Regning vs faktura: Forskjeller du bør kjenne til 2023

Har du noen gang mottatt en regning og en faktura? Vet du forskjellen på de to? Selv om de ofte brukes om hverandre, er det viktig å kjenne forskjellene mellom de to for å unngå forvirring og problemer i inkassoprosessen. I denne artikkelen vil vi forklare i detalj hva en regning er og hva en faktura er, samt de viktigste forskjellene mellom de to.

Hva er en faktura?

Det er et dokument som inneholder opplysninger om produktene eller tjenestene som er kjøpt og det totale beløpet som skal betales for dem. Generelt sett er en faktura et dokument som brukes til å registrere og be om betaling av en utestående gjeld.

En faktura er et digitalt dokument der beskrivelsen av tjenesten eller produktet er angitt, samt utløpsdatoen. Hvis det oppstår problemer, en faktura fungerer som et juridisk dokument for å støtte alle typer krav. Den brukes også til å inkludere betalings- eller forsendelsesinstruksjoner, som kan autentiseres gjennom et pålitelig elektronisk signatursystem.

En faktura må inneholde følgende opplysninger:

 • Identifikasjonsinformasjon: I denne delen bør du legge til selskapets informasjon og kundens informasjon, for eksempel navn og adresse, men du kan også be om telefonnummer og e-post.
 • Mengder: Varer bør bestilles med deres respektive beløp, siden alle priser legges sammen på slutten av listen, noe som resulterer i totalbeløpet.
 • Beskrivelse av varer eller tjenester: Forklaring av alle varer og tjenester som skal tilbys. De bør beskrives tydelig for å unngå mulige misforståelser.

Hva er en regning?

En regning er kjent som en formell registrering der kjøpsinformasjon som varer, statlig, offentlig eller lokal skatt og priser er angitt. Alle selskaper som gjennomfører transaksjoner, kan bruke en regning for å registrere kjøps- og kundeinformasjon.

På den annen side sendes den etter at transaksjonen er avsluttet, for å ha et kommunikasjonsmiddel der de totale prisene er uttrykt.

En regning må inneholde følgende data:

 • Kontaktinformasjon: Kunde- og bedriftsinformasjon. Det er ingen begrensning i denne delen, noe som betyr at det er mulig å utvide om nødvendig.
 • Ny faktura: Den fungerer som en referanse for å skille den fra senere fakturaer.
 • Dato: Dato for transaksjonen.
 • Totalt: Summen av tjenester og varer.

Regning vs faktura Forskjeller mellom faktura og regning?

Regning og faktura er begreper som refererer til dokumenter som brukes i kommersielle og finansielle transaksjoner. Selv om de ofte brukes om hverandre, er det noen subtile forskjeller mellom dem:

Ulike begreper for ett og samme dokument

En regning og en faktura er referanser til det samme dokumentet, men det brukes forskjellige begreper for å referere til det, avhengig av hvilken side av forretningstransaksjonen du befinner deg på.

En faktura er et dokument som inneholder informasjon om hvor mye penger en kunde skylder. Det regnes som en faktura fra selskapet som har tilbudt varer og tjenester til kunden. Kunden som mottar denne fakturaen, tar den i betraktning som en regning som skal betales.

Ta en titt på dette eksemplet på hvordan disse begrepene implementeres i regnskapet:

 1. En privat språkskole sender en student en faktura for kurset han/hun ønsker å ta. Studenten mottar denne fakturaen som en regning og betaler det tilsvarende beløpet. Skolen sender deretter studenten en kvittering som bevis på at fakturaen er betalt. En regning i seg selv er et dokument som angir beløpet som skal betales for en vare eller tjeneste som allerede er levert.
 2. Hvis du for eksempel går på en restaurant og bestiller mat, vil restauranten gi deg en regning etter måltidet, som viser prisene på maten og drikken du har konsumert, og den totale betalingen.

Ulike dokumenter, ulike stater

En faktura er et formelt dokument som utstedes før eller etter levering av varer eller tjenester. Den brukes til å be om betaling og gi spesifikke opplysninger om de leverte produktene. Følgende data må være inkludert:

 1. Ordet “faktura
 2. Unikt fakturanummer
 3. Dato for utstedelse
 4. Fakturaens forfallsdato
 5. Adresse og kontaktopplysninger (må inneholde pris og en kort beskrivelse)
 6. Kundens kontaktinformasjon
 7. Detaljer om leverte varer eller tjenester
 8. Betalingsbetingelser
 9. Det aktuelle totalbeløpet

Selv om det også er mulig at informasjon om merverdiavgift kan inkluderes, samt bransjespesifikke fradrag som CIS (Construction Inductry Scheme).

Fakturaer inneholder imidlertid ofte mindre informasjon, ettersom de bare viser begrensede detaljer om betaling og avgifter. Det er faktisk mulig å utelate informasjon om kunden.

Når du mottar en faktura fra en restaurant, betyr ikke det at det er et formelt dokument. Siden dataene kan være begrenset til bordnummer, drikke og mat, merverdiavgift og totalsum. Med andre ord vil formalitetene for en faktura ikke gjelde i dette tilfellet.

