Inkasso i Australia

  • Inkasso utført lokalt i Australia.
  • Risikofritt. Betal kun ved suksess.
  • 19,5 % i provisjon.

  Vurdert til 9,3 av 10 basert på 91 omtaler hos Kiyoh!  international debt collection in Finland

Inndriving av gjeld fra australske selskaper.

Har du hatt salg til selskaper i Australia, men ennå ikke fått betalt? Vi kan hjelpe deg med rask og effektiv inndriving av gjeld i Australia. Les videre for å se hvordan!

Inkasso i Australia i tre enkle trinn!

h

Start inkassoprosessen mot kunden din i Australia.

Vår nasjonale ekspert vil begynne å jobbe for deg umiddelbart.

Få betalt!

Noen grunner til å bruke Oddcoll til å inndrive din australske gjeld.

N

Inkassoekspert på stedet i Australia.

N

Som kjenner australske regler og lover.

N

Og som kan skremme skyldneren ved å true med å sende kravet videre til domstolene i Australia.

Vår inkassostrategi for å hjelpe deg med å få betalt av kundene dine i Australia.

Når du er et selskap med kunder i flere land enn ditt eget, blir det litt vanskeligere å håndtere fordringene dine.

De vanlige prosessene og triksene for å få innenlandske kunder til å betale fungerer ikke med kunder i utlandet.

Andre regler gjelder for inkasso, så du trenger hjelp fra en spesialist i samme land som skyldneren din.

Vi hjelper bedrifter med å håndtere internasjonale krav gjennom vår internasjonale inkassoplattform. Vi har de beste lokale inkassobyråene og advokatfirmaene over hele verden, slik at du kan få lokal profesjonell hjelp raskt, enkelt og effektivt når du har kunder i utlandet som ikke betaler. Bare last opp saken din på to minutter, så tar vår australske inkassospesialist seg av resten.

Vårt lokale inkassobyrå i Australia som vil iverksette inkasso direkte på stedet:

Vi er glade for å introdusere Upper Class Collections Pty Ltd som vår inkassopartner i Australia. De vil umiddelbart starte innkrevingstiltak i Australia når du starter en sak.

Inkassoprosessen i Australia

Innledning.
Utenrettslig inkasso i Australia
Rettssystemet i Australia.
Rettssystemet i Australia.
Hvilken domstol bør du gå til med ditt ubetalte krav?
Foreldelsesfrist.

Innledning:

Etter at en faktura er forfalt og kanskje noen påminnelser er sendt, blir en gjeld vanligvis gjenstand for inkasso i Australia i den utenrettslige fasen. Dette er når en inkassator prøver å få en australsk skyldner til å betale gjelden, uten å måtte ta saken til retten.

Hvis gjelden ikke betales på dette stadiet, kan det være nødvendig å ta saken til retten. Målet er å få en dom som viser at det foreligger en juridisk forpliktelse til å betale.

Hvis du har kommet så langt som til å få en dom i din favør, vil skyldneren vanligvis betale. Men noen ganger kan det også være nødvendig å søke om tvangsfullbyrdelse for å få staten til å hjelpe deg med å tvangsoverføre eiendeler fra skyldneren.

Utenrettslig inkasso i Australia.

Når et inkassobyrå står overfor oppgaven med å inndrive en ubetalt faktura fra en australsk skyldner, starter prosessen nesten alltid utenfor retten. Ved å eskalere saken til inkasso, innser en skyldner vanligvis alvoret i situasjonen. Men den store fordelen er at inkassobyråer, gjennom mange års erfaring og spesialisering, har blitt veldig flinke til å få skyldnere til å betale. Dette kan gjøres ved å kontakte skyldneren muntlig (telefon), skriftlig (brev, sosiale medier osv.) eller til og med ved å møte den aktuelle skyldneren.

“Trussel” om rettslige skritt: Det inkassobyråene i Australia også har i ermet, er at de kan “true” skyldneren med at de vil gå til rettslige skritt hvis vedkommende ikke betaler gjelden. Dette er noe som i stor grad påvirker skyldnerens vilje til å betale. Uønskede rettssaker innebærer ekstra kostnader og mye ekstra tidsbruk. En trussel om rettslige skritt er noe du bare kan gjøre (i henhold til australsk lov) hvis det er en reell mulighet for at du vil gjennomføre det. Det vil si at du har kompetanse, jurisdiksjon osv. til å gjennomføre det. En inkassator basert i et annet land kan derfor ikke komme med trusler om rettslige skritt.

Regler for gjennomføring av inkassosaker: Det finnes regler og lover som en inkassator må følge i Australia i sin virksomhet, særlig når det gjelder hvordan den behandler en skyldner. For eksempel hvordan personopplysninger håndteres eller når på dagen/uken skyldneren kontaktes. Ved å velge et velrenommert inkassoselskap kan du være trygg på at prosessen går riktig for seg og at kundeforholdet ivaretas på best mulig måte.

Tillatelser og lisenser for å drive inkassovirksomhet i Australia: Til slutt bør det nevnes at det i Australia kreves lisens for å drive inkassovirksomhet. Manglende overholdelse av reglene kan i verste fall føre til tilbaketrekking av disse lisensene for inkassobyråer. Lisenskravene reguleres lokalt i Australias delstater og territorier.

Rettssystemet i Australia

Australia styres som et føderalt styresett som ble etablert ved den australske grunnloven av 1901.

Makt og myndighet i Australia er delt mellom:

-Den nasjonale regjeringen (“the commmonwealth”) og
-De seks delstatene. New South Wales, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria og Western Australia. (I tillegg finnes det tre selvstyrte territorier – Australian Capital Territory, Northern Territory og Norfolk Island).

Rettssystemet er et common law-system som er arvet fra den tidligere kolonimakten England. De viktigste kildene til australsk rett er:

– Lovfestet rett og

– sedvanerett.

Statutory Law: er lover vedtatt av parlamentet. Det kan være en føderal lov vedtatt av det føderale parlamentet eller en delstatslov vedtatt av et parlament i en delstat eller et territorium. Det er en fordeling av lovgivningsmyndighet mellom det føderale parlamentet og delstatsparlamentene, avhengig av sakens karakter. For eksempel har det føderale parlamentet myndighet eller jurisdiksjon til å vedta lover om saker som skatt, forsvar, mellomstatlig og internasjonal handel, mens delstatene og territoriene har jurisdiksjon over saker som helse, utdanning og transport. Av praktiske grunner har de føderale domstolene gitt delstatene og territoriene jurisdiksjon over de fleste føderale lover. De føderale domstolene har fortsatt jurisdiksjon over konkurs, beskatning, arbeidsforhold, ekteskap og skilsmisse og forfatningsrett. Delstatenes og territorienes domstoler har også jurisdiksjon over sine egne lover.

Sedvanerett: Dette er den “loven” som utvikles i domstolene gjennom presedens (rettsavgjørelser av særlig fortolkningsmessig betydning). Dette betyr at domstolene i noen tilfeller må følge hvordan høyere domstoler tidligere har tolket et bestemt rettsspørsmål.

Hvis lovfestet rett og sedvanerett kommer i konflikt? Hvis parlamentet vedtar en ny lov som er i strid med sedvanerett, er det den nye loven som gjelder. Dommere har heller ikke lov til å dømme mot lovfestet rett for å skape ny presedens; de har imidlertid myndighet til å tolke lovfestet rett, og disse tolkningene kan bli presedens.

Domstolssystemet i Australia

Øverst i det australske domstolshierarkiet er High Court of Australia, som er den høyeste domstolen for både føderal og delstatlig lovgivning. Den har ankejurisdiksjon over alle andre domstoler. Og for visse spesifikke rettssaker er det domstolen som behandler saken fra begynnelsen av.

Under “The High Court of Australia” er det to avdelinger. Dette er de føderale domstolene og de statlige/territoriale domstolene.

Føderale domstoler:

– den føderale domstolen i Australia og

– the Federal Circuit og

– Australias familiedomstol (Family Court of Australia).

Disse domstolene behandler saker av en bestemt art. Hovedsakelig saker der hele Australia har en interesse. Dette kan omfatte saker som gjelder næringsliv, handelspraksis, arbeidsforhold, konkurs, toll og innvandring.

Domstoler i delstatene og territoriene:

Hver delstat og hvert territorium har sitt eget domstolshierarki, men de fleste har følgende hierarki:

Høyesterett er den høyeste delstatsdomstolen. Den behandler store sivile saker og alvorlige straffesaker.

District Court (eller County Court) behandler sivile tvister om litt mindre beløp og mindre alvorlige straffesaker enn de som behandles av høyesterett. I tillegg behandler disse domstolene alle anker fra Local Court.

Local Court (eller Magistrates Court) behandler småkrav og summariske lovbrudd.

Så hvor skal du gå med ditt ubetalte krav hvis du må gå til retten?

De aller fleste slike saker vil bli behandlet i de statlige domstolene. Som vi ser ovenfor, avhenger det av beløpet som er omtvistet.

Hva er foreldelsesfristen for å ta saken din til retten?

Hver stat/territorium fastsetter sin egen foreldelsesfrist for inndrivingssaker.

For eksempel er foreldelsesfristen for misligholdte kontrakter (som utgjør størstedelen av gjeld som henvises til inndrivelse) normalt seks år.

I noen jurisdiksjoner starter foreldelsesfristen på nytt ved betaling eller erkjennelse av gjelden, selv etter at den opprinnelige fristen er utløpt.

Trenger du hjelp med inkasso i Australia? Vi kan hjelpe deg raskt, enkelt og effektivt. Kom i gang med tjenesten i dag.

Se hvor enkelt det er å komme i gang med saken din!

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

WordPress Image Lightbox Plugin