Adósságbehajtás Dániában

  • Kockázatmentes. Csak siker esetén fizet.
  • 9,5% jutalék.
  • Helyileg, Dániában folytatott követelésbehajtás

  9,4 a 10-ből 74 értékelés alapján a Kiyoh-on! 

Követelésbehajtás Dániában az Ön dániai ügyfelei ellen

Követelések behajtására van szüksége Dániában? Van olyan dán ügyfele, aki még nem fizetett, pedig a számlája már esedékessé vált? Egy dániai követelésbehajtó ügynökség alkalmazása lehet a legjobb megoldás az Ön számára. Olvasson tovább, hogy megtudja, hogyan segíthet Önnek az Oddcoll!

3 lépés a dániai adósoktól való behajtáshoz

h

Ön feltölti a dániai székhelyű ügyfelével szembeni követelését a követelésbehajtásra szolgáló webes platformunkra.

Helyi dán behajtóügynökségünk azonnal megkezdi a dániai adósságbehajtási intézkedéseket.

A sikeres behajtás után az összeget közvetlenül az Ön számlájára utaljuk.

A legnagyobb esélyed, hogy pénzt kapj!

N

Követelésbehajtó szakember a helyszínen Dániában.

N

“No win no fee”. Ön csak akkor fizet, ha sikerrel járunk.

N

Elérhető helyi szakértelem csupán a számla feltöltésével.

N

Hatékony az adósokkal szemben, függetlenül attól, hogy Dániában hol tartózkodnak.

Hogyan segít az Oddcoll a dániai adósoktól való behajtásban.

Az Oddcoll adósságbehajtási szolgáltatásokat kínál olyan szervezetek számára, amelyek különböző nemzetek vállalatainak értékesítenek.

Válogatott behajtási ügynökségekkel és professzionális ügyvédi irodákkal rendelkezünk világszerte, és jelenlétünkkel és hazai szakértelmünkkel rendkívül hatékonnyá tesszük a dániai adósságbehajtást.

Ez azt jelenti, hogy amikor Ön átad nekünk egy ügyet, nemzeti dán behajtóügynökségünk megkezdi az adósságbehajtási eljárást az Ön dániai ügyfelével szemben.

Ez a nemzetközi adósságbehajtás helyi megközelítése az oka annak, hogy a külföldön üzleti tevékenységet folytató számtalan szervezet szívesen veszi igénybe az Oddcollt külföldi elhanyagolt számláikhoz.

Követelésbehajtó ügynökségünk Dániában.

A sikeres behajtás kulcsa a dániai számla esedékességekor a dániai behajtóügynökség igénybevétele. Ennek oka, hogy a behajtási tevékenységekre vonatkozó dán jogszabályok más országoktól eltérőek.

Az Oddcoll dániai követelésbehajtási szolgáltatásai segíthetnek Önnek abban, hogy a lehető leghatékonyabban kezelje a fizetést megtagadó adósait. Önnek mindössze annyit kell tennie, hogy feltölti követelését portálunkra.

Dániai partnerünk a “Dansk Inkasso Service”, melynek székhelye Koppenhágában, Dániában található.

Egy olyan partner, akire nagyon büszkék vagyunk, és akivel elégedettek vagyunk az ügyeik magas behajtási arányát, valamint a magas ügyfél-elégedettséget illetően.

Mutassa be cégét néhány mondatban?

A Dansk Inkasso Service az adósságbehajtás és az adósok adminisztrációja terén tevékenykedik. A piac legjobb behajtási megoldását fejlesztettük ki, ami azt jelenti, hogy gyorsabb és rugalmasabb ügyfeldolgozást tudunk kínálni. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a pénz hazakerüljön.

A Dansk Inkasso Service engedélyezett behajtási ügynökség (vö. a behajtási törvény), és a dán országos rendőrfőkapitány is felhatalmazott minket. Engedéllyel rendelkezünk minden típusú pénzkövetelés kezelésére, függetlenül a nagyságtól, és ma már számos különböző iparágban vannak ügyfeleink.

Ismertesse az adósságbehajtási folyamatot (bíróságon kívül). Mit tesznek lépésről lépésre annak érdekében, hogy az adós fizetésre bírja az adóst?

