Inkasso i Bangladesh

  • Inkasso utført lokalt i Bangladesh.
  • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
  • 19,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Inndriving av gjeld fra selskaper i Bangladesh.

Har du ubetalt gjeld fra bedrifter i Bangladesh? Vi kan hjelpe deg med rask og effektiv inkasso i Bangladesh. Les videre for å se hvordan.

Noen få enkle trinn for inkasso i Bangladesh.

h

Trinn 1. Opprett en konto og last opp kravet ditt mot skyldneren i Bangladesh på inkassoplattformen vår.

Trinn 2. Vårt lokale inkassobyrå i Bangladesh begynner å jobbe lokalt der skyldneren din befinner seg.

Trinn 3. Når skyldneren har betalt, overføres pengene til deg.

Hvorfor bruke oss til inkasso i Bangladesh?

N

Nasjonale innkrevingseksperter på plass i Bangladesh for å utføre arbeidet.

N

Som snakker samme språk som skyldneren din.

N

Som er spesialister på reglene og innkrevingsprosessen som er spesifikke for Bangladesh.

Vår tilnærming for å gjøre det enkelt for deg å få betalt fra dine skyldnere i Bangladesh.

Innkreving fra skyldnere i andre land kan være frustrerende. Du kjenner følelsen av håpløshet når en utenlandsk kunde ikke betaler. Oddcolls plattform for internasjonal inkasso ble opprettet spesielt for å hjelpe internasjonale kreditorer med deres inkassobehov.

Alle inkasso- og prosedyrejurisdiksjoner er regulert nasjonalt i hvert land, og det er landet der skyldneren befinner seg som gjelder. Dette betyr at du i hvert enkelt tilfelle også må søke hjelp fra en ekspert i det landet der skyldneren befinner seg.

Vi er en internasjonal inkassoplattform som samler de beste nasjonale advokatfirmaene og inkassobyråene fra hele verden. Når du starter en sak, vil vårt inkassobyrå i Bangladesh umiddelbart begynne å jobbe for deg.

Vårt lokale inkassobyrå i Bangladesh som vil iverksette inkasso direkte på stedet:

Vi er glade for å introdusere Maxim Credit Management Services som vår inkassopartner i Bangladesh. De vil umiddelbart starte innkrevingstiltak i Bangladesh når du starter en sak.

Inkassoprosessen i Bangladesh.

Inkassoprosessen i Bangladesh starter når en faktura mot en bangladeshisk skyldner forfaller og er ubetalt. Forsøk på å inndrive gjelden innledes gjennom kontakt og purringer. Noen ganger er det nødvendig med rettslige skritt for å fremtvinge betaling. Det hender også at det innledes insolvensbehandling på grunn av skyldnerens manglende betalingsevne. Hvis skyldneren rett og slett er insolvent med for mye gjeld.

Utenrettslig inkasso i Bangladesh.

Som nevnt ovenfor innledes inkassoprosessen ved at et inkassobyrå legger press på skyldneren gjennom tøffe forhandlinger og overtalelse. Målet er å få skyldneren til å betale “frivillig” uten å måtte gå rettens vei.

Et lokalt inkassobyrå i Bangadesh har mulighet til å “true” skyldneren med rettslige skritt hvis han ikke etterkommer betalingskravene. Når denne “trusselen” fremsettes av en inkassator i Bangadesh, oppfattes den med rette som en mye mer håndgripelig trussel som kan håndheves. Dette har en svært positiv effekt på skyldnerens vilje til å betale.

Inkassobyrået vårt i Bangadesh har mange års erfaring med å håndtere skyldnere i Bangladesh, og de vet nøyaktig hvilke overtalelsesknapper de skal trykke på for å få skyldneren til å betale.

Rettslig inkasso i Bangladesh.

 

Rettssystemet.

Bangladesh er en jurisdiksjon basert på sedvanerett siden den britiske kolonitiden. Siden uavhengigheten i 1971 har lovfestet lovgivning vedtatt av det bangladeshiske parlamentet vært den viktigste formen for lovgivning. Mange av de grunnleggende lovene i Bangladesh, som sivil- og straffeprosesslovgivning, kontraktsrett og selskapsrett, er imidlertid påvirket av engelsk sedvanerett.

 

Rettslig struktur i Bangladesh.

Øverst i det rettslige hierarkiet i Bangladesh er høyesterett i Bangladesh. Denne består av to ulike avdelinger, High Court Division og Appellate Division. Appellate Division er den øverste ankedomstolen i Bangladesh. Den behandler anker over dommer fra høyesterettsavdelingen. Høyesterettsavdelingen har myndighet til å behandle anker og overprøvinger fra lavere domstoler og også til å opprettholde grunnleggende rettigheter.

Under High Court er det en rekke sivile domstoler med følgende hierarki i synkende rekkefølge:

– District Court: den har myndighet til å behandle anker fra lavere domstoler hvis tvistens verdi er mindre enn 5 000 000. For høyere beløp ankes saken til High Court Division.

– Additional District Judge Court: Den har samme myndighet som distriktsdommeren, men kan bare utøve sin myndighet dersom distriktsdommeren henviser en sak til den.

– Joint District Judge Court: den første instansen for rettslig innkreving i Bangladesh dersom det tvilsomme beløpet er 25 00 001 eller mer.

– Senior Assistant Judge Court: første instans for rettslig innkreving i Bangladesh hvis det tvilsomme beløpet er fra BDT 15 00 001 til BDT 25 00 000.

– Assisterende dommer domstol: Første instans for rettslig innkreving i Bangladesh hvis det tvilsomme beløpet er mindre enn BDT 15,00,000.00.

I tillegg til disse “generelle” sivile domstolene er det også noen få spesialdomstoler som behandler saker som involverer spesifikke juridiske spørsmål. For eksempel er det en spesiell insolvensdomstol.

 

Prosessen i retten.

Sivile rettssaker innledes vanligvis ved at kreditor sender inn en stevning til retten.

Under rettssaken legger saksøkeren og saksøkte frem sine synspunkter og bevis til støtte for sitt standpunkt.

Saksøkte må inngi et skriftlig svarskrift ved eller før den første høringen, eller innen maksimumsperioden på to måneder.

Kan sivile domstoler i Bangladesh avsi summariske dommer?

Det er en rekke omstendigheter der sivile domstoler kan avsi en summarisk dom uten å gå videre til rettssak.

– Hvis en saksøkt ikke inngir et svarskrift innen den foreskrevne fristen, kan retten avsi dom.
– Retten kan også avsi dom uten rettssak dersom partene ikke er uenige.
– Hvis en saksøkt ikke møter for retten etter å ha fått forkynt en innkalling, kan retten også avsi en dom uten hovedforhandling.

 

Saksomkostninger.

Rettsgebyret for innlevering av en stevning betales av saksøkeren når stevningen innleveres, og beløpet varierer avhengig av sakens art og kravets størrelse. Disse kostnadene betales av parten som anlegger saken.

Retten har deretter rett til å tilkjenne saksomkostninger til den vinnende parten. I praksis er dette imidlertid svært sjelden, og vanligvis bærer partene noen av sine egne kostnader.

 

Foreldelsesfrister.

Generelt varierer fristen for å fremme et sivilt krav fra 6 måneder til 12 år, avhengig av kravets art og gjenstand.

Trenger du hjelp med inkasso i Bangladesh? Vi kan hjelpe deg! Start en sak eller ta kontakt med oss i dag.

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin