Velan perintä Espanjassa

Z

Paikallisesti hoidettua velan perintää Espanjassa

Z

Espanjan ehtojen, lakien ja yritystoiminnan tapojen asiantuntijuutta

Z
Maksu vain onnistuneesta perinnästä, 9,5 %:in provisio

Tehokasta perintää. Säästä aikaa & saa rahasi. Aloita helposti!

;

Yritysten velan perintä Espanjassa

Kansainvälisesti mitattuna espanjalaisten yritysten reagointi laskujen maksuun on hidasta. Jos espanjalainen asiakkaasi ei suorita maksua, kannattaa nopeasti kääntyä espanjalaisen perintätoimiston puoleen. Sellaisen, jolla on asiantuntemusta maksun saamisesta espanjalaiselta velalliselta.

Ja jos velkaa ei ystävällisten muistutusten ja neuvottelujenkaan jälkeen saada maksuun, on Oddcoll oikea vaihtoehto velan perintään Espanjassa. Palvelumme on erikoistunut perimään velkoja piittaamattomilta asiakkailta.

Tutustu Oddcollin käyttämisen etuihin.

Paikallista perintää Espanjassa

Yhteistyökumppaneidemme välityksellä tarjoamme kokenutta perintää paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

Espanjassa yhteistyökumppanimme on Global Recovery Solutions S.L., joka toimii Barcelonassa, Espanjassa. Perintätoimisto luotettava ja hoitaa saatavasi perinnän ammattitaidolla. Lataa laskusi sivustollemme ja aloita tehokkain mahdollinen perintä espanjalaisilta velallisilta.

Velan perintä ennen oikeustoimia Espanjassa.

Tässä vaiheessa otetaan yhteys velalliseen, jolle lähetetään karhukirje. Velalliselle ilmoitetaan, että maksun laiminlyöminen voi johtaa oikeustoimiin. Kun espanjalainen perintätoimisto esittää nämä vaatimukset, espanjalainen velallinen usein maksaa velkansa.

Oikeudellinen perintä.

Useimmissa maissa on vaihtoehtoinen oikeudenkäyntimenettely (maksamismääräys), jolla voidaan periä saatavia. Menettely on nopeampi ja helpompi kuin tavalliset oikeustoimet. Sitä käytetään tapauksissa, joissa velallisen ei oleteta kiistävän saatavia. Tällainen menettely on velkojien käytettävissä myös Espanjassa. Menettelyä voidaan käyttää rahallisissa saatavissa ja asiaa käsitellään velallisen kotipaikkakunnan ensimmäisen asteen tuomioistuimessa.

Ulosotto espanjalaisen tuomion perusteella

Jos velallinen ei tuomiosta huolimatta maksa saatavia, tulee velkojan hakea ulosottoa. Espanjassa ulosotosta vastaavat tuomarit. Ulosottohakemus lähetetään tuomion tehneelle tuomioistuimelle. Tuomari antaa ”yleisen ulosottopäätöksen” jos hakemus hyväksytään. Espanjassa ulosotto alkaa tästä. Ulosoton täytäntöönpanosta vastaa notaari.

Tehokasta perintää. Säästä aikaa & saa rahasi. Aloita helposti!