  • A követelésről szóló nyilatkozat felülvizsgálata és helyesbítése.
  • Az adós nevének és címének ellenőrzése a központi személynyilvántartáson / cégnyilvántartáson keresztül.
  • Behajtási költségekről és díjakról szóló behajtási levelek kiszabása.
  • Az adós személyes felhívása.
  • Az adós az RKI-ban rossz fizető félként kerül nyilvántartásba vételre.
  • Váltólevél / önkéntes elszámolás elkészítése és részletfizetési terv kezelése.

Mennyibe kerülnek a jogi lépések? És ha jogi lépéseket tesz egy ügyben és nyer a bíróságon, mindig hozzáadhatja-e a jogi költségeket, amelyeket az ügyfél fizetett a tartozáshoz, és azt az adós fizeti?

Ha a követelésbehajtási ügyben a főösszeg legfeljebb 100 000 DKK, akkor az ár a bíróságon belüli követelésbehajtási díjak és a bírósági illetékek kiadása, amelyeket a főösszeg nagysága szerint, a bíróság irányadó díjtételei szerint számítanak ki.

A végrehajtási bíróságon felmerülő költségek mindig az adóst terhelik, kivéve, ha az adós vitatja, és az ügyet ezért polgári bíróságon kell tárgyalni.

A követelésbehajtási eljárás Dániában.

A követelésbehajtás “békés szakasza” Dániában.

Amikor egy dániai céggel szembeni számlája esedékes, az első lépés az, hogy hivatalos emlékeztető levelet küld az adósnak. Legalább 10 napot kell új fizetési határidőként kitűzni, mielőtt további lépéseket lehetne tenni.

A felszólító levelet az adósnak kell elküldeni, mielőtt az ügyet elküldenék egy behajtó cégnek.

Ha az emlékeztető levél határideje lejárt, megkezdődhet az adósságbehajtási eljárás. A dániai adósságbehajtó ügynökségeknek a dán hatóságok engedélyére van szükségük ahhoz, hogy tevékenységüket végezhessék.

A behajtási követeléseket kibocsátják, és az adóst tájékoztatják arról, hogy a folyamat következő lépése a bírósági eljárás.

“Bírósági” adósságbehajtás Dániában.

Néha szükség lehet arra, hogy bírósághoz forduljon az adósságbehajtási ügyével Dániában.

Polgári ügyeket magánszemélyek és szervezetek terjeszthetnek a kerületi bíróságok elé, hogy rendezzék vitás ügyeiket egy másik féllel. Azt a felet, aki polgári peres eljárást folytat, felperesként ismerjük. A beidézett fél az alperes.

Dániában 24 kerületi bíróság működik. Kétség esetén minden jogvita a kerületi bíróságok valamelyikénél kezdődik. Kivételes esetekben a kerületi bíróság a polgári ügyet a legfelsőbb bírósághoz utalhatja, ha az ügy általános érdekű jogi normákkal kapcsolatos.

“Fizetési meghagyás”.

Ez egy olyan alternatív eljárási út, amelyet a hitelező igénybe vehet, és amely sokkal simább és gyorsabb, mint a szokásos bírósági eljárás a járásbíróságon.

A “betalingspåkrav” (fizetési felszólítás) segítségével a bírósági végrehajtó segítséget nyújt Önnek 100 000 DKK-ig terjedő tartozások behajtásához.

Ha valaki tartozik Önnek, a bíróság segítségét kérheti az összeg behajtásához, ha a fizetési felszólítást átadja a közeli járásbíróságnak. Az ügyet a végrehajtói bíróság kezeli.

Ezt az alternatív utat (betalningspåkrav”) akkor használhatja, ha megalapozottan feltételezi, hogy az adós beleegyezik abba, hogy tartozik Önnek az összeggel. Akárhogy is, a tartozás nem haladhatja meg a 100 000 DKK-t a perköltségek és kamatok nélkül.

Milyen kötelező információkat kell megadnom? A fizetési felszólításnak egyebek mellett tartalmaznia kell a felek nevére és címére, az Ön ügyére és az ügy keletkezésére vonatkozó adatokat.

Ha Ön ezt a “fizetési meghagyás” iránti kérelemben jelezte, a bírósági végrehajtó:
– Biztosíthatja, hogy a “betalningspåkrav” által hozott ítélet ugyanolyan joghatással bírjon, mint egy rendes bírósági ítélet.
– A dániai követelésbehajtási ügyét rendes dániai polgári bírósági eljárásra utalhatja, ha az Ön ügyfele (az adós) vitatja a tartozást.

