Betalingspåminnelser for sene betalinger

Når en kunde ikke har betalt en faktura ved forfall, er neste steg i prosessen ofte å sende kunden en betalingspåminnelse.

Når sender man en betalingspåminnelse?

En betalingspåminnelse bør sendes ut et par virkedager etter at forfallsdatoen er utløpt. Hvis du sender påminnelsen umiddelbart etter forfallsdato, kan dette føre til unødvendig irritasjon og administrativt arbeid dersom betalingen allerede er på vei.

Hvis du venter for lenge, kan dette uansett gi inntrykk av at du, til en viss grad, tillater sene betalinger og at du ikke har velfungerende rutiner for din kredittstyring.

Hvor mange betalingspåminnelser bør du sende?

NKreditorer skal normalt ikke sende flere enn en betalingspåminnelse per forsinkede betaling. Flere enn en, maksimalt to, undergraver seriøsiteten til påminnelsene.

Enkelte kreditorer velger også å sende to påminnelser. Den første kan være vennlig, mens den andre informerer debitoren strengt om konsekvensene ved utelatelse av betaling.

Hva kan / bør en betalingspåminnelse inneholde?

  • Informasjon om at fakturaen er forfalt og at betalingen ikke er mottatt, (refererer til fakturanummer og -dato.)
  • En ny og endelig forfallsdato.
  • Rente for sen betaling
  • Påminnelsesgebyr
  • Konsekvenser for utelatelse av betaling. (f.eks. gjeldsinnkreving eller rettslige skritt)

Hvis kunden fortsatt ikke betaler?

I disse tilfellene bør du intensivere handlingene dine overfor debitor ved å sende saken til inkasso eller ved å ta rettslige skritt.

Flere påminnelser vil ikke hjelpe på dette stadiet, og mer intensive handlinger viser kunden at man er seriøs. Dette gjør at kunden prioriterer fakturaen, og sjansen for å få betalt øker betraktelig. I tillegg er en profesjonell gjeldsinnkrever ekspert på å få debitoren til å betale.

ODDCOLL

Oddcoll er en tjeneste for internasjonal inkasso.
Vi gjør det enkelt for bedrifter å få betalt fra kundene deres i utlandet.

RELATED ARTICLE  Elektroniske fakturaer: Hva er og hvordan fungerer det?
WordPress Image Lightbox Plugin