasso utført lokalt i Belgia

Z

Eksperter på belgiske forhold, lovgivning og forretningskultur

Z
Betal kun for vellykket gjeldsinnkreving, 9,5% kommisjon

Effektiv B2B-innkassering. Spar tid og få betalt. Kom i gang på et øyeblikk!

;

Inkasso utført i Belgia for maksimerte resultater

Gjør du forretninger i Belgia? Som en konsekvens, har du antageligvis, på et tidspunkt, opplevd å ikke få betalt fra din belgiske kunde.

Lovgivninger og regler som er unike for Belgia, styrer hele innkrevingsprosessen. Derfor må du bruke et belgisk gjeldsinnkrevingsselskap for å få skyldneren til å betale.

Når du laster opp fakturaen din til Oddcoll, vil vår lokale partner (et erfarent belgisk gjeldsinnkrevingsselskap) begynne å samle inn kravet ditt. Vår belgiske partner er gjeldsinnkrevingsselskapet VP Consulting.

Oppdag fordelene med å bruke Oddcoll.

Vennlig gjeldsinnkreving i Belgia,

Gjeldsinnkrevingsselskapet gjør tiltak for å få en frivillig innbetaling fra skyldneren. Det blir for eksempel sendt et purrebrev til skyldneren. Purringen er en forutsetning for å bruke betalingsordren senere i prosessen.

Lovlig gjeldsinnkreving i Belgia.

Det er en spesiell prosedyre for betalingsordre tilgjengelig i Belgia i den juridiske gjeldsinnkrevingsprosessen. Denne prosedyren gjelder for krav som ikke overstiger 1860 Euro. Etter søknaden for betalingsordre har blitt sendt, og dersom den oppfyller alle kriteriene, kan retten godkjenne søknaden. Dette gir betalingsordren den samme effekten som en standard dom. Retten serverer skyldneren en betalingsordre, og han kan rette innvendinger mot den. Dersom han gjør dette, vil retten samle partene til en rettshøring. For krav som overstiger 1860 Euro, må kreditoren følge vanlig rettsprosedyre i Belgia. Kreditoren må da møte opp fysisk eller ved fullmakt i den belgiske retten.

Tvangsfullbyrdelse.

Som et endelig steg i den belgiske gjeldsinnkrevingsprosessen, kan tvangsfullbyrdelse bli nødvendig for å «tvinge» en skyldner til å betale. En forutsetning vil si at kreditoren har en tvangsfullbyrdelsesordre som beviser kravets eksistens (en betalingsordre må tre i kraft før den kan tvangsfullbyrdes). Til slutt vil skyldneren bli servert et tvangsgrunnlag, og han blir gitt en siste sjanse til å betale kravet frivillig. Etter det kan tvangsfullbyrdelsen finne sted

Effektiv B2B-innkassering. Spar tid og få betalt. Kom i gang på et øyeblikk!