Hvorfor er en regning mindre formell enn en faktura? Dette er fordi regninger vanligvis brukes til engangstransaksjoner, noe som betyr at kjøperen betaler når bestillingen er plassert og varene og tjenestene mottas.

Når brukes en regning?

En regning brukes for å bekrefte at betalingen er mottatt og fungerer som transaksjonsbevis. De brukes til å føre en nøyaktig oversikt over transaksjoner og for regnskaps- og skatteformål. Vanligvis utstedes den av leverandøren av varene eller tjenestene og er adressert til kunden som har utført betalingen.

Når brukes en faktura?

En faktura brukes til å fastsette betalingsbetingelser og transaksjonsdetaljer før levering av produktet. Den brukes til å etablere en utestående gjeld og også for regnskaps- og skatteformål. I tillegg utstedes den av leverandøren av varene eller tjenestene og er adressert til kunden. Avslutningsvis fastsetter den betalingsbetingelsene og detaljene for transaksjonen før leveringen finner sted.

Hvilken er best å bruke?

Dette avhenger av hvilken type transaksjon du ønsker å gjennomføre, siden en regning, som nevnt ovenfor, brukes når en uformell registrering ikke er nødvendig. På den annen side krever en faktura spesifikk og mye mer detaljert informasjon.

Uansett hva saken din måtte være, undersøk hvilken type registrering som passer dine behov. Vi minner deg om at hvis kundene dine har forfalte betalinger (les artikkelen e-post om betalingspåminnelse) og du har jaget dem i flere måneder for å få dem til å betale, Oddcoll er et internasjonalt inkassobyrå som sørger for at du får betalt og gjør det for deg. Det er veldig enkelt, det fungerer i tre enkle trinn. De opererer også internasjonalt i mange land: inkasso i Tyskland, inkasso i Malaysia, inkasso i Filippinene osv…

Bare følg trinnene, og du vil bli lettet for mye arbeid på bare noen minutter. Ikke tenk to ganger, automatiser gjeldsbetalingen din og spar timevis med arbeid!

Anbefaler du en faktureringsprogramvare for å automatisere fakturering?

Svaret er ja, fordi det gjør det mulig å automatisere arbeidet og spare tid og arbeid i faktureringsprosessen. Faktureringsprogramvare vil hjelpe deg med å opprette og sende fakturaer raskt og effektivt, noe som kan hjelpe deg med å forbedre effektiviteten og produktiviteten i virksomheten din.

I tillegg kan en programvare også hjelpe deg med å holde oversikt over oversikt over fakturaer og utestående betalinger, som er ideelt for å holde mer nøyaktig kontroll over kontantstrømmen og unngå inkassoproblemer. Det kan også hjelpe deg med å generere viktige rapporter og statistikk om økonomien din, noe som kan hjelpe deg med å ta mer informerte beslutninger om virksomheten din.

Det er imidlertid er det imidlertid viktig at du velger en pålitelig og sikker faktureringsprogramvare som passer dine spesifikke forretningsbehov. Når du velger et faktureringsprogram, bør du gå gjennom funksjonene og egenskapene for å sikre at det oppfyller kravene dine. Det er også viktig å vurdere kostnadene for programvaren og sørge for at den passer inn i budsjettet ditt.

Det finnes faktisk verktøy som lar deg gjøre følgende:

 • Tilpasse og opprette profesjonelle fakturaer.
 • Sende fakturaer fra mobiltelefonen din.
 • Sende påminnelser til kundene dine.
 • Integrer regnskapsprogramvare og administrer økonomien din.

Er du klar til å automatisere arbeidet ditt?

Konklusjon

Å forstå forskjellene mellom en faktura og en regningsregning vil hjelpe deg med å unngå forvirring og problemer ved inkasso. Mens en faktura utstedes før levering av en vare eller tjeneste og inneholder betalingsbetingelsene, utstedes en regning etter at betalingen er mottatt og bekrefter bare at den er akseptert.

På den annen side er det avgjørende at du fastsetter klare betalingsbetingelser og kommuniserer dem tydelig til kundene dine for å unngå inkassoproblemer. I tillegg er det også viktig at du fører nøyaktig oversikt over alle transaksjoner og har et system for betalingssporing. Ved å følge disse tipsene kan du unngå forvirring og problemer med inkasso og sikre en sunn kontantstrøm for virksomheten din.

4 min lesetid.

Hvilke regler som gjelder.
Den internasjonale innkrevingsprosessen.

Hvordan oppnå

effektiv inndriving av gjeld

Oddcoll er en plattform med inkassobyråer over hele verden som gjør det enkelt for internasjonalt orienterte selskaper å inndrive forfalte fakturaer

.

Gjelder for alle våre partnere

Juridisk autorisasjon til å inndrive krav i sine land

B2B-inkassospesialister

Kommuniserer på engelsk

Eksperter på sin nasjonale inndrivelseslovgivning

RELATED ARTICLE  Elektroniske fakturaer: Hva er og hvordan fungerer det?
WordPress Image Lightbox Plugin