Mibe kerül ez? Abban a pillanatban, amikor a fizetési felszólítást benyújtja a bírósági végrehajtónak, szintén bírósági díjat kell fizetnie. A bírósági költség a követelés összegének nagyságától, a fizetési meghagyásban szereplő választási lehetőségeitől és az ügy időbeli lefutásától függ.

Követelések érvényesítése Dániában.

Ha egy magánszemély vagy egy szervezet tartozással tartozik valakinek, az a személy, akinek a tartozással tartozik (a hitelező), a végrehajtási bíróság elé viheti az ügyet – ha a másik fél (a tartozás jogosultja) nem hajlandó teljesíteni a kötelezettségét.

Ahhoz, hogy egy követelésbehajtási ügyben Dániában a végrehajtási bírósághoz fordulhasson, úgynevezett végrehajtási jogcímre van szüksége. Ez dániai adósságbehajtási kontextusban egy bírósági ítéletet jelent. Akár rendes bírósági eljárás, akár fizetési meghagyás útján.

A végrehajtási eljárás azt jelenti, hogy az adós vagyonát a végrehajtási bíróság felosztja a hitelező között.

Fizetésképtelenségi eljárások Dániában.

Abban az esetben, ha egy szervezet pénzügyi kihívásokba kerül, a felszámolás garantálhatja, hogy a hitelezőkkel nem bánnak tisztességtelenül.

A bíróság felszámolási eljárást indíthat az adós ellen, ha az fizetésképtelen (és nem tudja a megállapodás szerinti kötelezettségeit teljesíteni), és az egyik hitelező csődeljárást kezdeményez.

A bíróságok maguk nem indítanak fizetésképtelenségi eljárást, és csődeljárást csak akkor kell kezdeményezni, ha az adós nem tud fizetni.

Abban az esetben, ha a szervezet más okból nem fizet, akkor az ügyet Dániában adósságbehajtási ügyként kell kezelni, és a “betalningspåkrav” eljáráson kell keresztülmenni, vagy alternatívaként rendes polgári jogvitaként a kerületi bíróságon.

Ha egy vállalat csődeljárás alatt áll, a vállalat elveszíti azt a képességét, hogy maga gazdálkodjon a vállalat pénzével és eszközeivel. Hivatalosan egy jogi tanácsadót neveznek ki vagyonkezelőnek, akinek meg kell próbálnia felvázolni a szervezet teljes adósságállományát. A vagyonkezelőnek hasonlóképpen számot kell adnia és értékesítenie kell a szervezet erőforrásait és eszközeit. Az összeget, amelyet a vagyonkezelő fel tud emelni, a hitelezőknek továbbítják.

Hogyan kell csődeljárást kérelmezni? Kitöltheti adatait egy űrlapon, amelyet el kell küldenie az adós lakóhelye szerinti terület hagyatéki bíróságának.

A csődeljárási kérelmet nyomtatott formában kell összeállítani, és tartalmaznia kell az adóstulajdonos nevét, címét és CVR-számát. Ugyanígy meg kell írnia, hogy a szervezet mennyivel tartozik, és mire vonatkozóan. Továbbá meg kell adnia saját nevét, telefonszámát és címét.

Abban az esetben, ha egy szervezet pénzügyi fizetésképtelenséget jelent be, csatolni kell egy dokumentumot az eszközökről, forrásokról és kötelezettségekről (értékek és kötelezettségek), valamint a hitelezők felsorolását.

Van egy lejárt számlája egy dán ügyféllel, amelyet még nem fizettek ki? Dán követelésbehajtó szakértőink szívesen segítenek Önnek a fizetési konfliktus rendezésében. További információért forduljon hozzánk bizalommal. Biztosítjuk, hogy gyors és hatékony tapasztalatot szerezzen a dániai adósságbehajtásról.

Nézze meg, milyen egyszerű elkezdeni az ügyét!

ODDCOLL

Az Oddcoll egy nemzetközi adósságbehajtási szolgáltatás.
Megkönnyítjük a vállalatok számára, hogy a külföldi ügyfelektől kapják meg a pénzt.

WordPress Image Lightbox Plugin